Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Spolky, sdružení IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí

Mezinárodní nevládní a nekomerční organizace sdružující knihovnické svazy, spolky a instituce z celého světa. Je partnerskou organizací UNESCO. Jejím cílem je podporovat spolupráci knihoven a rozvoj knihovnictví na všech úrovních, prosazovat knihovnické zájmy na mezinárodní úrovni, informovat o vývoji, potřebách a výsledcích knihovnické činnosti své členy a pomáhat jim řešit jejich odborné problémy. Účastní se mnoha mezinárodních kulturních, výzkumných a vzdělávacích aktivit, spolupracuje s mezinárodními informačními a dokumentačními organizacemi, zapojuje se do knihovnických programů Evropské komise.

Federace byla založena 30. 9. 1927 v Edinburghu, její ústředí sídlí v Haagu. Organizačně je rozdělena do 5 odborů /Divisions/. Tyto odbory jsou vnitřně členěny na jednotlivé sekce (Sections) a kulaté stoly (Round Tables).

Hlavní priority IFLA jsou formulovány ve strategických programech.

Publikační aktivita:

Odborné knihovnické publikace, sborníky IFLA Annual, Booklets (brožury s referáty a příspěvky z každoročních generálních konferencí, poskytované účastníkům), časopis IFLA Journal a nepravidelně vydávané informační bulletiny /New Letters/, adresář IFLA Directory a další dokumenty související s evropskými nebo světovými kulturními, sociálními a politickými aktivitami.

Adresa Ústředí IFLA:

IFLA Headquarters
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE the Hague
Netherlands

Postal Adress:

IFLA Headquarters
P.O.B.95312
2509 CH The Hague
Netherlands

Tel.: +31 (70) 3140884, Fax : +31 (70) 3834827
E-mail: IFLA@ifla.org
https://www.ifla.org/contact-us

Užitečné internetové stránky IFLA:

 

 

Výběr významných dokumentů IFLA přeložených do češtiny a slovenštiny

08.03.2024
Objednávky publikací
  • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
  • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
  • Aktuální číslo: 2024/1