Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Střih a úprava zvukových nahrávek a videa

Střih a úprava zvukových nahrávek a videa

Úprava zvuku pomocí programu Audacity

Audacity je volně přístupný program pro nahrání zvuku, jeho úpravu a střih. Účastníci školení si postupně vyzkouší nahrání zvuku, odstranění nepotřebných částí zvukového záznamu, seznámí se s možností odstranění šumu, změní hlasitost vybraných částí a nastaví postupný náběh a ukončení zvuku. Vyzkouší si také přesun části nahrávky na jiné místo stejného zvukového záznamu nebo do jiného souboru a jednoduché míchání zvuku.

Úprava videa pomocí programu Movie Maker

Movie Maker je jednoduchý volně dostupný nástroj pro zpracování mediálních souborů. Účastníci školení si vyzkouší spojení fotografií a/nebo videí do jednoho záznamu. K vytvořenému videu přidají titulky, vyzkouší si různé přechody a vizuální efekty. K videu přidají vlastní mluvený komentář a vyzkouší si přidání i jiných zvukových souborů. Z videa odstraní nepotřebné části.

04.04.2017