Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Inovační kurzy - 2022

Inovační kurzy - 2022

Kurzy se konají pod záštitou Ministerstva kultury v rámci podprogramu VISK 2 a pro pracovníky knihoven evidovaných u MK ČR budou zdarma.

 

E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty /10 hodin/
- cílem je seznámit knihovníky se základními pojmy z oblasti e-knih, e-výpůjček, nabídkou volně dostupných e-dokumentů, dozví se základní výhody/nevýhody půjčování apod. Způsoby zpřístupnění e-knih, základní výhody/nevýhody půjčování, technologie, formáty.
Termíny: 14., 21. 6. 2022
Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje /15 hodin/
- účastníci získají přehled o novinkách při vyhledávání na Internetu a budou seznámeni s typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních postupů. Poznají vyhledávací internetové nástroje pro různé kategorie uživatelů. Využití vyhledávačů v praxi knihovny, přehled nejvyužívanějších vyhledávačů, jejich srovnání, vyhledávání informací a jejich pravidla.
Termíny: 13., 20., 27. 7. 2022 a 10., 17., 24. 8. 2022
Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Bezpečnost v Online prostředí /5 hodin/
- nástrahy internetu, orientace v problematice kyberšikany, rozpoznání varovných signálů. Vytvoření bezpečného hesla, ochrana osobních údajů, autorské právo na internetu (stahování a používání obsahu / obrázků z internetu), obrana proti podvodným praktikám (hoax, phishing). Seznámení se světem kyberzločinu jako základ pro lepší práci se čtenáři.
Termíny: zatím nevyhlášeny

 

Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu /15 hodin výuky ve 3 dnech/
- naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu od svých čtenářů a vytvářet dotazníky, testy, kvízy, registrace na semináře aj. Účastníci se naučí tvořit a upravovat jednoduché dotazníky, testy či kvízy, správně pokládat otázky a poté pracovat se získanými daty a vyhodnocovat je prostřednictvím nástrojů jako jsou Survio, Google a další.
Termíny: 3., 10., 17. 8. 2022
Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Google – produkty a služby /10 hodin výuky ve 2 dnech/
- seznámí uživatele s možnostmi vyhledávání, aplikacemi Disk Google, Google Scholar a Google Books, YouTube, Mapy, kalendář aj. Kurz je zaměřen na práci s Googlem, využití pokročilých aplikací pro práci knihoven, rozšířené služby Googlu, vyhledávání informací a zlepšení služeb pro uživatele. Účastníci se seznámí s aplikacemi Googlu využitelnými pro praktickou činnost veřejných i odborných knihoven.
Termíny: zatím nevyhlášeny
Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Tvorba propagačních materiálů pomocí aplikace MS Publisher /15 hodin/
- účastníci se naučí vytvářet profesionálně vypadající graficky tiskové materiály - pozvánky, letáčky a jakékoliv jiné marketingové materiály. Naučí se využívat vestavěné šablony, grafiku, textová pole a nástroje zajišťující jednotnost návrhu.
Termíny: zatím nevyhlášeny

 

Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu /5 hodin/
- jednodenní kurz je zaměřen na vyhledávání informací v systému Kramerius, který umožňuje knihovnám zpřístupňovat digitalizované dokumenty v praktické digitální knihovně. Zachraňuje tak periodika a monografie ohrožené degradací papíru a tím zachovává jejich obsah uživatelům. Cílem je, aby absolvent kurzu dokázal využívat množství informací ve zdigitalizovaných dokumentech a vystavených v této volně dostupné databázi.
Termíny: 18. 7. 2022, 16. 8. 2022, 6. 9. 2022
Lektor: Ing. Aleš Brožek

 

MS Word - nástavba /15 hodin/

- účastníci školení si při úpravě různých dokumentů procvičí různé formátové vlastnosti znaků, odstavců, stránky a vyzkoušejí si nástroje programu MS Word, které jsou určené ke správě dlouhých dokumentů (styly, vodoznak, oddíly a jejich využití, číslování nadpisů, poznámky pod čarou). Vyzkoušejí si práci s grafickými objekty (kreslení, obrázky) a tabulkami. Ve Wordu si uschovají logo, podpis a vytvořené Záhlaví/Zápatí pro opakované vkládání. Naučí se také pracovat s hromadnou korespondencí.
Termíny:
10., 17., 24. 6. 2022
Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

MS Excel - nástavba /15 hodin/
- účastníci školení si na několika komplexních příkladech vyzkoušejí a opakováním procvičí různé nástroje programu MS Excel. Při řešení problémů využijí řadu různých funkcí, použijí podmíněný formát nejen ke zvýraznění dat, naučí se pokročilejším způsobem pracovat se seznamy a pomocí vlastního formátu upraví formát čísel v tabulkách. Ochrání svá data pomocí zámku a naučí se kontrolovat správnost zadávaných dat. Vyzkoušejí si také práci s grafikou.
Termíny:
1. běh: 13., 20., 27. 6. 2022,
2. běh: 8., 15., 22. 8. 2022
Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut /5 hodin/
- program Shotcut patří mezi nejlepší volně dostupné programy pro práci s videi. Účastníci školení si vyzkoušejí různé možnosti střihu videí, překrývání videí, zakomponování obrázků do výsledného videa, vypnutí zvuku videa a přidání vlastního zvuku. Pomocí nástrojů programu přidají do vybraných částí výsledného videa text a upraví jeho polohu, velikost, vzhled a další vlastnosti, vyzkoušejí si některé z mnoha filtrů (různé animace, změna barevnosti, jasu, …), ale také nastavení rychlosti a směru přehrávání. Účastníci si také prohlédnou různé formáty nabízené pro uložení výsledného videa.
Termíny:
1. běh: 21. 7. 2022
2. běh: 11. 8. 2022
Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

CANVA /5 hodin/
CANVA je webová aplikace s českým rozhraním, pomocí které lze snadno vytvořit různé profesionálně vyhlížející typy grafických materiálů – navštívenky, pozvánky, diplomy, kalendáře, grafiky pro sociální sítě, vícestránkové zpravodaje,… Při vytváření vlastních návrhů lze využít vzory těchto dokumentů navržené profesionály a pomocí různých nástrojů programu je upravit a doplnit podle svých potřeb a představ. Lze také vyjít z prázdného dokumentu a naplnit ho různými grafickými prvky nabízenými programem nebo vlastními. Program je v základní verzi zdarma. V rozšířené verzi CANVA PRO je zdarma pro školy a neziskové organizace.
Termíny:
1. běh: 19. 7. 2022
2. běh: 19. 8. 2022
Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Kurzy budou zahájeny v 9:30 v počítačové učebně Vzdělávacího centra NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, budova A, místnost 144.

 

V případě zájmu o kurzy nás kontaktujte na adresách kveta.hedvikova@nkp.cz nebo eva.dostalkova@nkp.cz.

06.12.2023