Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 22

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Knihovnický kalendář 2018
Národní knihovna ČR připravuje vydání stolního knihovnického kalendáře na rok 2018. Výtvarnou složku kalendáře budou tvořit koláže básníka, aforisty, ...
Charakteristika ceny Knihovna roku
Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem ...
Knihovna roku - ceny udělené roku 2016
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...
Form Folder Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání?
Chceme Vám nabídnout témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář.
Charakteristika ceny Knihovna roku
Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem ...
Knihovna roku - ceny udělené roku 2015
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...
Knihovna roku - ceny udělené roku 2017
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...
Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015, Pardubice. 20. - 21. 10. 2015
Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění
Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2015 v kategorii "základní knihovna"
V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku, vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako ...
Nominace v kategorii "významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" 2015
Cena Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a ...
Seminář Autorské právo v praxi III. Elektronické publikování a digitalizace odborné a vědecké literatury
Zveme Vás na seminář Autorské právo v praxi III., který se bude konat dne 8.6.2016 v přednáškovém sále ÚTIA AV ČR na Praze 8 (asi 5 minut od metra Ládví).
Dobrý fond pro dobrou knihovnu - návrh
Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu. Cílem standardu pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu (dále jen standard) je zlepšení rozsahu, ...
Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR
Zpráva o českém knižním trhu 2016/2017
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zveřejnil Zprávu o českém knižním trhu 2016/17.
Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017
Nová definice pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01).
Nové knihovnické kurzy dle NSK
Informace o nových knihovnických kurzech pro rok 2018
Studijní texty a e-learning
Obsahuje odkazy na zdroje vhodné ke studiu, mj. nově připravený přehled Studijní pomůcky pro knihovníky, dále na e-learningové kurzy, příručky atd.
Knihovna 21. století - K21
Program MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro ...
Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR
Zpráva z průzkumu, který uskutečnil Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS v období od 26. 4. do 31. 5. 2016.
Rekonstrukce Centrálního depozitáře v Hostivaři (CDH)
Z důvodu rekonstrukce dochází od pondělí 13. listopadu 2017 k celkovému znepřístupnění části fondu Knihovny knihovnické literatury, která je uložena v ...
Autorské právo v praxi II – od internetu po archiv
Zveme Vás k účasti na semináři Autorské právo v praxi II., který se koná dne 13. května 2015 v přednáškovém sále ÚTIA AV ČR v Praze 8. Seminář pořádá ...