Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Standard handicap friendly

Standard handicap friendly

Pro osoby se zdravotním postižením

Pokud vaše knihovna uvažuje o zlepšení své přístupnosti pro osoby se zrakovým, sluchovým mentálním nebo tělesným postižením, můžete ji nechat zkušebně ohodnotit v rámci certifikace Handicap Friendly, kterou provádí Sekce služeb osobám se specifickými potřebami (nově s názvem sekce Bezbariérové knihovny). Při příležitosti valné hromady SKIP nabízíme knihovnám možnost přihlásit se ke zkušební certifikaci. Jedna z knihoven bude v Praze vybrána a na náklady SKIP bude provedeno její zhodnocení přístupnosti. Proč to tedy nezkusit? Získáte spoustu tipů, jak vylepšit své služby a přiblížíte se svým čtenářům se specifickými potřebami. Pravidla certifikace a přihlášku najdete: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-sluzeb-osobam-se-specifickymi-potrebami/zakladni-informace
Aktualizovaný a upravený Standard a metodiky - najdete na https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly
V případě nejasností se obraťte na kolegyni Helenu Hubatkovou Seluckou: hubatkovaselucka@gmail.com

21.06.2019
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: