Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Knihovnické kurzy dle NSK

Knihovnické kurzy dle NSK

V roce 2023 se chystáme otevírat kurzy "Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka" a "Knihovník/knihovnice v přímých službách" podle aktualizovaných standardů Národní soustavy kvalifikací. Kapacita kurzu je již naplněna.

Kurzy jsou realizovány částečně prezenčně a částečně formou e-learningu. Prezenční výuka probíhá ve středu či ve čtvrtek mezi 9:30 a 14:00 v učebnách Knihovnického institutu v Klementinu a to v období od dubna do září, s pauzou během letních prázdnin.

Národní knihovna má akreditaci a aktuálně nabízí kurzy pro následující profesní kvalifikace:

Knihovník katalogizátor / Knihovnice katalogizátorka 120 vyuč. hodin 50 prezenčně a 70 distančně
Knihovník / knihovnice v přímých službách 120 vyuč. hodin 65 prezenčně a 55 distančně

 

Díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci podprogramu VISK 2 byla cena kurzu 1000,- Kč za osobu. O podporu žádáme i nadále.

Učební texty pro jednotlivé bloky připravila Moravská zemská knihovna a jsou dostupné zde.

 

 

 

Zkoušky dle NSK

Na zkoušku se můžete přihlásit i bez absolvování kurzu.

Více informací o požadavcích na jednotlivé typové pozice najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Cena jednotlivých zkoušek:

 

Absolvent/ka kurzu

Bez absolvování kurzu

Knihovník katalogizátor / Knihovnice katalogizátorka

2 000,-

3 000,-

Knihovník / knihovnice v přímých službách

2 000,-

3 000,-

 

PhDr. Mgr. Jana Huňová, tel. 221 663 293, jana.hunova@nkp.cz

01.06.2023
Kategorie: