Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Průzkumy Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

Právě probíhá sběr odpovědí v průzkumu zjišťujícím současný stav prostorového a technického vybavení veřejných knihoven.

 

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

 

Průzkum je prováděn v souladu s cíli připravované Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2016 až 2020. Průzkumu se účastní pouze knihovny provozované/zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem průzkumu je zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven. Průzkum je zaměřen především na to, jak knihovny a jejich provozovatelé hodnotí současné prostorové podmínky a co knihovnám brání v dalším rozvoji zejména ve vztahu k proměně na kulturní, vzdělávací, komunitní centra. Výsledky budou poskytnuty Ministerstvu kultury ČR, krajům a budou k dispozici všem provozovatelům knihoven. Mohou sloužit jako podklad pro návrh na dotační programy na podporu výstavby a vybavování knihoven pro Ministerstvo kultury ČR, kraje i obce. Výsledky průzkumu budou také podkladem pro přípravu metodického centra pro výstavbu knihoven, které je plánováno v Moravské zemské knihovně v Brně.

Pro účely průzkumu budou využity základní statistické údaje o knihovnách, které jsou shromažďovány při každoročním sběru statistických dat. V tomto smyslu průzkum pouze doplňuje již zjištěné údaje. Pro účely průzkumu vytvořil NIPOS ve spolupráci s Národní knihovnou ČR formulář pro sběr dat.

Jak dotazník vyplnit

Doporučujeme si nejdříve dotazník stáhnout a vytisknout ve formátu PDF. Potom si dotazník v klidu přečtěte, zamyslete se nad ním a ručně ho vyplňte. Snažte se co nejobjektivněji posoudit současný stav knihovny a její budoucí vývoj. Doporučujeme, aby byl dotazník vyplňován ve spolupráci s provozovatelem knihovny. Pokud je v některých otázkách požadován údaj o roku provedení akce a nemáte k dispozici přesné podklady, uveďte rok orientačně či odhadem. Pokud navržené odpovědi nevystihují přesně vaší situaci, zatrhněte hledisko, které je problematice nejblíže, a uveďte zpřesnění do komentáře. Pokud má knihovna pobočky, může vyplnit údaje do formuláře jak pro hlavní knihovnu, tak i další formuláře pro každou jednotlivou pobočku). Knihovny, které sídlí ve více prostorách (např. dětské oddělení, hudební oddělení apod.) mohou vyplnit pro každou prostoru zvláštní dotazník.

Potom můžete přikročit k vyplnění webového dotazníku, který je na:

https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik/

Každá knihovna si otevře vlastní dotazník pomocí přístupového hesla (evidenční číslo knihovny). Pokud nastanou problémy s registrací a vstupem do dotazníku, může se jednat o několik příčin, například při vyplňování statistiky jste evidenční číslo zadali s mezerou, zkuste tedy zadat číslo s mezerou. Číslo se má také uvádět bez lomítka a roku evidence, např. číslo 1258/2001 se zadává jako „1258“, ale ne jako „1 258“ nebo „12582001“.

Knihovna, která spravují pobočky, vyplní zvláštní dotazník pro hlavní objekt knihovny a další dotazníky pro jednotlivé pobočky. Dotazníky pro jednotlivé pobočky jsou také předvyplněny daty z NIPOS (adresy). Knihovna, která sídlí ve více adresách (např. dětské oddělení, hudební oddělení apod.), ale nejedná se o pobočky, může pro každý objekt vyplnit zvláštní dotazník. Tento způsob doporučujeme použít v případě, kdy každá prostora má podstatně odlišné parametry. Pokud tomu tak není, stačí vyplnit jeden dotazník za knihovnu jako celek.

Po otevření dotazníku si ověřte, zda máte k dispozici údaje o své knihovně. Pokud zjistíte nějaké chyby, můžete je opravit. Velmi důležitý je údaje o ploše knihovny pro uživatele, ten by měl odpovídat skutečnosti. Potom už můžete přejít na jednotlivé otázky.

Pokud máte dotazník zcela vyplněný, zatrhněte Dotazník je vyplněný, pokládám jej za hotový a uložte data. Pokud máte dotazník vyplněný pouze z části a potřebujete se k dotazníku ještě vrátit nebo ho doplnit, potom ho uložte a prohlížeč zavřete. Po opětovném přihlášení naleznete dotazník uložený v tom stavu, v jakém jste jej naposledy opustili (a uložili!). Dotazník znovu otevřete na nové stránce po vložení evidenčního čísla knihovny. Po uložení si můžete dotazník také vytisknout, ale před tiskem musíte upravit tisk na „šířku“, jinak se vám celý obsah nevytiskne.

Vyplnění dotazníku ukončete nejpozději do 15. května 2016.

Pokud máte nějaké problémy s vyplňováním dotazníku, napište nám: vit.richter@nkp.cz vladana.pillerova@nkp.cz

Děkujeme za spolupráci, věříme, že získané údaje knihovnám pomohou.

09.05.2016
Kategorie: