Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Knihovna roku 2018 - výzva k podání návrhů

Knihovna roku 2018 - výzva k podání návrhů

Ministerstvo kultury vyzývá k podání návrhů na udělení ceny Knihovna roku 2018

Cena Knihovna roku 2018 bude udělena dne 9. 10. 2018 od 11:00 v Zrcadlové kapli Klementina. Původní plán udělit cenu při příležitosti konání Týdne knihoven, který proběhne od 1. 10. 2018 do 7. 10. 2018, byl kvůli konání voleb zrušen.

Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
Uděluje se ve dvou kategoriích:

a) základní knihovna - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci
b) významný počin v poskytování knihovnických a informačních služeb

 

Cena Knihovna roku se uděluje v kategorii základní knihovna provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven MK ČR (§5 zákona 257/2001 Sb.).
Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsaná v evidenci knihoven MK ČR.

Návrhy na udělení mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna 2018. S ohledem na § 607 občanského zákoníku postačí, když bude návrh doručen na podatelnu MK ČR nebo datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem v pondělí 6. srpna 2018 a současně zaslán na adresu blanka.souckova@mkcr.cz. Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny, jde-li o právnickou osobu. Označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržené fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat její jméno, příjmení a místo trvalého pobytu.

informace k procesu výběru.

Kontaktní informace:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, (B. Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz), Maltézské nám. 1, Praha 1, 118 11

14.02.2019
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace