Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Průzkumy

Průzkumy

Průzkum dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými potřebami v ČR 2020

Spolupráce knihoven a škol - dotazníkové šetření

Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven

Názory uživatelů na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách v České republice

Propagační leták "Knihovny a znalosti" ke stažení v českém jazyce a v anglickém jazyce

Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné

Průzkumy četby

Další průzkumy

17.03.2020