Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost

Připravované akce roku 2017

Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost

Rádi bychom Vám nabídli témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář
Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání?

Pracujete nebo chcete pracovat v knihovně? Chcete se dále vzdělávat?
Řadu studijních pomůcek vhodných k získání a rozšíření znalostí a dovedností najdete na portálu Studijní pomůcky pro knihovníky.

 

ÚNOR

SVĚT YOUTUBE
Termín: 20. 2. od 10 -14 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Svět YouTube s Vandou Vaníčkovou v Klementinu, počítačová učebna č. 144.

Seminář pro všechny, kteří chtějí zodpovědět základní otázky týkající se YouTube, aktuálně největšího serveru s videi . Během semináře budou položeny například otázky Co? Proč? Kdy? Jak často? Kdo jsou Youtubeři?

Celý seminář budou prostupovat tipy, jak začlenit konkrétní videa do lekcí, besed, ale třeba i do procesu sebevzdělávání. Nebude chybět ani teoretické ukotvení (pojmy jako digitální domorodci a digitální přistěhovalci aj.) a samostatná práce účastníků.

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. E-mail: Roman.Giebisch@nkp.cz

 

LEDEN

SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY DĚTSKÝCH ODDĚLENÍ KNIHOVEN
Termin: 30. 1. od 10 -15 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven a všechny zájemce o tuto problematiku s Klárou Smolíkovou v Klementinu, učebna č. 145.

Anotace:

Ve školách se už několik let učí mediální výchova. Pojďme se společně seznámit s jejím vymezením a s možnostmi, které na poli rozvíjení mediální gramotnosti mají knihovny. Co je médium a jak se měnily v čase prostředky lidské komunikace? Kdy je třeba rozumět písmu a kdy obrazu? Navštívíme redakci novin i reklamní agenturu, nahlédneme, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata či jak se tváří televizní moderátoři. Propojíme mediální výchovu s informačním vzděláváním a zodpovíme si otázku, proč se zaměřit na mediální kreativitu, k čemu jsou nám informačně gramotní čtenáři i k čemu je nám samotným informační gramotnost. Prozkoumáme knihovnu jako místo neformálního vzdělávání, které může pomoci svým návštěvníkům nejen v prohlubování čtenářství, ale také v upevňování dalších dovedností.

O lektorce:

Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, estetička a teoretička kultury a médií, představuje osvědčené pracovní postupy a materiály, které vytvořila pro zvyšování mediální gramotnosti a které se skvěle uplatní i v knihovnických lekcích.

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. E-mail:   Roman.Giebisch@nkp.cz

 

ŠKOLENI KATALOGIZACE MARC21

Termin: 23. a 24. 1. od 9 -16 hod.

Pro knihovny, které v roce 2017 přecházejí na formát MARC 21, ale i další zájemce o katalogizaci, nabízí Národní knihovna ČR ve dnech 23.-24. ledna 2016  školení Katalogizace v MARC 21.

První den bude věnován kódovaným a popisným údajům,  druhý den jmenným a věcným selekčním údajům.

 

Školení bude probíhat v učebně č. 145 Knihovnického institutu NK ČR v Klementinu (hlavní vchod, učebna v 1. patře).

Vložné činí 300 Kč, platba probíhá na místě.

Přihlášku na školení zasílejte obratem na mou mailovou adresu, účast vám bude posléze potvrzena.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání Národní knihovna České republiky Klementinum 190, Praha 1 roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

 

11.01.2017