Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Proběhlé akce roku 2017

Proběhlé akce roku 2017

Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost

LISTOPAD

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ V NOVÉM MILÉNIU

Termín:  24.11. od 9 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Radkem Malým - Literatura pro děti a mládež v novém miléniu  v Klementinu, učebna č. 145.

Přednáška představí aktuální českou literaturu pro děti a mládež v souvislostech literárního provozu, soudobých trendů i ve světovém kontextu.

 

Cíle

- světové trendy v literatuře pro děti a mládež a jejich dopad na český literární provoz

- představení produkce českých nakladatelství zaměřených na dětskou knihu

- práce se zdroji: kde hledat informace o dětských knihách

- otázka kritické recepce: literární ceny apod.

- praktická lekce tvůrčího psaní zaměřeného na dětskou cílovou skupinu

- nahlédnutí do autorské kuchyně

 

Informace o lektorovi:

Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.: vyučující na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci; badatel v oboru literatura pro děti a mládež; lektor tvůrčího psaní s přihlédnutím na dětskou cílovou skupinu; autor řady knih pro děti a mládež z různých žánrů (poezie, próza, dramatizace, překlady)

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

roman.giebisch@nkp.cz

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

 

JAK SE UČIT (A NAUČIT) CIZÍ JAZYK

Termín: 14.11. v 10 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Lucií Grmelovou – Jak se učit (a naučit) cizí jazyk  v Klementinu, učebna č. 145.

V semináři se zaměříme na techniky a nástroje, které vedou k úspěšnému zvládnutí cizího jazyka v co nejkratším čase - od teorie až k názorným ukázkám. Na praktických příkladech si ukážeme nejčastější chyby v organizaci času a ve vlastní náplni studia. Představíme podrobně několik úspěšných studijních modelů polyglotů, které přinášejí velmi dobré výsledky při spíše menší časové dotaci. V případě zájmu ze strany účastníků je možné rozvést také témata: paralelní studium více jazyků, paměťové techniky, aplikace vhodné ke studiu a další.

 

Program semináře:

představení pyramidy úspěšného studenta (nutné teoretické předpoklady), typologie učení, typologie paměti

jak se učí polygloti

přestávka

flashcards a další užitečné programy

nastavení optimální jazykového plánu (podle počtu účastníků můžeme projít i individuálně)

diskuse

Další informace a články o tomto tématu:

www.jazykovykoutek.cz

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

 

OCHUTNÁVKA ČTENÁŘSKÝCH STRATEGIÍ A METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI ČETBĚ KNÍŽKY PRO DĚTI

Termín:  13. 11. od 10 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Ninou Rutovou - Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti  v Klementinu, učebna č. 145.

 

Účastnici semináře

- získají „návod“ na strukturu poutavých čtenářských lekcí k úryvkům i k celým knihám

- osvěží si nebo se naučí inspirativní metody kritického myšlení

 

Ukážeme si, jak lze didakticky využít nejen obsah, ale také formu, jak hledat didaktický potenciál textu pro celou třídu (skupinu), jak úkoly diferencovat. Tytéž aktivity s toutéž knihou můžete pak využít v programu ve své knihovně.

V závěrečné části semináře budeme pracovat s vašimi vlastními texty (knihami), které chcete použít a zatím hledáte, jak na to.

 

Nina Rutová vystudovala divadelní dramaturgii na DAMU. Zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost. Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Vede vzdělávací semináře v Knihovně Václava Havla. Do projektu Respekt nebolí (Člověk v tísni) vytvořila metodiku pro čtyřicet příběhů, v nichž nejsou respektována základní lidská práva.  Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.).

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

 

ŘÍJEN

PORUCHY ČTENÍ

Termín: 30.10. od 10 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Alenou Vorlíčkovou - Poruchy čtení dne 30. října v Klementinu, učebna č. 145.

Program:

1. Podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie).

2. Atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi.

3. Prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení.

4. "Léčivá síla" pohádek.

5. Méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení.

6. Praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi.

7. ktivity vhodné pro přípravu na čtení a po přečtení pohádky (čtenářské strategie, storytellingová cvičení, pracovní listy, grafomotorická cvičení,

výtvarné činnosti apod.)

 

www.spolecnecteni.com

www.facebook.com/pohadky.spolecnecteni

www.alenavorlickova.cz

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART)

Termín: 23. 10 od 10 hod.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Goethe-Institut v Praze odborný seminář S knížkou do života /Bookstart/. Akce se koná v Goethe-Institutu, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32 (za Národním divadlem).

 

SKIP se rozhodl připojit k projektu založenému organizací Book Trust ve Velké Británii v roce 1992, jehož se dnes účastní na 30 organizací působících ve 27 jazykových teritoriích napříč všemi kontinenty. Úspěšnost projektu spočívá v jeho širokém sociálním a vzdělávacím účinku a jedním z jeho klíčových účastníků a realizátorů jsou právě veřejné knihovny. Bookstart je jedním z osvědčených programů, jak upozornit rodiče s malým dítětem na význam četby pro jeho další intelektuální vývoj a budoucí uplatnění. Bookstart je projektem zaměřeným na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od okamžiku jeho narození.

 

K projektu se chceme připojit od března 2018, proto považujeme za důležité seznámit se co nejdříve s projektem a také s možnostmi připojit se k němu co nejdříve. Doporučujeme Vám proto využít této příležitosti. Upozorňujeme také, že kapacita sálu je omezená a včasné přihlášení Vám dává větší šanci k účasti.

 

PROGRAM:

1. Senátorka MUDr. Alena Dernerová - Hrozí nám digitální demence ?

2. PhDr. Vít Richter - České děti jako čtenáři.

3. Dana Kalinová - Bookstart - zahraniční inspirace pro českou variantu.

Polední přestávka s občerstvením

4. Zlata Houšková - Příležitost pro knihovny a společnost.

5. Příklady dobré praxe /Sedlčany, Ostrava, Brno.../.

6. Diskuse, závěr semináře.

 

Účastnický poplatek činí 100,-Kč pro členy SKIP a 200,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00   Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz

SEMINÁŘ FUNDRAISING PRO KNIHOVNÍKY

Termín: 17. 10. od 10 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Magdalenou Špačkovou - Fundraising pro knihovníky dne 17. října v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Základy fundraisingu

Cílem semináře bude odpovědět na základní otázky tématu fundraising. Co je to fundraising a co vám může přinést? Jak začlenit proces fundraisingu do vaší organizace? Jaké existují metody a které z nich jsou pro vaši organizaci vhodné? Jaká je úloha fundraisera a co potřebuje od své organizace?

Na téma se podíváme jak z teoretického úhlu pohledu, tak uvedeme i příklady metod a kampaní z praxe, vyzkoušíme si formulovat fundraisingový argument a možná si zahrajeme i hru.

Během semináře se podíváme na specifika či možné rozdíly fundraisingu a hledání dárců pro příspěvkové a neziskové organizace. Seminář je určen pro ty, kteří s fundraisingem začínají.

 

České centrum fundraisingu - http://fundraising.cz/v1/ccf/aktuality/

 

Účastnický poplatek činí 600,-Kč pro členy SKIP a 700,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

 

JAK NA E-LEARNING

Termín: 12.10. a 26.10. od 10 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář s Václavem Formánkem – Jak na e-learning ve dnech 12.10. a 26.10. v Klementinu, učebna č. 144, začátek v 10.00 hod.

Stručný popis

Prakticky zaměřený workshop pro každého, kdo se chce naučit vytvářet kvalitní a zábavné e-‑learningové kurzy.

 

Průběh kurzu

První školící den je zaměřen na seznámení se s klíčovými otázkami, které je třeba zodpovědět ještě před samotnou realizací e-learningu. Lektor také ukáže několik inspirativních příkladů a představí účastníkům jednotlivé postupy, které mohou ve svých kurzech využít. Na konci prvního dne by účastníci měli mít hotovou základní osnovu svého e-learningu.

Během následujících dvou týdnů pak účastníci na kurzu samostatně pracují.

14 dnů po prvním školícím dni navazuje druhý školící den, během nějž účastníci pod vedením lektora své kurzy dále vylepšují. Na konci druhého dne pak každý z nich bude mít vytvořený solidní základ kvalitního a zábavného e-learningu.

Počet míst v PC učebně je velmi omezen, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

 

EVERGREEN V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH

Termín: 9.10. od 13,30 - 17 hod.

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Evergreen v českých knihovnách 2017, který se uskuteční v pondělí 9. října 2017 od 13:30 do 17:00 v Národní knihovně ČR, konkrétně v učebně č. 145.

Zajímají Vás praktické zkušenosti knihoven s otevřeným softwarem? Chcete si Evergreen vyzkoušet? Neváhejte a přihlašte se na letošní seminář Evergreen v českých knihovnách!
Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku využívání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem v praxi, nejenom pro stávající uživatele knihovního softwaru Evergreen. Bude představen spolek Osvobozená knihovna, z.s., který nově poskytuje nekomerční podporu pro knihovní software Evergreen a nabídne možnost si prostřednictvím zpracování osobní knihovny Evergreen v praxi vyzkoušet. Pozornost bude věnována i webovému klientovi a automatizaci práce s autoritními záznamy. Zazní také mj. aktuální informace o zapojení dalších knihoven do Společného katalogu (SPOK) provozovaného Knihovnou Jabok.
Přihlásit se můžete pomocí formuláře na adrese https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSdGW05YT1UFBwhPIl7Im c6UVKT6BiZCVL9i_uhJ7OyAYyf Dag/viewform

Akci pořádají pražská organizace SKIP, Národní knihovna ČR, Knihovna Jabok a Osvobozená knihovna, z. s.

Podrobnosti včetně programu najdete na webu SKIP:
http://www.skipcr.cz/ regiony/01-praha/akce/ skip-pro-praxi/ evergreen-v-ceskych-knihovn ach-2017/

ZÁŘÍ

SEMINÁŘ JAK SENIORY UČIT PSÁT WIKIPEDII

Termín: 21. 9. a 5.10. od 10 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Wikimedia pro vás připravil dvoudenní seminář Jak seniory učit psát Wikipedii dne 21.9. a 5. října v Klementinu, počítačová učebna č. 144, začátek v 10.00 hod.

Jak učit psát seniory Wikipedii je vzdělávací program určený knihovníkům, kteří by rádi ve svých knihovnách lektorovali kurzy v rámci programu Senioři píší Wikipedii. Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné absolvovat oba semináře.

Přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu: roman.giebisch@nkp.cz

Počet míst je velmi omezen! /máme pouze 15 míst v PC učebně/

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.ČERVEN

SEMINÁŘ DIGITÁLNÍ DEMENCE? ANO NEBO NE?

Termín 15.6. 10 - 14 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Digitální demence? Ano nebo ne? dne 15. června v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

 

Ing. Iva Pekníková /Městská knihovna Litomyšl/:

Používání digitálních médií - škodí nebo může být i prospěšné? Kdy a pro koho? Přednáška se snaží odpovědět na otázky, co dělají tyto přístroje s životy našich dětí, nás samotných, našich rodičů? Jaká je jejich role ve výuce? Jak se učí děti, jak se učí dospělí? Jaký mají vliv na čtení a chápání textu? Vychází především z knih M. Spitzera "Digitální demence" a "Kybernemoc", také z diskuzí a článků Stanfordské univerzity a dalších zdrojů.

 

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. /Univerzita Karlova/:

Cílem semináře je přiblížit účastníkům situaci, která ve vzdělávání v oblasti digitálních technologiích v ČR panuje. Součástí je představení vybraných trendů a inovací, které ovlivňují vzdělávání a učení žáků (nejen) ve školách, zejména mobilní dotyková zařízení, cloudové technologie, individualizace výuky... Zazní shrnutí přínosů a rezerv, které technologie do vzdělávání přinášejí a moderní koncept digitální gramotnosti. Představeny budou i základy chystané revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení.

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

 

KVĚTEN

WORSHOP ROMOVÉ PÍŠÍ !

Termín: 30.5. 9,30 - 13 hod.

Jak pracovat s romskou literaturou ve fondech knihoven ČR - dílna pro zaměstnance na všech úrovních pod patronátem světového romského festivalu Khamoro 2017 a jeho doprovodného programu věnovaného romské literatuře Gavoro 2017.

Národní knihovna, učebna 145

Romové píší! je prakticky zaměřený workshop pro pracovníky knihoven na všech úrovních, který si klade za cíl poskytnout těmto pracovištím návod, jak pracovat s romskou a romistickou literaturou ve svých fondech, ať už formou samostatného mini-oddělení nebo prostřednictvím literárních čtení a časově omezených projektů. Blok zahájí přednáška ve zkratce mapující historii romské literatury, s důrazem na její současný stav a možnosti jejího využití (Mgr. Karolína Ryvolová, PhD.). Ve druhé části programu se budou prezentovat pracoviště, dlouhodobě kultivující romskou literaturu a její čtenáře - Muzeum romské kultury (Mgr. Milada Závodská, PhD.), Krajská vědecká knihovna v Liberci (Mgr. Blanka Konvalinková) a Knihovna města Ostrava, projekt Romaňi kereka (Bc. Markéta Mížová). Současně by měla tato dílna přispět k debatě, jak prakticky naplňovat Koncepci rozvoje knihoven 2017-2020 (článek 2.5).

Workshop je připravován ve spolupráci spolku Slovo 21, Národní knihovny ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Muzea romské kultury.

 

Účastnický poplatek je 100 Kč.

 

Závazně se přihlašujte do 22. května 2017 na email katerina.nekolova@nkp.cz.

 

Pro podrobnější informace se obracejte na Katku Nekolovou (katerina.nekolova@nkp.cz, 221 663 339) nebo Karolínu Ryvolovou (karolina.ryvolova@centrum.cz).


TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Termín: 25. 5. od 10 hod.

SKIP ČR pro vás připravil seminář Trénování paměti se Zdeňkou Adlerovou dne 25. května v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

 

Zapomínáte, kam jste položili klíče? Nevybavujete si jména, tváře? Trpíte ledničkovým syndromem? Cvičte svůj mozek! Stačí deset minut denně!

Trenérka paměti Zdeňka Adlerová vás přesvědčí, že paměť nejsou žádné čáry.

Paměť nejsou žádné čáry aneb Jak udržet mozek fit do sta let Koncentrace - základ dobré paměti Druhy paměti a jak je trénovat Bez fantazie to nejde "Zázračné" mnemotechniky

Sekce trenérů paměti SKIP - http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/

Na svých pozvánkách používá "mozek na běhně" - viz příloha.

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu.

 

Počet míst je omezen!

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

 

WORKSHOP OCHRANA, PRŮZKUM A KONZERVACE KNIHOVNÍCH FONDŮ V SOUČASNÉ PRAXI

Termín. 22.5  od 9 hod.

rádi bychom Vás pozvali na workshop Ochrana, průzkum a konzervace knihovních fondů v současné praxi, který se uskuteční 22. 5. 2017 v NK ČR od 9.00 hod (učebna č. 145).

 

Program workshopu a další podrobnosti jsou k dispozici na adrese:

http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/seminar-ochrana-pruzkum-a-konzervace-knihovnich-fondu-v-soucasne-praxi/

 

Účastnický poplatek je 150 Kč pro individuální členy SKIP, 300 Kč pro ostatní.

Workshop je pořádán SKIP region Praha a NK ČR s podporou programu Ministerstva kultury ČR VISK 2.

 

Přihlašovací formulář je zde:

http://bit.ly/2op9UMD

 

Mgr. Lenka Maixnerová

Odbor doplňování, zpracování a správy fondů Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, Praha 2, 121 32

tel: +420 296335925 , +420 602421279

 

DUBEN

BIBLIOTERAPIE A JEJÍ VYUŽITÍ V KNIHOVNÁCH

Termín: 28.4. od 10 hodin

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Biblioterapie a její využití v knihovnách dne 28. dubna v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

 

Seminář seznámí účastníky s pojmem biblioterapie a s jejím využitím v knihovnách. Lektorem také bude autor knihy s biblioterapeutickými příběhy pro děti, psycholožka, která biblioterapii aplikuje ve své praxi a klientka biblioterapie, která promluví o tom, v čem jí konkrétně byla biblioterapie přínosná. Součástí jejího příspěvku bude i čtení jejích autorských povídek o její nemoci.

 

9.30 - 10.30 h

Biblioterapie a její využití v knihovnách Definování pojmu "biblioterapie", informace o tom, jak ji lze zařadit jako jednu ze služeb v knihovnách, ukázky práce s texty.

Marcela Kořínková, knihovnice a biblioterapeutka, Knihovna Kroměřížska

 

10.30 - 11.30 h

Možnosti terapie psychických onemocnění

Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků.

PaedDr. Mgr. Bc. Hana Pašteková, psycholog, Psychiatrická léčebna Kroměříž

 

11.30 - 12 h - občerstvení

 

12 - 13 h

Tajemství Panské zahrady

Seznámení s knihou biblioterapeutických příběhů pro děti.

Petr Kukal, spisovatel

 

13 - 14 h

Jak mně pomohla biblioterapie

Povídání klientky M. Kořínkové o její nemoci a o tom, v čem jí byla biblioterapie přínosem.

Součástí příspěvku bude i čtení jejích autorských povídek Tereza Kovaříková

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

 

VYTVOŘME SPOLEČNĚ E-KNIHU 2017

Termín: 20. 4. od 9,30 hod.

Rádi bychom Vás pozvali na dílnu Vytvořme společně e-knihu 2017. Akce se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 9:30 do 16:00 v Národní knihovně ČR (Klementinum 190, Praha 1, vstup z vchodu u kovového stromu, 1. patro, místnost č. 144). Pořadateli jsou pražská organizace SKIP a Národní knihovna ČR.

***

Anotace:

Chcete si zkusit vlastními silami vytvořit e-knihu pro čtečku, ale nevíte, jak na to? Tým zkušených odborníků Vám pomůže se v problematice zorientovat, ale především Vás provede celým procesem tvorby e-knihy. Účastníci dílny pod vedením lektorů společně zpracují konkrétní titul, který bude následně zpřístupněn v e-knihovně Městské knihovny v Praze. Součástí dílny bude teoretický úvod, v němž bude věnována pozornost mj. problematice výběru knih vhodných ke zpracování, ověřování autorsko-právních aspektů vybraných knih, přípravě skenů a optickému rozpoznávání znaků, korekturám textu či převodu textu do výsledných formátů vhodných pro čtečky. Ke zpracování e-knihy bude použit mj. software s otevřeným zdrojovým kódem (programy Calibre a Sigil). Dílna je určena pro účastníky s vyšší počítačovou gramotností.

***

Na dílnu je třeba se předem přihlásit prostřednictvím formuláře (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR36hqX_C9GSKSmu2cCz55-TQnGJMny9UtFRhhx-eIB84JpQ/viewform); vložné ve výši 300 Kč pro členy SKIP a 400 Kč pro nečleny SKIP bude vybíráno při prezenci, tj. přímo před dílnou.

Další podrobnosti o akci jsou k dispozici na adrese http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/dilna-vytvorme-spolecne-e-knihu-2017.

Za pořadatele zdraví

Linda Jansová

 

JAK SENIORY UČIT PSÁT WIKIPEDII

Termín: 11.4. a 25.4. od 10 hodin

SKIP ČR ve spolupráci s Wikimedia pro vás připravil dvoudenní seminář Jak seniory učit psát Wikipedii dne 11. a 25. dubna v Klementinu, počítačová učebna č. 144, začátek v 10.00 hod.

Jak učit psát seniory Wikipedii je vzdělávací program určený knihovníkům, kteří by rádi ve svých knihovnách lektorovali kurzy v rámci programu Senioři píší Wikipedii. Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné absolvovat oba semináře.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, Praha 1

roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

Budova: A Klementinum, Místnost: 147

 

BŘEZEN

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2017 SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Termín: 30.3. od 10-15,30 hod.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, zaměstnavatelská sekce, vás zve na seminář pro ředitele, personalisty a další odborné pracovníky knihoven

Zákoník práce v roce 2017 se zaměřením na příspěvkové organizace

Místo konání:  Vzdělávací centrum Národní knihovny ČR, učebna č. 145

Lektor:            JUDr. Miloš Hejmala

 

Program:        9:30 - 10:00......prezence účastníků

10:00 - 15:00......změny v Zákoníku práce v roce 2017

15:00 - 15:30......diskuze

Součástí programu jsou dvě přestávky na kávu a občerstvení.

Kapacita  účastníků:   35

 

Účastnický poplatek: člen SKIP  -      450,- Kč

ostatní       -   1.000,- Kč

Platba v hotovosti na místě.

 

Přihláška je závazná. Storno možné pouze ze závažných důvodů (nemoc).

Přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, Praha 1

roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

Budova: A Klementinum, Místnost: 147


SEMINÁŘ INFORMAČNÍ ZDROJE Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Termín: 7. 3. OD 10 -14 hod.

SKIP ČR pro vás připravil seminář Informační zdroje z oblasti zdravotnictví dne 7. března v Klementinu, počítačová učebna č. 144.

1.            Informační zdroje z oblasti zdravotnictví - A. Jarolímková

2.            Bibliographia medica Čechoslovaca - teoretický úvod - L. Maixnerová

3.            Bibliographia medica Čechoslovaca - vyhledávání - A. Jarolímková

4.            Vyhledávání věrohodných informačních zdrojů z oblasti zdravotnictví v internetovém prostředí - A. Jarolímková

5.            Digitální knihovna Národní lékařské knihovny - L. Maixnerová

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu.

Počet míst je velmi omezen!

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, Praha 1

roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

 

ÚNOR

SEMINÁŘ REGISTR SMLUV A PRAXE V KNIHOVNĚ

Termín: 28.2. od 10 hod.

Zaměstnavatelská sekce SKIP ČR a SDRUK pro vás připravili seminář Registr smluv a praxe v knihovně s Terezou Danielisovou a Ondřejem Lachnitem dne 28. února v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

Základní seznámení s právní úpravou registru smluv a praktický návod, jak naplnit zákonné povinnosti v podmínkách knihovny.

Dozvíte se:

- Které smlouvy zveřejnit a na které se naopak vztahují výjimky z uveřejnění.

- Jak připravit smlouvu ke zveřejnění.

- Co se stane, když smlouvu nezveřejníte.

- Pár doporučení k nastavení vnitřních postupů.

- Pár praktických příkladů a našich dosavadních zkušeností s registrem.

- Jak pracovat se samotným registrem.

- Jen něco málo o technické stránce věci.

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte  e-mailovou adresu.

Počet míst je omezen!

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, Praha 1

roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

Budova: A Klementinum, Místnost: 147


DESIGN SLUŽEB PRO KAŽDÉHO (KNIHOVNÍKA)

Termín: 27. 2.

SKIP ČR ve spolupráci s NK ČR pro vás připravil seminář Design služeb pro každého (knihovníka) v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod.

 

"Když na ulici vedle sebe stojí dvě kavárny, které prodávají stejnou kávu, proč nakonec vstoupíte do jedné z nich? Odpověď zní: Jedna má prostě lepší design služeb." (agentura 31Volts)

Výsledkem našeho snažení v knihovnách je služba par excellence. Umíme ji dobře nastavit?

Knihovna nejspíš nemá ve svém městě příliš konkurence, ke které by nespokojení uživatelé utíkali. Nechceme se však spokojit jen s těmi, kteří do knihovny budou chodit bez ohledu na kvalitu našich služeb. Poskytovat služby nejlepším možným způsobem jsme povinní, chceme, navíc to může být radost a zábava.

Přiblížíme si některé nástroje a metody designu služeb. Především však zkusíme designově myslet. Možná budete překvapení, že to není žádná věda. Jde totiž "jen" o lidi. Lektor: Tomáš Štefek

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu.

 

Počet míst je velmi omezen!

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, Praha 1

roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

 

SVĚT YOUTUBE
Termín: 20. 2. od 10 -14 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Svět YouTube s Vandou Vaníčkovou v Klementinu, počítačová učebna č. 144.

Seminář pro všechny, kteří chtějí zodpovědět základní otázky týkající se YouTube, aktuálně největšího serveru s videi . Během semináře budou položeny například otázky Co? Proč? Kdy? Jak často? Kdo jsou Youtubeři?

Celý seminář budou prostupovat tipy, jak začlenit konkrétní videa do lekcí, besed, ale třeba i do procesu sebevzdělávání. Nebude chybět ani teoretické ukotvení (pojmy jako digitální domorodci a digitální přistěhovalci aj.) a samostatná práce účastníků.

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. E-mail: Roman.Giebisch@nkp.cz

 

LEDEN

SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY DĚTSKÝCH ODDĚLENÍ KNIHOVEN
Termin: 30. 1. od 10 -15 hod.

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář pro pracovníky dětských oddělení knihoven a všechny zájemce o tuto problematiku s Klárou Smolíkovou v Klementinu, učebna č. 145.

Anotace:

Ve školách se už několik let učí mediální výchova. Pojďme se společně seznámit s jejím vymezením a s možnostmi, které na poli rozvíjení mediální gramotnosti mají knihovny. Co je médium a jak se měnily v čase prostředky lidské komunikace? Kdy je třeba rozumět písmu a kdy obrazu? Navštívíme redakci novin i reklamní agenturu, nahlédneme, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata či jak se tváří televizní moderátoři. Propojíme mediální výchovu s informačním vzděláváním a zodpovíme si otázku, proč se zaměřit na mediální kreativitu, k čemu jsou nám informačně gramotní čtenáři i k čemu je nám samotným informační gramotnost. Prozkoumáme knihovnu jako místo neformálního vzdělávání, které může pomoci svým návštěvníkům nejen v prohlubování čtenářství, ale také v upevňování dalších dovedností.

O lektorce:

Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, estetička a teoretička kultury a médií, představuje osvědčené pracovní postupy a materiály, které vytvořila pro zvyšování mediální gramotnosti a které se skvěle uplatní i v knihovnických lekcích.

 

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. E-mail:   Roman.Giebisch@nkp.cz

 

ŠKOLENI KATALOGIZACE MARC21

Termin: 23. a 24. 1. od 9 -16 hod.

Pro knihovny, které v roce 2017 přecházejí na formát MARC 21, ale i další zájemce o katalogizaci, nabízí Národní knihovna ČR ve dnech 23.-24. ledna 2016  školení Katalogizace v MARC 21.

První den bude věnován kódovaným a popisným údajům,  druhý den jmenným a věcným selekčním údajům.

 

Školení bude probíhat v učebně č. 145 Knihovnického institutu NK ČR v Klementinu (hlavní vchod, učebna v 1. patře).

Vložné činí 300 Kč, platba probíhá na místě.

Přihlášku na školení zasílejte obratem na mou mailovou adresu, účast vám bude posléze potvrzena.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání Národní knihovna České republiky Klementinum 190, Praha 1 roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333

GSM: +420 739 614 027

 

22.01.2018