Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Studijní texty

Studijní texty a e-learning

Obsahuje odkazy na zdroje vhodné ke studiu, mj. nově připravený přehled Studijní pomůcky pro knihovníky, dále na e-learningové kurzy, příručky atd.

Studijní materiály

Studijní pomůcky pro knihovníky

 • hlavním cílem webu je usnadnit přípravu na zkoušky vztahující se k typovým pozicím z Národní soustavy povolání, resp. Národní soustavy kvalifikací
 • velké množství dokumentů, snadné vyhledávání

Jinonické texty

 • studijní texty od vyučujících Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Prezentace z rekvalifikačního kurzu v roce 2016

 • prezentace vyučujících rekvalifikačního knihovnického kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR

Prezentace z rekvalifikačního kurzu v roce 2017

 • prezentace vyučujících rekvalifikačního knihovnického kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR

Prezentace z kurzů zaměřených na ochranu knihovních fondů v roce 2022

 • prezentace odborníků na ochranu fondu z Národní knihovny ČR

E-learning

E-learningové kurzy katalogizace

E-learningový Knihovnický kurz

 • kurz Moravské zemské knihovny
 • cílem kurzu je poskytnout chybějící či rozšiřující (inovační) vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven
 • 15 tematických modulů, každý týden se jeden spustí

E-learningový kurz Služby knihoven

 • kurz Moravské zemské knihovny
 • cílem kurzu je poskytnout rozšiřující (inovační) vzdělání vedoucím i řadovým pracovníkům služeb z řad veřejných profesionálních knihoven
 • 13 tematických modulů

E-learningový kurz Digitalizace v knihovnách

 • kurz Moravské zemské knihovny
 • kurz je určen pro pracovníky paměťových institucí, studenty i širokou veřejnost
 • 9 kapitol vázaných na jeden až dva moduly

E-learningový kurz Knihovnické minimum

 • kurz Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
 • kurz je určen jak zaměstnancům knihoven s dlouholetou praxí, i těm bez knihovnického vzdělání

Kurzy.knihovna.cz

 • portál spravovaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví MU
 • sdružuje kurzy související s oborem
 • IT kurzy
 • kurzy práce s informacemi a informačními zdroji
 • kurzy o vzdělávání
 • jazykové kurzy
 • právní kurzy
 • kurzy pro řízení organizace
 • kurzy knihovnických služeb a zpracování fondů
 • a další

Kurz práce s informacemi

 • kurz Kabinetu informačních studií a knihovnictví
 • 11 lekcí, přes dvě hodiny videí

Blok expertů (Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU)

Příručky

07.06.2024