Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Adresáře, e-konference Diskusní konference

Diskusní konference

a) Elektronické veřejné konference
b) Elektronické neveřejné konference
c) Vybrané zahraniční diskusní konference

a) Elektronické veřejné konference

AKM
Sdružuje pracovníky z oblasti archivů, knihoven, muzeí, památkové péče, veřejné správy, výzkumu a vývoje a další zájemce o využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví.
Kontaktní osoba: Vít Richter - vit.richter@nkp.cz
Adresa pro zasílání zpráv: akm@konference.cvut.cz
Přihlášení nebo odhlášení: zašlete na akm-request@konference.cvut.cz e-mail s jedním slovem: subscribe nebo unsubscribe (předmět zprávy ponechte prázdný).

AKVIZICE
Konference Akvizice je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost.
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: akvizice@konference.cvut.cz Informace o konferenci naleznete na adrese https://konference.cvut.cz/mailman/listinfo/akvizice

DISKUSE@MEMORIA.CZ
Konference je určena pracovníkům, kteří se zabývají rukopisy, starými tisky, pracovníkům archivů a muzeí
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Psohlavec (sp@aip.cz, info@memoria.cz)
Pravidla pro přihlášení: na adresu info@memoria.cz zašlete mail, kde v předmětu uvedete "zařadit". Do konference nebudou zařazeny zcela anonymní adresy
Pravidla pro odhlášení: informace dostanete po přihlášení
Poznámka: ruší se diskusní skupiny "digitalizace" a "cnb"

DRTINA
Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: drtina@konference.cvut.cz

EKNIHY
Konference EKNIHY informuje o elektronických knihách, čtečkách a souvisejících tématech v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: eknihy@konference.cvut.cz

INFOZDROJE.CZ
Moderovaný distribuční seznam společnosti Albertina icome Praha s cílem usnadnit orientaci v placených informačních zdrojích
Kontaktní osoba: PhDr. Filip Vojtášek filip.vojtasek@aip.cz
Přihlášení k odběru distribučního seznamu: http://www.aip.cz/novinky/enovinky/

KATPOL

Příspěvky k tématu katalogizační politiky, mezinárodních standardů a jejich aplikaci v českých knihovnách. Informace o nových problémech řešených v bázi
Dotazy ke katalogizaci a materiálech vystavovaných na webové strance NK CR
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1

Kontaktní osoba : Edita Lichtenbergová Edita.Lichtenbergova@nkp.cz
Adresa archivu konference: http://listserv.cesnet.cz/archives/katpol.html
Pravidla pro přihlašování: adresa: listserv@cesnet.cz, příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KATPOL
příkaz pro odhlášení: SIGNOFF KATPOL

KMS
Konference KMS informuje o aktivitách na podporu čtení v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch,Ph.D.
Adresa konference: kms@konference.cvut.cz

Knihari
Konference Knihari je určena všem, kteří se věnují umělecké knižní vazbě - informace o seminářích, výstavách apod.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. - roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: knihari@konference.cvut.cz
Informace o konferenci:
https://konference.cvut.cz/mailman/listinfo/knihari

KNIHOVNA
Konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference KNIHOVNA - knihovna-request@cesnet.cz
Adresa archivu konference: http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html
Pravidla pro přihlášení: adresa: listserv@cesnet.cz,
příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KNIHOVNA, příkaz pro odhlášení SIGNOFF
KNIHOVNA

KOMIG
Konference je určena k výměně zkušeností z činnosti v muzejních knihovnách, oborová komise chce také prostřednictvím této konference pomáhat muzejním knihovnám praktickými i metodickými radami (jak požádat o grant, knihovní rady muzejních knihoven atd.)
Kontaktní osoba: PhDr. Květa Hartmanová, hartmanova@upm.cz
Adresa archivu konference:
https://konference.cvut.cz/mailman/listinfo/komig
Pravidla pro přihlášení: adresa: majordomo@konference.cvut.cz, příkaz pro přihlášení - subscribe komig, odhlášení: unsubscribe komig
Poznámka: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze na svých www stránkách
http://www.knihovna.upm.cz v oddíle Muzejnim knihovnám zveřejňuje informace
z jednání oborové komise a různé zajímavosti pro pracovníky z knihoven muzeí
a galerií

sberna@googlegroups.com
Konference je určena pro vzájemné informování, sdílení a řešení problémů při zpracování údajů o výsledcích pro RIV. Pro zařazení do konference se se obracejte na: Mgr. Lucie Vavříková - lucie.vavrikova@gmail.com nebo PhDr. Linda Jansová, Ph.D. - jansova@knav.cz.

TERMINOLOGIE
Konference pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Citová, DiS.
jaroslava.citova@nkp.cz
Adresa konference: terminologie@konference.cvut.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu terminologie-request@konference.cvut.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "subscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný
Pravidla pro odhlášení: na adresu terminologie-request@konference.cvut.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "unsubscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný. Příkaz k odhlášení musíte poslat z e-mailové adresy, ze které jste se přihlásili.

 

b) Elektronické neveřejné konference

ANDERSEN
Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch Roman.Giebisch@nkp.cz
Adresa konference: andersen@konference.cvut.cz

ALEPH-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému Aleph 500
Kontaktní osoba: Ing.Dana Šimková dana@cuni.cz

Asociace
Interní konference Výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Ramajzlová ramajzlo@vc.konference.cvut.cz

EIZ
Konference pracovní skupiny pro elektronické informační zdroje na VŠ
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz

Expertní rada pro Souborný katalog ČR
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Svobodová, eva.svobodova@nkp.cz
Poznámka: máte-li zájem seznámit se s problematikou, která je v Expertní radě
diskutována, mate možnost nahlédnout do archivu této neveřejné konference na adrese:
http://publib.upol.cz/
cgi-bin/lwgate/expert-sk/archives/

Klub vysokoškolských knihovníků
Konference je určena členům SKIP (individuálním nebo kolektivním),
kteří pracují ve vysokoškolských knihovnách nebo je problematika vysokoškolských knihoven zajímá
Kontaktní osoba (e-mail): Mgr. Jitka Bílková, email: jitka.bilkova@pedf.cuni.cz
Adresa konference: Klubvsk@vse.cz
Pozn.: Zprávy o činnosti Klubu VSK jsou zveřejňovány na adrese:
http://ciks.vse.cz/skip/KVSK/

Knihovna
Uzavřená elektronická konference pracovníků Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
Kontaktní osoba - e-mail: tich@uk.zcu.cz

MASTER
Konference MASTER je určená jen pro účastníky projektu CEE MASTER, aby měli možnost všestranného kontaktu při vzájemné spolupráci.
Kontaktní osoba: Zdenek.Uhlir@nkp.cz

MERENI
Měření výkonu a kvality činnosti knihoven
Kontaktní osoba: Vít Richter vit.richter@nkp.cz

MOZEK
Interní konference klubu dětských knihoven
Kontaktní osoby: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz, Roman Giebisch roman.giebisch@nkp

Praha
Interní list pražské organizace SKIP
Kontaktní osoba: Phdr. Hana Nová hana.nova@nkp.cz

REGION
Problematika výkonu regionálních funkcí a poskytování regionálních služeb. Konference je určena pro zástupce krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

STARÉ TISKY
Uzavřená nemoderovaná diskusní skupina věnovaná problematice starých tisků, jejich katalogizaci a souvisejícím tématům
Přihlášení: přihlásit se lze na majordomo@vkol.cz zasláním e-mailu s textem Subscribe staretisky <vas-email>
Poznámka: vlastní příspěvky se posílají na adresu staretisky@vkol.cz

SKIP
Elektronická konference určená všem individuálním a institucionálním členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Informace: http://www.skipcr.cz/clenstvi/elektronicka-konference-skip
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz a Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz

Skipjc
Konference SKIPJC je určena pro knihovnice, knihovníky a knihovny z jihočeského SKIP
Příspěvky zasílejte na adresu: skipjc@konference.cvut.cz

Skipsc
Interní list středočeské organizace SKIP
Kontaktní osoba: Lada Schovánková stredocesky_skip@centrum.cz

SKIP10
Uzavřená a moderovaná konference pro členy SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Přispívat do ní mohou pouze přihlášení a moderátorem schválení členové

SUALEPH
Výměna zkušeností a informací mezi uživateli knihovního systému ALEPH
Kontaktní osoba: Martin Vojnar vojnar@vkol.cz

TEOS

Konference TEOS funguje jako diskusní skupina pro pracovníky knihoven teologických škol, klášterních knihoven, církevních či farních knihoven, případně dalších typů knihoven zaměřených na teologickou nebo náboženskou literaturu. Je využívának diskusím a dotazům týkajícím se teologické literatury nebo různých aspektů práce teologických knihoven, zasílání informací o zajímavých akcích či projektech, nabídce duplikátů teologické literatury a různým dalším formám vzájemné spolupráce.
Informace: https://konference.cvut.cz/mailman/listinfo/teos

TINLIB-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému T-Series
Kontaktní osoba: Ing.Dana Šimková dana@cuni.cz

UKR
Konference je určena členům Ústřední knihovnické rady
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

Ulskip
Konference členů SKIP - Severočeský kraj
Příspěvky zasílejte na adresu: ulskip@konference.cvut.cz

VVSKIP
Určena všem členům ústředních a regionálních orgánů Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

VYCHOVA
Konference je určena členům pracovní skupiny pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (tato skupina je pracovním orgánem oborové sekce Rady vysokých škol pro vysokoškolské knihovny)
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bělohoubková lenka.belohoubkova@vse.cz

VYSKA
Konference je určena pracovníkům vysokoškolských knihoven
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference VYSKA - vyska-request@cesnet.cz

VZDELAVANI

Konference VZDELAVANI funguje jako diskuzní skupina pro pracovníky knihoven, které zajímá problematika oborového vzdělávání. K hlavním tématům patří zejména diskuze nad současnými vzdělávacími programy na regionální a národní úrovni s přihlédnutím na legislativní rámec, možnosti vzdělávání pracovníků v rámci konkrétních programů, podprogramů a jejich projektů, možnost celoživotního vzdělávání atd.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz

 

c) Vybrané zahraniční diskusní konference

12.03.2018