Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Knihovnické kurzy dle NSK

Knihovnické kurzy dle NSK

V roce 2022 chystáme další běh knihovnických kurzů, přesné informace ale budou k dispozici nejdříve v lednu.


Aktuálně nabízíme kurzy pro pět typových pozic dle Národní soustavy kvalifikací. Nově probíhá zvlášť kurz a zvlášť zkouška. Pokud to bude možné, budou kurzy realizovány částečně prezenčně a částečně formou e-learningu. Výuka probíhá ve středu mezi 9:00 a 13:30 hodin online nebo v učebnách Knihovnického institutu v Klementinu.

Národní knihovna má akreditaci pro následující typové pozice:

Knihovník akvizitér 120 vyuč. hodin 55 prezenčně a 65 distančně
Knihovník katalogizátor 120 vyuč. hodin 50 prezenčně a 70 distančně
Knihovník pracovník správy fondů 80 vyuč. hodin 44 prezenčně a 36 distančně
Knihovník v přímých službách 120 vyuč. hodin 65 prezenčně a 55 distančně
Referenční knihovník 160 vyuč. hodin 90 prezenčně a 70 distančně


Specializace pro jednotlivé typové pozice se budou otevírat na základě naplnění minimálního počtu zájemců.

Díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 je pro rok 2021 cena kurzu 1000,- Kč.

Učební texty pro jednotlivé bloky připravila Moravská zemská knihovna a jsou dostupné zde.

Zkoušky dle NSK

Na zkoušku se můžete přihlásit i bez absolvování kurzu.

Více informací o požadavcích na jednotlivé typové pozice najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Cena jednotlivých zkoušek:

 

Absolvent/ka kurzu

Bez absolvování kurzu

Knihovník akvizitér

2 000,-

3 000,-

Knihovník katalogizátor

2 000,-

3 000,-

Knihovník pracovník správy fondů

1 500,-

2 500,-

Knihovník v přímých službách

2 000,-

3 000,-

Referenční knihovník

2 000,-

3 000,-

 

 

Kateřina Nekolová, tel. 221 663 339, katerina.nekolova@nkp.cz.

09.12.2021
Kategorie: