Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Průzkumy Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice

NÁVRH DOTAZNÍKU PRO PRUZKUM 2016/17

V roce 2012 proběhl již potřetí celostátní dotazníkový průzkum, jehož výsledky jsou podkladem pro Analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR. Průzkum navazuje na obdobná šetření z let 1998 a 2004. Cílem průzkumu bylo zejména analyzovat stávající věkovou a kvalifikační strukturu pracovníků v knihovnách v ČR i situaci v oblasti platů, porovnat údaje s daty z předchozích průzkumů, na základě srovnávací analýzy vyhodnotit trendy vývoje a získat podklady pro formulaci koncepce dalšího vzdělávání knihovníků a práci na prioritě 20 (Lidské zdroje) v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015. Celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven je jednou z priorit této koncepce. I z tohoto důvodu byla Národní knihovna ČR pověřena Ministerstvem kultury ČR zpracováním nové analýzy.

Stejně jako bylo předchozích šetření využito mimo jiné pro přípravu katalogu prací, chtěli bychom nových výsledků použít např. k porovnání a eventuálnímu korigování chybného zařazení pracovníků, iniciování změn katalogu prací či k jednání s MPSV apod. Získané podklady budou rovněž východiskem pro další analýzy v personální oblasti, kromě zpracování koncepce celoživotního vzdělávání včetně akreditace celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, také pro úpravu zaměření dotačních programů MK i pro další jednání s řídícími orgány (MK ČR, kraje, obce), odbornými školami, odborovým svazem pracovníků knihoven a dalšími orgány.

S výsledky průzkumů je veřejnost seznamována na řadě akcí, v periodickém tisku a sbornících. Analýza i možnost využití jejích výsledků v řídící, analytické i koncepční práci byla vysoce hodnocena odbornou veřejností.

Důvěrnost všech uvedených údajů je garantována a bez souhlasu knihovny nebudou nikde zveřejněny individuální údaje. Pokud byste potřebovala některé dílčí analýzy, kontaktujte: Mgr. Vladana Pillerová,vladana.pillerova@nkp.cz

Zprávy z průzkumů ke stažení:

Informace o mzdových tarifech viz dokument (.pdf)

16.03.2017Vyhledávání
Informace

Hledáme kolegyni/kolegu do Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny. Žádáme středoškolské vzdělání a dobrou znalost katalogizace. Výhodou je znalost katalogizace podle RDA, zkušenosti s prací ve službách, alespoň minimální znalost ruštiny pro katalogizaci a odborné knihovnické vzdělání. Nabízíme platovou třídu T10, zaměstnanecké benefity (např. stravenky, průkazka AMG, pět týdnů dovolené) a práci ve slušném a věkově smíšeném kolektivu.  Nástup bude možný od 1.5.2017. Kontakt: eva.bartunkova@nkp.cz