Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Adresáře, e-konference Diskusní konference

Diskusní konference

a) Elektronické veřejné konference
b) Elektronické neveřejné konference
c) Vybrané zahraniční diskusní konference
d) Facebookové knihovnické skupiny

Seznam elektronických konferencí ČVUT je na adrese https://konference.cvut.cz/.

UPOZORNĚNÍ
Některé konference ČVUT byly přesunuty pod správu Národní knihovny ČR. Jejich seznam najdete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo
V této souvislosti došlo také ke změně adresy pro zasílání příspěvků do těchto konferencí. Nyní je adresa: "název konference"@ekonference.nkp.cz
Příklad: do konference AKM je nyní adresa: akm@ekonference.nkp.cz

Účastníci jednotlivých konferencí budou o této změně informováni e-mailem.

a) Elektronické veřejné konference

AKM
Sdružuje pracovníky z oblasti archivů, knihoven, muzeí, památkové péče, veřejné správy, výzkumu a vývoje a další zájemce o využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví.
Kontaktní osoba: Vít Richter - vit.richter@nkp.cz
Adresa pro zasílání zpráv: akm@ekonference.nkp.cz
Další informace o konferenci a možnost přihlášení najdete na adrese https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/akm

AKVIZICE
Konference Akvizice je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost.
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: akvizice@ekonference.nkp.cz
Informace o konferenci naleznete na adrese https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/akvizice

DISKUSE@MEMORIA.CZ
Konference je určena pracovníkům, kteří se zabývají rukopisy, starými tisky, pracovníkům archivů a muzeí
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Psohlavec (sp@aip.cz, info@memoria.cz)
Pravidla pro přihlášení: na adresu info@memoria.cz zašlete mail, kde v předmětu uvedete "zařadit". Do konference nebudou zařazeny zcela anonymní adresy
Pravidla pro odhlášení: informace dostanete po přihlášení
Poznámka: ruší se diskusní skupiny "digitalizace" a "cnb"

DRTINA
Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch - roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: drtina@ekonference.nkp.cz
Další informace o konferenci na http://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/drtina

EKNIHY
Konference EKNIHY informuje o elektronických knihách, čtečkách a souvisejících tématech v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. - roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: eknihy@ekonference.nkp.cz

INFOZDROJE.CZ
Moderovaný distribuční seznam společnosti Albertina Icome Praha s cílem usnadnit orientaci v placených informačních zdrojích
Kontaktní osoba: PhDr. Filip Vojtášek - filip.vojtasek@aip.cz
Přihlášení k odběru distribučního seznamu: http://www.aip.cz/novinky/enovinky/

KATPOL
Příspěvky k tématu katalogizační politiky, mezinárodních standardů a jejich aplikaci v českých knihovnách. Informace o nových problémech řešených v bázi.
Dotazy ke katalogizaci a materiálech vystavovaných na webové stránce NK ČR - http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1
Kontaktní osoba: Edita Lichtenbergová - Edita.Lichtenbergova@nkp.cz
Adresa archivu konference: http://listserv.cesnet.cz/archives/katpol.html
Pravidla pro přihlašování: na adresu listserv@cesnet.cz zašlete v těle zprávy příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KATPOL
příkaz pro odhlášení: SIGNOFF KATPOL

KMS
Konference KMS informuje o aktivitách na podporu čtení v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz
Adresa pro zasílání příspěvků do konference: kms@ekonference.nkp.cz
Více informací o konferenci https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/kms

Knihari
Konference Knihari je určena všem, kteří se věnují umělecké knižní vazbě - informace o seminářích, výstavách apod.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. - roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: knihari@ekonference.nkp.cz
Informace o konferenci:
https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/knihari

KNIHOVNA
Konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference KNIHOVNA - knihovna-request@cesnet.cz
Adresa pro zasílání příspěvků: knihovna@cesnet.cz
Archiv: http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html
Pravidla pro přihlášení: na adresu listserv@cesnet.cz do těla zprávy napište příkaz: SUBSCRIBE KNIHOVNA, analogicky příkaz pro odhlášení SIGNOFF KNIHOVNA.

KOMIG
Konference je určena k výměně zkušeností z činnosti v muzejních knihovnách, oborová komise chce také prostřednictvím této konference pomáhat muzejním knihovnám praktickými i metodickými radami (jak požádat o grant, knihovní rady muzejních knihoven atd.)
Kontaktní osoba: PhDr. Květa Hartmanová, hartmanova@upm.cz
Adresa archivu konference:
https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/komig
Pravidla pro přihlášení:  na adresu majordomo@ekonference.nkp.cz, zapište do těla zprávy příkaz pro přihlášení - "subscribe komig", pro odhlášení: "unsubscribe komig". V obou případech ponechte předmět prázdný.
Poznámka: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze na svých www stránkách http://www.knihovna.upm.cz v oddíle Muzejním knihovnám zveřejňuje informace z jednání oborové komise a různé zajímavosti pro pracovníky z knihoven muzeí a galerií.

TERMINOLOGIE
Konference pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Citová, DiS. - jaroslava.citova@nkp.cz
Adresa konference: terminologie@ekonference.nkp.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu terminologie-request@ekonference.nkp.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "subscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný.
Pravidla pro odhlášení: na adresu terminologie-request@ekonference.nkp.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "unsubscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný. Příkaz k odhlášení musíte poslat z e-mailové adresy, ze které jste se přihlásili.
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/terminologie

 

b) Elektronické neveřejné konference

ANDERSEN
Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch Roman.Giebisch@nkp.cz
Adresa konference: andersen@ekonference.nkp.cz
Další informace najdete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/andersen

ALEPH-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému Aleph 500
Kontaktní osoba: Ing. Dana Šimková dana@cuni.cz

Asociace
Interní konference Výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Ramajzlová ramajzlo@vc.konference.cvut.cz
Více informací https://konference.cvut.cz/mailman/listinfo/asociace

BEZBARIEROVA

Elektronická konference SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, která slouží pro interní komunikaci a sdílení materiálů a postřehů mezi členy sekce.
Kontaktní osoba: Helena Hubatková Selucká: hselucki@gmail.com
Informace o konferenci naleznete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/bezbarierova
Adresa pro zasílání zpráv: bezbarierova@ekonference.nkp.cz

EIZ
Konference pracovní skupiny pro elektronické informační zdroje na VŠ
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz

Expertní rada pro Souborný katalog ČR
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Svobodová, eva.svobodova@nkp.cz

Klub vysokoškolských knihovníků
Konference je určena členům SKIP (individuálním nebo kolektivním),
kteří pracují ve vysokoškolských knihovnách nebo je problematika vysokoškolských knihoven zajímá
Kontaktní osoba (e-mail): Mgr. Jitka Bílková, email: jitka.bilkova@pedf.cuni.cz
Adresa konference: Klubvsk@vse.cz
Pozn.: Zprávy o činnosti Klubu VSK jsou zveřejňovány na adrese:
http://klubvsk.cz/

Knihovna
Uzavřená elektronická konference pracovníků Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
Kontaktní osoba - e-mail: tich@uk.zcu.cz

MASTER
Konference MASTER je určená jen pro účastníky projektu CEE MASTER, aby měli možnost všestranného kontaktu při vzájemné spolupráci.
Kontaktní osoba: Zdenek.Uhlir@nkp.cz

MERENI
Měření výkonu a kvality činnosti knihoven
Kontaktní osoba: Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: mereni@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/mereni

MOZEK
Interní konference klubu dětských knihoven
Kontaktní osoby: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz, Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: mozek@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/mozek

Praha
Interní list pražské organizace SKIP
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Nová hana.nova@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: praha@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/praha

REGION
Problematika výkonu regionálních funkcí a poskytování regionálních služeb. Konference je určena pro zástupce krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: region@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/region

STARÉ TISKY
Uzavřená nemoderovaná diskusní skupina věnovaná problematice starých tisků, jejich katalogizaci a souvisejícím tématům
Přihlášení: přihlásit se lze na majordomo@vkol.cz zasláním e-mailu s textem Subscribe staretisky <vas-email>
Poznámka: vlastní příspěvky se posílají na adresu staretisky@vkol.cz

SKIP
Elektronická konference určená všem individuálním a institucionálním členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Příspěvky zasílejte na adresu: skip@ekonference.nkp.cz
Informace: http://www.skipcr.cz/clenstvi/elektronicka-konference-skip
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz a Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz

Skipjc
Konference SKIPJC je určena pro knihovnice, knihovníky a knihovny z jihočeského SKIP
Příspěvky zasílejte na adresu: skipjc@ekonference.nkp.cz
Více informací: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/skipjc

Skipsc
Interní list středočeské organizace SKIP
Kontaktní osoba: Lada Schovánková stredocesky_skip@centrum.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/skipsc

SKIP10
Uzavřená a moderovaná konference pro členy SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Přispívat do ní mohou pouze přihlášení a moderátorem schválení členové

SUALEPH
Výměna zkušeností a informací mezi uživateli knihovního systému ALEPH
Kontaktní osoba: Martin Vojnar vojnar@vkol.cz

TEOS

Konference TEOS funguje jako diskusní skupina pro pracovníky knihoven teologických škol, klášterních knihoven, církevních či farních knihoven, případně dalších typů knihoven zaměřených na teologickou nebo náboženskou literaturu. Je využívána k diskusím a dotazům týkajícím se teologické literatury nebo různých aspektů práce teologických knihoven, zasílání informací o zajímavých akcích či projektech, nabídce duplikátů teologické literatury a různým dalším formám vzájemné spolupráce.
Informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/teos

TINLIB-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému T-Series
Kontaktní osoba: Ing. Dana Šimková dana@cuni.cz

UKR
Konference je určena členům Ústřední knihovnické rady
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/ukr

Ulskip
Konference členů SKIP - Severočeský kraj
Příspěvky zasílejte na adresu: ulskip@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/ulskip

VVSKIP
Určena všem členům ústředních a regionálních orgánů Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Více informací: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/vvskip

VYCHOVA
Konference je určena členům pracovní skupiny pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (tato skupina je pracovním orgánem oborové sekce Rady vysokých škol pro vysokoškolské knihovny)
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bělohoubková lenka.belohoubkova@vse.cz

VYSKA
Konference je určena pracovníkům vysokoškolských knihoven
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference VYSKA - vyska-request@cesnet.cz

VZDELAVANI

Konference VZDELAVANI funguje jako diskuzní skupina pro pracovníky knihoven, které zajímá problematika oborového vzdělávání. K hlavním tématům patří zejména diskuze nad současnými vzdělávacími programy na regionální a národní úrovni s přihlédnutím na legislativní rámec, možnosti vzdělávání pracovníků v rámci konkrétních programů, podprogramů a jejich projektů, možnost celoživotního vzdělávání atd.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz
Další informace https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/vzdelavani

ZAKAZKY

El. diskuzní konference je určená pro sdílení informací o veřejných zakázkách v knihovnách členů AKVŠ. Příspěvky zasílejte na: zakazky@konference.cvut.cz.
Další informace o konferenci: https://konference.cvut.cz/mailman/listinfo/zakazky.

ZAMESTNAVATEL

Elektronická konference „Zaměstnavatel“ vznikla z iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP. Konference slouží pro konzultace, diskuze a sdílení zkušeností související s řízením knihoven. Věnuje se problematikám, které zajímají knihovny a jejich management z pohledu zaměstnavatele – pracovní právo a lidské zdroje, management, legislativa související s chodem knihoven, kolektivní vyjednávání, kulturní politika, zahraniční zkušenosti, spolupráce s UZS, atd.
Více informací o konferenci

DISKUZNÍ SKUPINA KNIHOVNY AKADEMIE ČR
Více informací o konferenci

c) Vybrané zahraniční diskusní konference

d) Facebookové knihovnické skupiny

22.10.2019