Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Interkulturní knihovnictví

Interkulturní knihovnictví

Interkulturní knihovnictví je oblast zabývající se poskytováním knihovnických služeb v kulturně a jazykově různorodé společnosti. Jádrem oboru je podpora nově příchozích, ale v nejširším slova smyslu jde o služby pro všechny obyvatele kulturně a jazykově rozmanitého světa.

obrázek obálky.png

Brožura Interkulturní knihovnictví

Tato příručka vydaná v roce 2021 navazuje na dříve vytvořené metodiky sekce Bezbariérová knihovna. Na rozdíl od nich však nemá za cíl nabídnout ohodnotitelný standard, chce být pouze inspirací a nápovědou.
plakat_pro_vsechny.png

Plakáty

Vznikly dvě varianty plakátů: „Vítejte v knihovně“ a „Knihovna pro všechny“. Autorkou grafické podoby plakátů je ilustrátorka Eva Roverová. K dispozici jsou ve velikosti A2 a A1.
Letak_cestina.png

Letáky

Skládací letáky představují fungování českých knihoven. Jsou přeloženy do ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny a angličtiny. Na zadní straně je místo pro razítko či jiné kontaktní informace dané knihovny.

Do letáku lze vložit úzký list s informacemi o konkrétní knihovně. Přitom je možné použít překlady, které jsou k dispozici níže.

 

Doplňující informace

Angličtina (English)

Čeština

Ruština (русский)

Ukrajinština (українська)

Vietnamština (Việt Nam)

 

Tištěné verze materiálů jsou k dispozici v Knihovnickém institutu Národní knihovny. Pokud o ně máte zájem, neváhejte nás kontaktovat. Elektronické verze si lze stáhnout na těchto webových stránkách a vytisknout dle potřeby na vlastní náklady.

Od roku 2017 bylo realizováno několik projektů v knihovnách díky podpoře Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra v rámci implementace Koncepce integrace cizinců.

V případě dotazů se obracejte na Kateřinu Nekolovou (katerina.nekolova@nkp.cz; tel: 221 663 339).

29.12.2021