Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Normy, standardy, doporučení Technická komise ISO 46 Informace a dokumentace

Technická komise ISO 46 Informace a dokumentace

Předmět: Standardizace činností souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními a referátovými službami, archivy, informační vědou a publikováním
Předseda: Jean-Marie Arnoult (Francie) do 2007
Sekretariát: Marie-Martine Guillabert
AFNOR (Francie)
Pracovní skupiny:
WG 2 Kódování názvů zemí a souvisejících jednotek
Organizační záležitosti AFNOR
WG 3 Konverze psaných jazyků
Organizační záležitosti ELOT
WG 4 Terminologie informací a dokumentace
Organizační záležitosti ISIRI

Subkomise:

SC 4 Počítačové aplikace pro informační činnost a dokumentaci
Předmět: Standardizace metod a postupů užívání počítačů v informační a dokumentační činnosti (včetně udržování spolupráce s JTC 1)
– komunikace, včetně aplikace protokolů a formátů
– adresáře datových prvků, včetně meziknihovních výpůjček, akvizice atd.
– počítačové aspekty elektronických rukopisů a publikací
– normy řízení bází dat nebo související informace a dokumentace, včetně všeobecného příkazového jazyka
– znakové sady (ve spolupráci s SC 2)
– kódy používané počítači
Předsedkyně: Ms. S.H. McCallum (USA)
Sekretariát: Ms. P.R. Harris
National Information Standards Organization (NISO)
4733 Bethesda Avenue
Suite 300 US-Bethesda, MD 20814
Tel +1 301 654 25 12
Fax +1 301 654 17 21
E-mail pharris@niso.org
Struktura
WG 1 Znakové sady
Organizační záležitosti ANSI
WG 4 Struktury formátů pro výměnu bibliografických informací ve strojem čitelné formě
Organizační záležitosti ANSI
WG 6 Elektronické publikování
Organizační záležitosti ANSI
WG 7 Datové prvky
Organizační záležitosti SAI (Standards Australia International Ltd.)
WG 8 Kódy knihoven
Organizační záležitosti UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

 

SC 8 Statistika a hodnocení výkonnosti
Předmět: Standardizace činnosti vztahujících se ke shromažďování knihovních a vydavatelských statistik
Mr. K. Nilsson (Sweden)
Sekretariát: Ms. Karita Thomé
SIS, Swedish Standards Institute
Sankt Paulsgatan 6
SE-118 80 Stockholm
Tel +46 8 55 55 20 00
Fax +46 8 55 55 20 01
E-mail info@sis.se
Web http://www.sis.se
Struktura
WG 2 Mezinárodní knihovní statistika
Organizační záležitosti DIN
WG 4 Ukazatele výkonnosti knihoven
Organizační záležitosti BSI
WG 6 Statistika knižní produkce

 

SC 9 Prezentace, identifikace a popis dokumentů
Předmět: Standardizace bibliograficky významných témat týkajících se grafické úpravy, identifikace a popisu dokumentů, jako:
– grafická úprava dokumentů, včetně titulních stran, hřbetů, štítků mikrodokumentů, tabulek atd.
– formy bibliografických citací a odkazů
– pořádání
– grafická úprava bibliografických prvků, včetně inventárních seznamů atd.
– číslování dokumentů, včetně ISBN, ISSN, číslování technických zpráv atd.
– věcná analýza, včetně indexování, abstrahování, pokynů pro vedení tezaurů atd.
Předsedkyně: Mme Christine Deschamps (France)
Sekretariát: Ms. Jane M. Thacker
National Library of Canada
395 Wellington Street
CA-Ottawa K1A 0N4
Tel +1 819 994 69 39
Fax +1 819 953 02 91
E-mail jane.thacker@nlc-bnc.ca
Struktura
WG 1 Mezinárodní standardní audiovizuální číslo (ISAN)
Organizační záležitosti AFNOR
WG 2 Mezinárodní standardní kód díla (ISWC)
Organizační záležitosti AFNOR
WG 3 Mezinárodní standardní kód textového díla (ISTC)
Organizační záležitosti ANSI
WG 4 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN)
Organizační záležitosti BSI

 

SC 11 Organizace a řízení archivů
Předmět: Standardizace principů tvorby a řízení dokumentů, kartoték a archivů jako sledování transakcí všech médií včetně digitálních multimédií a papírových dokumentů
Předseda: Mr. D. Moldrich (Australia)
Sekretariát: Mr. Bala Balakrishnan
Standards Australia International Ltd.
286 Sussex Street (corner of Bathurst Street)
AU-Sydney, NSW 2000
Postal Address GPO Box 5420
AU-Sydney, NSW 2001
Tel +61 2 82 06 60 00
Fax +61 2 82 06 60 01
E-mail intsect@standards.com.au
Web http://www.standards.com.au/
Struktura:
WG 1 Metadata
Organizační záležitosti NEN
WG 2 Řízení archivů
Organizační záležitosti SAI
WG 3 Přístupové rámce
Organizační záležitosti SAI

Společná technická komise JTC 1

Předmět: Standardizace v oblasti informačních technologií
Předseda: Mr. Scott Jameson (USA) do 2004
Sekretariát: Mrs. L. Rajchel
American National Standards Institute
1819 L Street, NW
US-Washington, DC 20036
Postal Address 25 West 43rd Stree ,
Fourth Floor
US-New York N.Y. 10036
Tel +1 212 642 49 00
Fax +1 212 398 00 23
E-mail info@ansi.org
Web http://www.ansi.org
SC 2 Kódované znakové sady
Předseda: Prof. K. Shibano (Japan)
Sekretariát: Ms. T. Kimura
IPSJ/ITSCJ
Kikai Shinko Building
3-5-8 Shibakoen, Minato-Ku
JP-Tokyo 105-0011
Tel +81 3 34 31 28 08
Fax +81 3 34 31 64 93
E-mail kimura@itscj.ipsj.or.jp
Pracovní skupiny:
WG 2 Vícenásobné oktetové kódy
Organizační záležitosti ANSI
WG 3 Sedmi a osmibitové kódy a jejich rozšíření
Organizační záležitosti ELOT
11.02.2015