Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Koronavirus Knihovny a koronavirus

Knihovny a koronavirus

Aktuální informace pro knihovny v době koronavirové

 

CovidCON do ucha!
Záznam přednášek z konference, která se uskutečnila v září 2020 v Městské knihovně v Praze.

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke COVID-19

 • Aktuálně o koronaviru (informace na webu MZ ČR)
 • Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 k přijetí krizových opatření (web MZ ČR)
  ke stažení ve Sbírce zákonů (.pdf)
     • o zákazu volného pohybu osob od 22. 10. do 3. 11. 2020
      V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:
      I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
      1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
      2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
      3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
      Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.
      • o zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020
       V opatření nejsou knihovny explicitně jmenovány, ale Ministerstvo kultury následně potvrdilo, že zákaz provozu se vztahuje i na knihovny.
 • Od 21. října 2020 platí povinnost nošení roušek (MZ ČR)
  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném územé obce, kde dochází na stejném místě ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Služby knihoven v digitálním prostředí

 • Knihovny online - elektronické zdroje, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online z pohodlí svého domova.

Manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem

Metody dezinfekce knihovních fondů a prostor knihovny

Služby knihoven a autorský zákon

Financování knihoven

Poradenství, vzory smluv, zaměstnání

Ochranné pomůcky

Knihovny v zahraničí

IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situaci knihoven v době pandemie COVID-19.

Slovensko

Německo

Rakousko

USA22.10.2020
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie: