Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Průzkumy

Průzkumy

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice

Názory uživatelů na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách v České republice

Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné

Další průzkumy

16.10.2017