Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Normy, standardy, doporučení Seznam platných ČSN v oblasti knihovnictví a informačních věd

Seznam platných ČSN v oblasti knihovnictví a informačních věd

Související odkazy a zdroje

ČSN ISO 16363 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť
ČSN ISO 14721 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model
ČSN 97 6030 Abecední řazení. Praha: Český normalizační institut, 1994. 8 s.
ČSN ISO 214 Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN-ISO 2146 Dokumentace - Adresáře knihoven, archivů, informačních a dokumentačních středisek a jejich bází dat. 1998. 36 s.
ČSN ISO 5122 Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích. Praha: Český normalizační institut, 2003. 12 s.
ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 8 s.
ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 1997. 24 s.
ČSN ISO 215 Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací. Praha: Český normalizační institut, 2001. 12 s.
ČSN ISO 5123 Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů. Praha: Český normalizační institut, 2003. 12 s.
ČSN ISO 7154 Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání. Praha: Český normalizační institut, 2003. 16 s.
ČSN ISO 5963 Dokumentace : Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha : Český normalizační institut, 1995. 10 s.
ČSN 01 0193 Dokumentace : Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha : Český normalizační institut, 1995. 52 s.
ČSN ISO 9707 Dokumentace a informace - Statistika produkce a distribuce knih, novin, periodické literatury a elektronických publikací. 1997. 24 s.
ČSN ISO 690-1996 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s.
ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s.
ČSN ISO 6630 Dokumentace. Bibliografické řídící znaky. Praha: Český normalizační institut, 1996. 12 s.
ČSN ISO 2384 Dokumentace. Formální úprava překladů. Praha: Český normalizační institut, 1992. 8 s.
ČSN ISO 5966 Dokumentace. Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační intitut, 1996. 32 s.
ČSN ISO 8459-1 Dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 1: Meziknihovní výpůjčky. 1996. 32 s.
ČSN ISO 9378 Fotografie - Vesikulární mikrografické filmy - Stanovení citlivosti a expozičního rozsahu podle ISO. 1997. 16 s.
ČSN ISO 11108 Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost. Praha: Český normalizační institut. 2001. 8 s.
ČSN ISO 832 Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001. 8 s.
ČSN ISO 15836 Informace a dokumentace - Dublinské jádro - Soubor prvků (metadata). Praha: Český normalizační institut, 2005.
ČSN ISO 8957 Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací. 1998. 2 s.
ČSN ISO 6862 Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací. 1998. 16 s.
ČSN ISO 10585 Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací. 1998. 2 s.
ČSN ISO 6861 Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací. 1998. 2 s.
ČSN ISO 10586 Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací. 1998. 2 s.
ČSN ISO 843 Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN EN ISO 2789 Informace a dokumentace - Mezinárodní knihovnická statistika. Praha: Český normalizační institut, 2005. 62 s.
ČSN ISO 15706 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN). Praha: Český normalizační institut, 2004. 16 s.
ČSN ISO 10444 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN). Praha: Český normalizační institut, 1997. 12 s.
ČSN ISO 2108 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslování knih. Praha: Český normalizační institut, 2001. 8 s.
ČSN ISO 15707 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC). Praha: Český normalizační institut, 2002. 12 s.
ČSN ISO 3901 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC). Praha: Český normalizační institut, 2002. 12 s.
ČSN ISO 11800 Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih. Praha: Český normalizační institut, 2002. 24 s.
ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 2005.
ČSN ISO 14416 Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály. Praha: Český normalizační institut, 2005. 36 s.
ČSN ISO 10160 Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Definice aplikační služby pro meziknihovní výpůjčky. Praha: Český normalizační institut, 2000. 76 s.
ČSN ISO 10161-1 Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Specifikace aplikačního protokolu pro meziknihovní výpůjčky - Část 1: Specifikace protokolu. Praha: Český normalizační institut, 2001. 140 s.
ČSN ISO 10161-1:2001 Zmena Amd. 2 Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Specifikace aplikačního protokolu pro meziknihovní výpůjčky - Část 1: Specifikace protokolu. Praha: Český normalizační institut, 2005. 7 s.
ČSN ISO 10161-2 Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Specifikace aplikačního protokolu pro meziknihovní výpůjčky - Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). Praha: Český normalizační institut, 2000. 4 s.
ČSN ISO 8777 Informace a dokumentace - Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací. Praha : Český normalizační institut, 1996. 27 s.
ČSN ISO 11822 Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací. 1998. 2 s.
ČSN ISO 10754 Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích. 1998. 4 s.
ČSN ISO 5426-2 Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací - Část 2: Znaky latinské abecedy užívané v méně významných evropských jazycích a ve starších formách knihtisku. 1998. 4 s.
ČSN ISO 8459-5 Informace a dokumentace - Sborník bibliografických datových prvků - Část 5: Datové prvky pro výměnu katalogizačních dat a metadata. Praha: Český normalizační institut, 2004. 90 s.
ČSN ISO 8459-2 Informace a dokumentace - Sborník bibliografických datových prvků. Část 2: Akviziční aplikace. Praha: Český normalizační institut, 1996. 47 s.
ČSN ISO 8459-3 Informace a dokumentace - Sborník bibliografických datových prvků. Část 3: Aplikace pro vyhledávání informací. Praha: Český normalizační institut, 1998. 39 s.
ČSN ISO 8459-4 Informace a dokumentace - Sborník bibliografických datových prvků. Část 4: Aplikace pro oběh výpůjček. Praha: Český normalizační institut, 2000. 55 s.
ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace - Slovník. Praha : Český normalizační institut, 2003. 160 s.
ČSN ISO 11798 Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN ISO 9 Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002. 20 s.
ČSN ISO 11620 Informace a dokumentace - ukazatele výkonnosti knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1999. 55 s.
ČSN ISO 9230 Informace a dokumentace - Určování cenových indexů pro knihy a časopisy nakupované do knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1998.
ČSN ISO 999 Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. 1998. 43 s.
ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s.
ČSN ISO 2709 Informace a dokumentace. Formát pro výměnu informací. 1998. 10 s.
ČSN ISO 10957 Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN). Praha: Český normalizační institut, 1996. 7 s.
ČSN ISO 3297 Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). 2000. 10 s.
ČSN ISO 9706 Informace a dokumentace. Papír pro dokumenty. Požadavky na trvanlivost. Praha: Český normalizační institut, 1996. 12 s.
ČSN ISO 4 Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 1999. 13 s.
ČSN ISO 1086 Informace a dokumentace. Titulní listy knih. 2001. 9 s.
ČSN ISO 10324 Informace a dokumentace. Údaje o fondu : souhrnná úroveň. 1999. 31 s.
ČSN EN ISO/IEC 11159 Informační technologie - Kancelářská technika - Minimální informace, které mají být obsaženy ve specifikacích - Kopírovací stroje. 1998. 28 s.
ČSN ISO 5428 Kódovaný soubor znaků řecké abecedy pro výměnu bibliografických informací. 1996. 8 s.
ČSN ISO
639-1
Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísemný kód. Praha: Český normalizační institut, 2003. 40 s.
ČSN ISO 639-2 Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód. Praha: Český normalizační institut, 2000. 68 s.
ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí. 1999. 44 s.
ČSN ISO 3166-2 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 2: Kód částí zemí. 2000. 106 s.
ČSN 88 0411 Korekturní znaménka pro reprodukci. Praha: Český normalizační institut, 2004. 4 s.
ČSN EN 2499 Letectví a kosmonautika. Mikrofiše konverse COM. Mikrofiše A6. 1996. 8 s.
ČSN EN 2484 Letectví a kosmonautika. Mikrosnímkování výkresů. Děrné štítky pro mikrofilm 35 mm. 1996. 12 s.
ČSN EN 2547 Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 105 (Mikrofiš A6). 1996. 8 s.
ČSN EN 2575 Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 16 mm. 1996. 12 s.
ČSN ISO 1951 Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii. 1999. 12 s.
ČSN ISO 6198 Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky. Praha: Český normalizační institut, 1997. 16 s.
ČSN ISO 7565 Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik. 1998. 20 s.
ČSN ISO 10197 Mikrografie - Čtecí zvětšovací přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky. 1997. 8 s.
ČSN ISO 8126 Mikrografie - Diazografické a vesikulární filmy - Visuální hustoty - Požadavky. 1997. 8 s.
ČSN ISO 9923 Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů. 1997. 32 s.
ČSN ISO 10198 Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti. 1997. 12 s.
ČSN ISO 6196-3 Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu. Praha: Český normalizační institut, 1998. 12 s.
ČSN ISO 10196 Mikrografie. Doporučení pro přípravu předloh. 1993. 12 s.
ČSN ISO 8127-1 Mikrografie. Kapsové mikrokarty A6. Část 1: Kapsová mikrokarta s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm. 1992. 8 s.
ČSN ISO 8514-1 Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči. 1994. 12 s.
ČSN ISO 8514-2 Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup. 1994. 12 s.
ČSN ISO 6196-1 Mikrografie. Slovník. Část 1: Obecné termíny. 2. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1995. 14 s.
ČSN ISO 6196-2 Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování. 1996. 12 s.
ČSN ISO 6196-5 Mikrografie. Slovník. Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola. 1996. 16 s.
ČSN ISO 6196-6 Mikrografie. Slovník. Část 6: Přístroje. 1996. 24 s.
ČSN ISO 6196-7 Mikrografie. Slovník. Část 7: Mikrografie ve zpracování dat. 1996. 12 s.
ČSN ISO 6199 Mikrografie. Snímkování dokumentů na 16 mm a 35 mm halogenidostříbrný mikrografický film. Pracovní postupy. 1996. 24 s.
ČSN ISO 446 Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití. 1994. 8 s.
ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací. Praha: Český normalizační institut, 1993. 16 s.
ČSN 01 0172 ISO 5964 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 55 s.
ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody - Slovník a základní principy. Praha: Český normalizační institut, 2005. 36 s.
ČSN 01 3821 Reprografie. Etalony šedi. 1979. 4 s.
ČSN 19 6730 Reprografie. Kopírovací přístroje. 1981. 8 s.
ČSN 19 6792 Reprografie. Krabičky pro mikrofilmy. Hlavní rozměry a technické požadavky. 1991. 4 s.
ČSN 01 3810 Reprografie. Měřítka zobrazení. 1977. 8 s.
ČSN 01 3817 Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy změn. 1979. 4 s.
ČSN 01 3875 Reprografie. Mikrofilmy novin. 1990. 8 s.
ČSN 01 3872 Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace. 1990. 12 s.
ČSN 01 3844 Reprografie. Mikrofilmy. 1998. 16 s.
ČSN 01 3879 Reprografie. Mikrofiše normativních dokumentů. 1990. 8 s.
ČSN 01 3876 Reprografie. Mikrofiše periodik. 1992. 8 s.
ČSN 01 3870 Reprografie. Mikrofiše průmyslových katalogů. 1991. 8 s.
ČSN 01 3877 Reprografie. Mikrofiše výzkumných zpráv. 1990. 8 s.
ČSN 01 3878 Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě. 1990. 20 s.
ČSN 19 6791 Reprografie. Mikrografické cívky. 1991. 16 s.
ČSN 19 6710 Reprografie. Mikrografické kamery. Typy. Technické požadavky. 1981. 8 s.
ČSN 01 3831 Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech. 1982. 8 s.
ČSN 01 3873 Reprografie. Mikroštítky technické dokumentace. 1990. 8 s.
ČSN 01 3830 Reprografie. Mikroštítky. 1991. 16 s.
ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví v reprografii. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 116 s.
ČSN 01 3861 Reprografie. Obálky na mikrofiše. 1980. 4 s.
ČSN 19 6781 Reprografie. Průtiskové a lihotiskové stroje. Třídění podle přesnosti polohy tisku. 1990. 8 s.
ČSN 01 3829 Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii. 1988. 12 s.
ČSN 01 3874 Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací. 1989. 8 s.
ČSN 01 3850 Reprografie. Ukládání mikrografických médií. Praha: Český normalizační institut, 1987. 12 s.
ČSN 19 6720 Reprografie. Vyvolávací automaty. Technické požadavky. 1991. 4 s.
ČSN 01 3826 Reprografie. Zkušební mikrografická média. Technické požadavky. 1991. 16 s.
ČSN 01 3820 Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti. 1988. 12 s.
ČSN 01 3823 Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky. 1985. 12 s.
ČSN 01 3824 Reprografie. Zkušební předloha pro kopírování. Základní technické požadavky. 1988. 12 s.
ČSN 19 6760 Reprografie. Zvětšovací přístroje. 1981. 8 s.
ČSN ISO 5427 Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací. 1996. 8 s.
ČSN ISO 5426 Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací. 1996. 12 s.
ČSN 19 6795 Skříně pro ukládání mikrografických médií. Hlavní rozměry a technické požadavky. 1984. 8 s.
ČSN EN 1325-2 Slovník hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy - Část 2: Hodnotový management. Praha: Český normalizační institut, 2005. 12 s.
ČSN ISO 15188 Směrnice pro management projektu normalizace terminologie. Praha: Český normalizační institut, 2002. 20 s.
ČSN ISO TR 9007 Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu. Praha : Český normalizační institut, 1995. 131 s.
ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 2004. 12 s.
ČSN ISO 860 Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů. 1998. 12 s.
ČSN ISO 1087-1 Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace. Praha: Český normalizační institut, 2003. 40 s.
ČSN ISO 1087-2 Terminologická práce - Slovník - Část 2: Počítačové aplikace. Praha: Český normalizační institut, 2003. 32 s.
ČSN 01 0500 Terminologické normy. Příprava a uspořádání. 1996. 36 s.
ČSN ISO 4218-1 Tiskové stroje. Slovník. Část 1: Základní termíny. 1993. 8 s.
ČSN 99 0036 Značky jednotiek fyzikálnych veličín pre tlačiarne s obmedzenou zásobou tlačových znakov. 1989. 16 s.
29.02.2016