Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Kurzy počítačové/ informační gramotnosti - průběžná školení za rok 2017

Kurzy počítačové/ informační gramotnosti - průběžná školení za rok 2017

Kurzy základní informační gramotnosti

Národní knihovna ČR bude v roce 2017 pořádat kurzy Základní informační/počítačové gramotnosti. Kurzy budou probíhat za finanční podpory MK ČR (podprogram VISK 2).
Pokud budete mít zájem o nabízené kurzy, dejte nám vědět co nejdříve.

Elektronická přihláška

Nabídka je určena všem knihovnám, které jsou zaevidovány na Ministerstvu kultury ČR (ve smyslu zákona).

Základní kurzy:

Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (informační technologie a společnost, využití v praxi, hardware (HW) a software (SW), operační systémy, bezpečnost dat atd.)- Tento modul v rozsahu 10 hod.

Modul 2: Práce s počítačem a správa souborů
(používání  počítače, správa souborů, uživatelské prostředí, kopírování aj.) - Modul  v rozsahu 20 hod.

Modul 3: Textový editor
(práce s textem v textovém programu, úprava textu, formátování, možnosti textových editorů, tisk dokumentů aj.) -20 hod.

Modul 4: Tabulkový kalkulátor
(práce s tabulkami v programu Excel, buňky, tabulky, grafy, vkládání vzorců a funkcí aj.) -20 hod.

Modul 5: Databáze/systémy pro uchování dat
(tvorba jednoduchých databází, ukládání dat, výběr a zpracování položek aj.) -20 hod.

Modul 6: Prezentace
(kreslicí programy a jejich možnosti, vkládání grafických objektů do dokumentů, tvorba elektronické prezentace, PowerPoint aj.) -20 hod.

Modul 7 : Služby informačních sítí
(práce v síti, internet, prohlížeče, prohledávače, elektronická pošta (e-mail) aj.) -20 hod.

Nástavbové kurzy:

MS Outlook – jeho aplikace a jejich nástroje (5 hodin – 1 den)

Střih a úprava zvukových nahrávek a videa (5 hodin – 1 den)

Word pro pokročilé uživatele (20 hodin - 4 dny)

Excel pro pokročilé uživatele (20 hodin - 4 dny)

Digitální obrázky a jejich úprava v programu GIMP (10 hodin -2 dny)

Vytváření propagačních materiálů pomocí programu MS Publisher (5 hodin - 1 den)

Sociální sítě a komunikace na internetu (5 hodin - 1 den)

Google a jeho nástroje (5 hodin - 1 den)

Tabulky a práce s grafikou - Word (10 hodin  - 2 dny)

Automatizace práce - Word (5 hodin - 1 den)

Správa dlouhých strukturovaných dokumentů - Word (5 hodin  - 1 den)

Databáze Access rozšíření (10 hodin - 2 dny)

Kontakt:
Květa Hedvíková
Národní knihovna ČR
odd. vzdělávání KI
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Email: kveta.hedvikova@nkp.cz
tel.: 221-663-113
fax: 221-663-175

09.05.2018