Information for libraries

  • na webu

Informace pro vysokoškolské knihovny a knihovny ústavů akademie věd ČR

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Informace pro vysokoškolské knihovny a knihovny ústavů akademie věd ČR

Informace pro vysokoškolské knihovny a knihovny ústavů akademie věd ČR

V současné době probíhá uzavírání smluv na vzdálený přístup k digitalizovaným dílům nedostupných na trhu prostřednictvím Národní digitální knihovny. V první etapě jsou připojovány vysokoškolské knihovny a knihovny AV ČR, které v době nouzového stavu byly zapojeny do využívání Krameria pro vysoké školy. Uzavření smlouvy je podmínkou dalšího využívání služby.

Termín pro uzavření smlouvy byl prodloužen do 31. července 2020. Po tomto datu budou knihovny, které neuzavřou smlouvu od systému odpojeny. Neváhejte s uzavřením smlouvy.

Postup pro uzavření smlouvy najdete níže
Nově je možné také smlouvu uzavřít elektronickým podpisem

Vážení, dovoluji si vás jménem Národní knihovny oznámit naši připravenost k uzavření Smlouvy o podmínkách zpřístupnění děl na trhu nedostupných upravující poskytování služeb vzdáleného přístupu k obsahu Národní digitální knihovny (dále také NDK-DNNT) pro individuální čtenáře z Vaší instituce. Podrobné informace o obsahu a službách NDK-DNNT najdete na https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html. Vstup do Národní digitální knihovny https://ndk.cz/.

Jako první krok je nezbytné vyplnit úvodní registrační formulář, který se následně stane součástí smlouvy. V souladu s postupem uvedeným na https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit je třeba vybrat správný formulář pod odkazy: https://dnnt.nkp.cz/downloads/DNNT_priloha_1b.xlsx nebo https://dnnt.nkp.cz/downloads/DNNT_priloha_1a.xlsx

Vzhledem k tomu, že uvedené formuláře byly ještě upravovány a doznaly určitých změn, žádáme o nové vyplnění a zaslání i u těch knihoven, které tak učinily dříve. Dříve vyplněné formuláře neobsahují všechny nezbytné údaje a nebude možno je brát na zřetel. Omlouváme se za tyto nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Vyplněný formulář následně odešlete na adresu dnnt-registrace@nkp.cz. Proces uzavření smlouvy lze urychlit, pokud budete mít zájem, aby smlouva byla podepsána elektronickým podpisem, prosíme o sdělení této možnosti. Na tuto adresu také zasílejte případné dotazy.

Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři a případně požádá o jeho doplnění. Následně bude zaslána smlouva o zpřístupnění.

02.07.2020, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: