Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Připravujeme změnu knihovního softwaru

Připravujeme změnu knihovního softwaru

Metodická příručka

Knihovnický institut ČR pro vás připravil metodickou příručku Připravujeme změnu knihovního softwaru.
Jejím cílem je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a způsob jeho provozu je pro jejich knihovnu vhodný, a pomoci jim naplánovat potřebné kroky směřující k hladkému průběhu změny (nebo zavedení) softwaru.

Příručka se skládá ze dvou částí - hlavního textu a z příloh. V hlavním textu je problematika změny knihovního softwaru uchopena jako projekt. Přílohy obsahují informace, které se změnou knihovního softwaru úzce souvisejí a mohou při výběru softwaru hrát důležitou roli.

Autorkami příručky jsou Eva Cerniňáková a Linda Jansová.
Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech.

Příručku naleznete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny; web zároveň do budoucna může sloužit jako platforma pro tvorbu a zveřejnění dalších metodických příruček.)

14.10.2019
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: