Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Knihovnický kalendář

Knihovnický kalendář 2021

Národní knihovna ČR připravuje další ze série stolních knihovnických kalendářů. Obrazovou složku budou tentokrát tvořit fotografie již nežijících knihovnických osobností. Naší snahou bylo postihnout v chronologické řadě ty, kteří se zasloužili o budování a rozvoj knihoven od dob národního obrození až téměř po současnost – a praktickou funkci kalendáře využít k připomenutí jmen našich kolegů, kteří se výraznou měrou podíleli na podobě českého knihovnictví.

Kalendář obálka 2021

OBJEDNÁVKY KALENDÁŘE

Kalendář si může objednat jednotlivec i právnická osoba v jakémkoliv počtu výtisků prostřednictvím objednávkového formuláře níže, a to nejpozději do 11. září 2020.

Cena kalendáře je 55,- Kč včetně DPH. Při dodání poštou bude účtováno balné v částce 10,- Kč a poštovné podle Ceníku služeb České pošty.

Kalendář bude distribuován ve 2. polovině října 2020.

Objednávkový formulář

CHCETE, ABY ODBORNÁ KNIHOVNICKÁ AKCE VAŠÍ KNIHOVNY BYLA UVEDENA V KALENDÁŘI?

Pokud máte pro příští rok již stanoven pevný termín nějaké knihovnické akce (seminář, konference apod.), zašlete nám její název a termín konání – nejpozději do 3. září 2020. Musí se ale jednat o definitivní termín!

Kontaktní osobou pro vyřizování objednávek je Renata Fialová, tel. 221 663 451, e-mail: renata.fialova@nkp.cz

Termíny knihovnických akcí zasílejte na  e-mail: dana.smetanova@nkp.cz

24.07.2020
Kategorie: