Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Inovační kurzy - 2019

Inovační kurzy - 2019

Kurzy se konají pod záštitou Ministerstva kultury v rámci podprogramu VISK 2 a pro pracovníky knihoven evidovaných u MK ČR budou zdarma.

 

Kurz č. 1 /10 hodin/
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty - cílem je seznámit knihovníky se základními pojmy z oblasti e-knih, e-výpůjček, nabídkou volně dostupných e-dokumentů, dozví se základní výhody/nevýhody půjčování apod. Způsoby zpřístupnění e-knih, základní výhody/nevýhody půjčování, technologie, formáty.
Termín: 7. 6. a 14. 6. 2019
Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

Kurz č. 2 /15 hodin/
Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje - získají přehled o novinkách při vyhledávání na Internetu a budou seznámeni s typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních postupů. Poznají vyhledávací internetové nástroje pro různé kategorie uživatelů. Využití vyhledávačů v praxi knihovny, přehled nejvyužívanějších vyhledávačů, jejich srovnání, vyhledávání informací a jejich pravidla.
Termín: zatím nevyhlášen

Kurz č. 3 /15 hodin/
Sociální sítě a komunikace po internetu - co jsou sociální sítě a jejich přehled – Facebook, Instagram, Twitter. Facebook – vytvoření vlastního účtu, nastavení a zabezpečení. Kurz je vhodný pro knihovníky, kteří mají vytvořen facebookový osobní profil nebo uvažují o profilu své knihovny. Účastníci si založí vlastní stránku, naučí se s ní pracovat a vyhodnocovat výsledky interakcí.
Termín: zatím nevyhlášen

Kurz č. 4 /10 hodin/
Na úřad přes internet - má za úkol seznámit knihovníky se zdroji informací ve státní správě, naučí je pracovat s Portálem veřejné správy, využívat informace a poskytovat je dále uživatelům knihoven (co jsou životní situace, jak je řešit, jak si stáhnout formulář, jak si vyhledat zákon, datovou schránku aj.). Zákony, věstníky, Insolvenční rejstřík, registr smluv, formuláře, veřejné zakázky a další.
Termín: zatím nevyhlášen

Kurz č. 5 /5 hodin/
Bezpečnost v Online prostředí - nástrahy internetu, orientace v problematice kyberšikany, rozpoznání varovných signálů. Vytvoření bezpečného hesla, ochrana osobních údajů, autorské právo na internetu (stahování a používání obsahu / obrázků z internetu), obrana proti podvodným praktikám (hoax, fishing). Seznámení se světem kyberzločinu jako základ pro lepší práci se čtenáři.
Termín: zatím nevyhlášen

Kurz č. 6 /15 hodin/
Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu - naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu od svých čtenářů a vytvářet dotazníky, testy, kvízy, registrace na semináře aj. Účastníci se naučí tvořit a upravovat jednoduché dotazníky, testy či kvízy, správně pokládat otázky a poté pracovat se získanými daty a vyhodnocovat je prostřednictvím nástrojů jako jsou Survio, Google a další.
Termín: 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2019
Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

Kurz č. 7 /10 hodin/
Google – produkty a služby - seznámí uživatele s možnostmi vyhledávání, aplikacemi Disk Google, Google Scholar a Google Books, YouTube, Mapy, kalendář aj. Kurz je zaměřen na práci s Googlem, využití pokročilých aplikací pro práci knihoven, rozšířené služby Googlu, vyhledávání informací a zlepšení služeb pro uživatele. Účastníci se seznámí s aplikacemi Googlu využitelnými pro praktickou činnost veřejných i odborných knihoven.
Termín: zatím nevyhlášen

Kurz č. 8 /15 hodin/
Tvorba propagačních materiálů pomocí aplikace MS Publisher - účastníci se naučí vytvářet profesionálně vypadající graficky tiskové materiály - pozvánky, letáčky a jakékoliv jiné marketingové materiály. Naučí se využívat vestavěné šablony, grafiku, textová pole a nástroje zajišťující jednotnost návrhu.
Termín: zatím nevyhlášen

Kurz č. 9 /15 hodin/
MS Word - účastníci školení si při úpravě různých dokumentů procvičí různé formátové vlastnosti znaků, odstavců, stránky a vyzkoušejí si nástroje programu MS Word, které jsou určené ke správě dlouhých dokumentů (styly, vodoznak, oddíly a jejich využití, číslování nadpisů, poznámky pod čarou). Vyzkoušejí si práci s grafickými objekty (kreslení, obrázky) a tabulkami. Ve Wordu si uschovají logo, podpis a vytvořené Záhlaví/Zápatí pro opakované vkládání. Naučí se také pracovat s hromadnou korespondencí.
Termín: 14. 5., 21. 5. a 28. 5. 2019
Lektor: Mgr. Anna Nováková

Kurz č. 10 /15 hodin/
MS Excel - účastníci školení si na několika komplexních příkladech vyzkoušejí a opakováním procvičí různé nástroje programu MS Excel. Při řešení problémů využijí řadu různých funkcí, použijí podmíněný formát nejen ke zvýraznění dat, naučí se pokročilejším způsobem pracovat se seznamy a pomocí vlastního formátu upraví formát čísel v tabulkách. Ochrání svá data pomocí zámku a naučí se kontrolovat správnost zadávaných dat. Vyzkoušejí si také práci s grafikou.
Termín: 23. 5., 30. 5. a 6. 6. 2019
Lektor: Mgr. Anna Nováková

Kurz č. 11 /5 hodin/
Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut - program Shotcut patří mezi nejlepší volně dostupné programy pro práci s videi. Účastníci školení si vyzkoušejí různé možnosti střihu videí, překrývání videí, zakomponování obrázků do výsledného videa, vypnutí zvuku videa a přidání vlastního zvuku. Pomocí nástrojů programu přidají do vybraných částí výsledného videa text a upraví jeho polohu, velikost, vzhled a další vlastnosti, vyzkoušejí si některé z mnoha filtrů (různé animace, změna barevnosti, jasu, …), ale také nastavení rychlosti a směru přehrávání. Účastníci si také prohlédnou různé formáty nabízené pro uložení výsledného videa.
Termín: 13. 6. 2019
Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Kurzy budou zahájeny v 9:00 v počítačové učebně Vzdělávacího centra NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, budova A, místnost 144.

 

V případě zájmu o kurzy nás kontaktujte na adresách kveta.hedvikova@nkp.cz nebo eva.dostalkova@nkp.cz.

16.04.2019
Kategorie: