Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Vzdělávání pro knihovníky v ČR

Vzdělávání pro knihovníky v ČR

Přehled usnadňující orientaci v nabídce školního i mimoškolního vzdělávání pro knihovníky v ČR.

Situace ve vzdělávání dospělých v době pandemie COVID-19

Aktuální informace na webu Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Střední, vyšší odborné a vysoké školy

Přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol, na kterých je možné studovat knihovnictví, najdete na stránce Knihovnické školy.

Další vzdělávání

Koncepce Celoživotního vzdělávání knihovníků (schváleno Ústřední knihovnickou radou ČR na 38. zasedání dne 5. 12. 2016) (.pdf)

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy (kurzy pro knihovnické pozice z Národní soustavy povolání) pořádají:

Další vzdělávací akce

Vzdělávací akce pro knihovníky pořádají také krajské knihovny, viz jejich stránky věnované vzdělávání:

Z ústředních specializovaných knihoven se oblastí vzdělávání zabývají zejména:

Vzdělávací akce pořádají také knihovnické spolky a sdružení a již zmiňovaný Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

Akce jsou obvykle zařazovány i do Seznamu plánovaných akcí na webu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Pozvánky na vzdělávací akce jsou rovněž zasílány do knihovnických elektronických konferencí – do konference Knihovna i do dalších konferencí, viz především server NK ČR (některé konference jsou však pouze interní).

Samostudium

Pro samostudium je možné využít zdroje doporučené v přehledu Studijní texty a e-learning. Najdete v něm mj. upozornění na:

Nepřehlédněte

Zájemci o problematiku vzdělávání se také mohou přihlásit do elektronické konference Vzdělávání, která byla založena v březnu 2018, popř. se zapojit do činnosti Sekce vzdělávání SKIP.

Doporučení týkající se vzdělávání budou začleněna i do příručky o personální práci v knihovnách (zatím v přípravě).

Přehled o vzdělanostní struktuře pracovníků knihoven v ČR je k dispozici v analýzách mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR (nejnovější analýza se vztahuje k roku 2016).

08.10.2020