Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Služba EDD byla zastavena

Služba EDD byla zastavena

Elektronické dodávání dokumentů bylo zastaveno.

Dne 31. 12. 2018 byla ukončena služba Elektronického dodávání dokumentů (EDD), protože smluvní partner Dilia odmítl prodloužení licenční smlouvy.
Českým knihovnám není dovoleno veřejnosti poskytovat službu zhotovení digitální kopie dokumentu na objednávku. Tento akt znesnadní přístup k odborným informacím. Jedná se především o služby poskytované Virtuální polytechnickou knihovnou (nyní služba Získej), sdružující 55 specializovaných knihoven z oblasti vědy a vysokých škol. Dále pak služeb, které poskytují Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové.

Hlavní příčinou je fakt, že dosud nebyla uzavřena dlouho připravovaná licenční smlouva na zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Národní knihovna ČR novou licenční smlouvu nemůže uzavřít bez vyjádření Ministerstva kultury ČR, že nezbytné prostředky na úhradu licence obdrží do svého rozpočtu. Dilia váže další pokračování služby EDD na uzavření nové smlouvy na zpřístupnění děl nedostupných na trhu.

Úhrada nové licence na zpřístupnění děl nedostupných na trhu byla ministerstvem obecně přislíbena na zvláštním jednání k této problematice dne 18. 9. 2018 (náměstkyně ministra JUDr. Kateřina Kalistová, Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací) dále na jednání 19. 10. 2018 s náměstkem ministra kultury Ing. René Schreierem, MBA MOSFET (za knihovny přítomni předseda ústřední knihovnické rady dr. Richter a dr. Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze) a také na 42. zasedání Ústřední knihovnické rady dne 5. 11. 2018. Nejasná je především úhrada licence za rok 2018, respektive platba v roce 2019, viz podrobněji schválený sazebník v Bulletinu SKIP.

03.01.2019
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: