Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Mezinárodní doporučení 10 doporučení k postupu při realizaci činnosti veřejné knihovny / Aktualizujte vaše knihovny

10 doporučení k postupu při realizaci činnosti veřejné knihovny / Aktualizujte vaše knihovny

(Překlad z angl. originálu 10 ways to make a public library work / Update your libraries zveřejněného na http://www.ifla.org/en/publications/10-ways-to-make-a-public-library-work-update-your-libraries)

Principy činnosti veřejné knihovny jsou základem Manifestu o veřejných knihovnách UNESCO z roku 1994. Tento manifest je všeobecným rámcem, který vyjadřuje základní cíle, které by měly veřejné knihovny mít na zřeteli a služby, které musejí být rozvíjeny, aby byl poskytnut všeobecný přístup k informacím v celosvětovém měřítku. IFLA a UNESCO chápou, že knihovny a obecní zastupitelství potřebují směrnice na pomoc standardní realizaci principů Manifestu. Sekce IFLA zpracovaly k poskytnutí několik směrnic včetně doporučení, nejlepších příkladů z praxe a standardů za účelem zlepšení služeb knihoven. Během několika minulých let byly zpracovány následující směrnice:

 • The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. IFLA. 1994.[Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách]. http://www.ifla.org/en/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994. Český překlad: Manifest UNESCO

 • The Public Library Service: IFLA/UNESCO guidelines for development. [Služby veřejné knihovny: Směrnice IFLA/UNESCO pro další rozvoj]. IFLA Publications 97. Munchen, Germany. Saur 2001. ISBN 3-598-21827-3. http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf. Český překlad: http://www.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf

 • Guidelines for Library Services for Young Adults. [Směrnice pro poskytování služeb dospívající mládeži]. IFLA Section of Libraries for Children and Young Adults. Section of Libraries for Children and Young Adults.
  http://archive.ifla.org/VII/s10/pubs/ya-guidelines-en.pdf

 • Guidelines for Children's Library Services. [Směrnice pro služby knihoven pro děti]. IFLA Libraries for Children and Young Adults Section, 2003.
  http://www.ifla.org/files/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-en.pdf

 • The IFLA Internet Manifesto. IFLA. 2002 and updated with the Internet Manifesto. Guidelines 2006. [Manifest IFLA o přístupu k internetu ( IFLA, 2002) aktualizovaný Směrnicemi k Manifestu o přístupu k internetu z roku 2006].. http://archive.ifla.org/III/misc/im-e.htm. Český překlad: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_23.htm

 • The Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers. [Směrnice pro služby knihoven nemluvňatům a batolatům]. IFLA Children's and Young Adults Section. 2007. http://archive.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf

 • Meeting User Needs. Online Resource List. [Uspokojování potřeb uživatelů. Seznam online zdrojů]. IFLANET (First issued 2005 and last updated August 2007 on www.ifla.org). http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/Mtg_UN-Checklist.pdf

 • The Role of Libraries in Lifelong Learning. Final report of the IFLA project under the Section of Public Libraries, 2003. [Role knihoven v celoživotním vzdělávání. Závěrečná zpráva projektu IFLA Sekce veřejných knihoven]. http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/Lifelong-LearningReport.pdf

 • The Multicultural Library- a gateway to cultural diverse society in dialogue. IFLA Multicultural Section. 2007. [Multikulturní knihovna - brána ke kulturně rozmanité společnosti v dialogu]. http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto.pdf

 • Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Cooperation.[ Veřejné knihovny, archivy a muzea: Trendy spolupráce]. IFLA Public Libraries Section. 2008. IFLA Professional Reports: 108.
  http://archive.ifla.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf 2

Sekce veřejných knihoven IFLA nyní zpracovala některá další doporučení jako doplňky k Manifestu veřejných knihoven, tak aby veřejné knihovny mohly poskytovat v 21. století služby s využitím moderních technologií, které jsou dostupné od roku 1994. Doufáme, že s námi sdílíte přesvědčení, že naše veřejné knihovny hrají důležitou roli v rozvíjejícím se světě internetu a poskytování digitálních dokumentů. Dovednosti personálu knihoven musí být kontinuálně rozvíjeny a zlepšovány, ale my věříme, že míra úspěšnosti veřejné knihovny a její role s těmito technologiemi v několika příštích letech bude označena za klíč k bráně k nové celosvětové komunitě. Musíme být "stateční" a navrhovat nové myšlenky a koncepce zlepšování služeb knihoven.

 1. Rozvíjejte výstavbu knihoven s důrazem na komunitní/kulturní prostory a ne jen jako fyzická skladiště poznatků

 2. Rozšiřujte služby s využitím Web 2.0 a se zřetelem k Web 3.0 a 4.0

 3. Spojte se s obcemi a vzdělávejte a školte občany. Knihovníci a informatici mohou vystupovat jako pedagogové či osobní poradci v oblasti poznatků a nejen jako majitelé klíčů nebo "hlídači" internetu

 4. Rozvíjejte "celosvětovou moudrost" - celosvětové poznání a porozumění vytvářením mezinárodních kulturních cest na WWW.

 5. Spolupracujte v mezinárodním měřítku na odstraňování bariér a cenzury při respektování všech kulturních specifik

 6. Podporujte celoživotní vzdělávání a školení personálu a stimulujte jej k proaktivitě

 7. Rozvíjejte naše digitalizované služby a znalosti, vědomosti, vzdělávání a informace rozmanitými formami - budujte hybridní knihovny

 8. Zlepšujte dostupnost katalogů a databází zvláště se zřetelem ke zrakově postiženým uživatelům

 9. Vytvářejte národní a mezinárodní standardy vztahující se k prostředí internetu

 10. Propagujte knihovny jako "živá prostředí", a ve spolupráci s archivy, muzei a ostatními knihovnami budujte kombinovaná zařízení: "kombinované knihovny".

Sekce IFLA pro veřejné knihovny. 2009

10.02.2015