Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Cena MARK 2018

Cena MARK 2018

Vážení přátelé,
9. října 2018 byla v Zrcadlové kapli Klementina udělena cena MARK 2018. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné aktivity mladých pracovníků a pracovnic knihoven, případně studentů a studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Cenu MARK 2018 získala Kateřina Nekolová, M.A. K. Nekolová se systematicky zaměřuje na interkulturní knihovnické služby, komunitní role knihoven a znevýhodněné uživatele a tato témata se snaží v knihovnách propagovat a prosazovat. Pořádá vzdělávací kurzy pro knihovníky a knihovnice, vyjíždí do jiných knihoven, kde o těchto tématech přednáší či o nich píše články do odborných periodik.
Byla navržena za celkový souhrn aktivit souvisejících s podporou a zlepšováním služeb knihoven v České republice pro osoby se speciálními potřebami, kulturní a jazykové menšiny, sociálně vyloučené apod. Na implementaci těchto služeb spolupracuje s celou řadou knihoven z celé ČR. Zaměřuje se na občanskou angažovanost a participativní přístup. Nevyhýbá se ožehavým tématům, jako jsou solidarita a ohrožení sociálně vyloučených skupin. Šíře jejích aktivit na tomto poli začíná především pořádáním vzdělávacích akcí, na mnohých akcích také sama přednáší. Vyvíjí také rozsáhlé publikační aktivity, píše články do odborných periodik atd. Absolvovala několik stáží a dobrovolnických pobytů v zahraničí, např. spolupracovala s knihovnami v Kolumbii a Peru. V roce 2016 nastoupila do Národní knihovny ČR, kde pracuje v Oddělení vzdělávaní Knihovnického institutu.

10.10.2018, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: