Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory IROP 2021 - 2027

IROP 2021 -2027

Integrovaný regionální operační program na období 2021 - 2027. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

 

Dotazy k výzvě na knihovny můžete pokládat prostřednictvím Konzultačního servisu IROP - Konzultační servis IROP - Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region (crr.cz)

 

Z připravovaného IROP 2021-2027 ze Specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích bude možné podporovat knihovny z uvedených kategorií:

 

Dále bude možné podporovat z IROP ze Specifického cíle 5.1 Komunitně vedený rozvoj (projekty v rámci tzv. Místních akčních skupin) jakékoliv:

 

Zde zveřejněné seznamy podporovaných knihoven jsou pouze orientační. Žadatel vždy ve studii proveditelnosti popíše a doloží, do které kategorie knihovna spadá.

Co bude možné z IROP 2021 - 2027 v knihovnách podpořit?

  • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby,
  • expozice,
  • depozitáře,
  • technické zázemí,
  • návštěvnická centra,
  • edukační centra,
  • restaurování knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  • evidence a dokumentace  knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
  • ochrana knihovních fondů,
  • technické vybavení knihoven.
Typy příjemců:
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 

Předpoklad vyhlášení výzev pro knihovny z SC 4.4 je červen / červenec 2022 po schválení Programového dokumentu IROP Evropskou komisí.

05.05.2022