Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality 2. kolo dotačního řízení VISK 3 a VISK 1

2. kolo dotačního řízení VISK 3 a VISK 1

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve 2. kole výběrového dotačního řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program veřejné informační služby knihoven - VISK
VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 3 - informační centra veřejných knihoven

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
www.mkcr.cz

VISK na: visk.nkp.cz

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová tel.: 257 085 216 (VISK 1)
Mgr. Soňa Poláková tel.: 257 085 357 (VISK 3)
PhDr. Vít Richter tel.: 603 223 627
29.04.2019, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: