Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Interkulturní knihovnictví

Interkulturní knihovnictví

Plakáty a letáky - informace o českých knihovnách

Plakáty a letáky - informace o českých knihovnách

V roce 2017 bylo ve spolupráci Národní knihovny, Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra realizováno celkem pět projektů v rámci implementace Koncepce integrace cizinců. Jeden z projektů byl zaměřen na centrální zpracování základních informací o fungování českých knihoven, překlad těchto informací do jazyků migrantů žijících v ČR a doplnění o ilustrace z prostředí knihoven. Záměrem projektu bylo představit knihovny jako přátelské a kultivované místo pro trávení volného času, osobní rozvoj a podporu komunitního života všech místních obyvatel.

 

Plakáty

Vznikly dvě varianty plakátů: „Vítejte v knihovně“ a „Knihovna pro všechny“. Autorkou grafické podoby plakátů je grafička a ilustrátorka Eva Roverová. Tištěné verze jsou k dispozici v Knihovnickém institutu Národní knihovny. Pokud o ně máte zájem, neváhejte kontaktovat Kateřinu Nekolovou (katerina.nekolova@nkp.cz; tel: 221 663 339). Elektronické verze si lze stáhnout na těchto webových stránkách a vytisknout dle potřeby na vlastní náklady.

Plakáty ke stažení

 

Letáky

Stejně tak jsou k dispozici skládací letáky, které představují fungování českých knihoven. Letáky jsou přeloženy do ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny a angličtiny. Na zadní straně letáku je místo pro razítko či jiné kontaktní informace dané knihovny. Do letáku lze vložit úzký list s informacemi o konkrétní knihovně. Pro vytvoření textu o Vaší knihovně můžete použít překlady, které jsou k dispozici na těchto stránkách.

Při distribuci letáků můžete spolupracovat s místními organizacemi, které se věnují integraci migrantů, například s Integračními centry, které fungují v jednotlivých krajích.

Letáky ke stažení

Doplňující informace o knihovně ke stažení

26.04.2018