Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Knihovnický kalendář

Knihovnický kalendář 2024

Národní knihovna ČR připravuje další ze série stolních knihovnických kalendářů. Kalendář na rok 2024 je věnován stoletému výročí Slovanské knihovny.

nkcr_kalendar_24_obalka_1_1.png

Bohaté dějiny, unikátní fond, pestré služby, přínosné projekty a zajímaví lidé - to vše najdete ve Slovanské knihovně, od jejíhož založení uplyne v roce 2024 sto let.

Možná nevíte, že slavistika, vědní disciplína zkoumající jazyk, literaturu a historii jednotlivých slovanských národů a jejich vzájemné vztahy má v českých zemích tradici již od svého ustavení na sklonku 18. století.

Základem sbírky Slovanské knihovny, kterou založilo a do roku 1939 spravovalo ministerstvo zahraničních věcí, bylo několik soukromých sbírek ruských a ukrajinských emigrantů, kteří nalezli nový domov v demokratickém Československu. V roce 1958 se Slovanská knihovna stala autonomní součástí dnešní Národní knihovny ČR.

V jejím fondu čítajícím takřka 900 000 svazků dokumentů naleznete unikátní soubory rukopisů i několik ucelených kolekcí historických a novodobých tisků. Jedna z nich, sbírka periodik vydávaných v letech 1918–1945 po celém světě uprchlíky z bývalého Ruského impéria, byla zapsaná do registru UNESCO „Paměť světa“. Jedinečné jsou rovněž speciální sbírky listinného, obrazového, výtvarného nebo kartografického charakteru.

Přijměte tedy pozvání na pomyslnou procházku po Slovanské knihovně – jednom z center české i světové slavistiky.

 

OBJEDNÁVKY KALENDÁŘE

Cena kalendáře je 70,- Kč včetně DPH. Při dodání poštou bude účtováno balné v částce 10,- Kč a poštovné podle Ceníku služeb České pošty. Kalendář bude distribuován v průběhu listopadu 2023.

Objednávky kalendáře zasílejte pomocí formuláře do 5. 9. 2023

Kontaktní osoba:
Bedřiška Štěpánová, e-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz, tel. 221 663 379,
Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190, Praha 1

Ukázky kalendářů vydaných Národní knihovnou ČR

Smetanová, Dana. Jak šel čas se stolním knihovnickým kalendářem. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 3/4 [cit. 2021-07-04]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:  https://bulletinskip.skipcr.cz/node/780

20.07.2023
Kategorie: