Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Inovační kurzy informační gramotnosti

Inovační kurzy informační gramotnosti

Kurzy základní informační gramotnosti

Národní knihovna ČR bude v roce 2018 pořádat Inovační kurzy informační gramotnosti. Kurzy budou probíhat za finanční podpory MK ČR (podprogram VISK 2).
Pokud budete mít zájem o nabízené kurzy, dejte nám vědět co nejdříve.

Elektronická přihláška

Nabídka je určena všem knihovnám, které jsou zaevidovány na Ministerstvu kultury ČR (ve smyslu zákona).

 

Kurz č. 1 /10 hodin/
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty

Cílem je seznámit knihovníky se základními pojmy z oblasti e-knih/e-výpůjček, nabídkou volně dostupných e-dokumentů, dozví se základní výhody/nevýhody půjčování apod. Způsoby zpřístupnění e-knih, základní výhody/nevýhody půjčování, technologie, formáty.

 

Kurz č. 2 /15 hodin/
Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje

Získají přehled o novinkách při vyhledávání na Internetu a budou seznámeni s typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních postupů. Poznají vyhledávací internetové nástroje pro různé kategorie uživatelů. Využití vyhledávačů v praxi knihovny, přehled nejvyužívanějších vyhledávačů, jejich srovnání, vyhledávání informací a jejich pravidla.

 

Kurz č. 3 /15 hodin/
Sociální sítě a komunikace po internetu

Co jsou sociální sítě a jejich přehled – Facebook, Instagram, Twitter. Facebook – vytvoření vlastního účtu, nastavení a zabezpečení. Kurz je vhodný pro knihovníky, kteří mají vytvořen facebookový osobní profil nebo uvažují o profilu své knihovny. Účastníci si založí vlastní stránku, naučí se s ní pracovat a vyhodnocovat výsledky interakcí.

 

Kurz č. 4 /10 hodin/
Na úřad přes internet

Má za úkol seznámit knihovníky se zdroji informací ve státní správě, naučí je pracovat s Portálem veřejné správy, využívat informace a poskytovat je dále uživatelům knihoven (co jsou životní situace, jak je řešit, jak si stáhnout formulář, jak si vyhledat zákon, datovou schránku aj.). Zákony, věstníky, Insolvenční rejstřík, registr smluv, formuláře, veřejné zakázky a další.

 

Kurz č. 5 /5 hodin/
Bezpečnost v Online prostředí

Nástrahy internetu, orientace v problematice kyberšikany, rozpoznání varovných signálů. Vytvoření bezpečného hesla, ochrana osobních údajů, autorské právo na internetu (stahování a používání obsahu / obrázků z internetu), obrana proti podvodným praktikám (hoax, fishing). Seznámení se světem kyberzločinu jako základ pro lepší práci se čtenáři.

 

Kurz č. 6 /15 hodin/
Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu

Naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu od svých čtenářů. Účastníci se naučí tvořit a upravovat jednoduché dotazníky prostřednictvím webových nástrojů jako jsou Survio či Google, správně pokládat otázky a poté pracovat se získanými daty a vyhodnocovat je.

 

Kurz č. 7 /10 hodin/
Google – produkty a služby

Seznámí uživatele s možnostmi vyhledávání, aplikacemi Disk Google, Google Scholar a Google Books, YouTube, Mapy, kalendář aj. Kurz je zaměřen na práci s Googlem, využití pokročilých aplikací pro práci knihoven, rozšířené služby Googlu, vyhledávání informací a zlepšení služeb pro uživatele. Účastníci se seznámí s aplikacemi Googlu využitelnými pro praktickou činnost veřejných i odborných knihoven.

 

Kurz č. 8 /15 hodin/
Tvorba propagačních materiálů pomocí aplikace MS Publisher

Účastníci se naučí vytvářet profesionálně vypadající graficky tiskové materiály - pozvánky, letáčky a jakékoliv jiné marketingové materiály. Naučí se využívat vestavěné šablony, grafiku, textová pole a nástroje zajišťující jednotnost návrhu.

Kontakt:
Květa Hedvíková
Národní knihovna ČR
odd. vzdělávání KI
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Email: kveta.hedvikova@nkp.cz
tel.: 221 663 113
fax: 221 663 175

09.05.2018