Information for libraries

  • na webu

Výzva IROP pro ITI na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Výzva IROP pro ITI na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven

Výzva IROP pro ITI na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven

16. výzva IROP pro ITI na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven Dne 19. 9. 2022 byla vyhlášena 16. výzva IROP – Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR). Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k 16. výzvě jsou dostupné na této adrese: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/16vyzvairop

Týká obcí v těchto městských aglomeracích: Pražská metropolitní oblast, Ostravská metropolitní oblast, Brněnská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Plzeňská aglomerace, Aglomerace Liberec / Jablonec nad Nisou, Českobudějovická aglomerace, Aglomerace Karlovy Vary, Zlínská aglomerace, ITI Mladá Boleslav, Jihlavská aglomerace

Oprávnění žadatelé
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:
- knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
- základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
- základní knihovny se specializovaným knihovním fondem

Alokace celkem: 1, 029 miliardy Kč.
Průběžná výzva
Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029

23.09.2022, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: