Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Knihovna roku 2018 - výzva k podání návrhů

Knihovna roku 2018 - výzva k podání návrhů

Ministerstvo kultury vyzývá k podání návrhů na udělení ceny Knihovna roku 2018

Cena Knihovna roku 2018 bude udělena při příležitosti konání Týdne knihoven, který proběhne od 1. 10. 2018 do 7. 10. 2018.

Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
Uděluje se ve dvou kategoriích:

a) základní knihovna - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci
b) významný počin v poskytování knihovnických a informačních služeb

 

Cena Knihovna roku se uděluje v kategorii základní knihovna provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven MK ČR (§5 zákona 257/2001 Sb.).
Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsaná v evidenci knihoven MK ČR.

Návrhy na udělení mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna 2018. S ohledem na § 607 občanského zákoníku postačí, když bude návrh doručen na podatelnu MK ČR nebo datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem v pondělí 6. srpna 2018 a současně zaslán na adresu blanka.souckova@mkcr.cz. Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny, jde-li o právnickou osobu. Označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržené fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat její jméno, příjmení a místo trvalého pobytu.

informace k procesu výběru.

Kontaktní informace:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, (B. Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz), Maltézské nám. 1, Praha 1, 118 11

18.06.2018
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: