Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury

Knihovna knihovnické literatury

Knihovna knihovnické literatury je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Plní studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci v uvedených oborech.

Od pondělí 13. listopadu 2017 dochází k úplnému znepřístupnění části fondu Knihovny knihovnické literatury, která je uložena v Centrálním depozitáři v Hostivaři. U některých dokumentů, především vázaných periodik, nelze tuto informaci vyznačit přímo u odpovídajících jednotek v databázi KKL. V případě objednání takové jednotky budete informování službou o její nedostupnosti.

Tato část fondu bude nedostupná minimálně dva roky. Omlouváme se za způsobené potíže.

Provozní doba od 29. června 2020 do 30. srpna 2020 (letní provoz).

Pondělí zavřeno
Úterý 09:00 - 14:00
Středa zavřeno
Čtvrtek 09:00 - 19:00
Pátek zavřeno

Více informací o provozu během července a srpna na stránkách Národní knihovny ČR.

Běžná provozní doba Knihovny knihovnické literatury:

Pondělí

14:00 - 19:00 hod.

Úterý

09:00 - 14:00 hod.

Středa

09:00 - 19:00 hod.

Čtvrtek

09:00 - 14:00 hod.

Pátek

09:00 - 19:00 hod.

Sobota

zavřeno

 

Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury

Aktuální provozní doba Národní knihovny ČR

Knihovna je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Knihovní fond

Knihovna knihovnické literatury je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Plní studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci v uvedených oborech.

Fond je dostupný uživatelům převážně prezenčně.

Domácí literatura je doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. Zdrojem doplňování zahraniční literatury je nákup, mezinárodní  výměna publikací  a dary. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování zahraniční literatury zaměřeno na základní literaturu oboru, nové trendy a především na encyklopedická a terminologická díla oboru.

Hodnocení fondu v kategoriích Konspektu

Elektronický katalog a nejdůležitější báze dat
KKL - Databáze knihovnické literatury je elektronickým katalogem Knihovny knihovnické literatury. Tato báze představuje v úplnosti českou a výběrově zahraniční knihovnickou literaturu.Obsahuje monografické, seriálové i analytické záznamy dokumentů od r. 1990. Starší záznamy  přírůstků KKL (do roku 1990) jsou průběžně zpětně doplňovány. V úplnosti jsou vyhledatelné v lístkových katalozích a kartotékách studovny KKL a v jejich elektronické naskenované verzi Lístkový katalog KKL ve formátu .tiff. Od roku 2000 je báze obohacena též o záznamy českých i zahraničních internetových zdrojů oboru.

V KKL lze vyhledávat také prostřednictvím oborové brány: KIV - Oborová brána Knihovnictví a informační věda. Výhodou je možnost vyhledávat v jednotlivých bázích nebo paralelně v nějaké kombinaci bází, a to včetně KKL a dalších zde dále uvedených. Další výhodou je nabídka přidaných služeb SFX. Např. k článku nalezenému v zahraniční databázi se dá snadno a rychle zjistit, zda si zdrojový časopis lze půjčit v Knihovně knihovnické literatury či v jiné dostupné knihovně.

KTD -  Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
ADR - Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
KZK - Databáze knihovnických zkratek

Zahraniční databáze oboru knihovnictví a informační věda (LISA, LISTA, LLIS, ...)

Často je hledáno:

Které časopisy aktuálně docházejí do Knihovny knihovnické literatury?
KKL - Databáze knihovnické literatury: Základní vyhledávání, v roletovém menu rejstřík Docházející periodika. Zadejte rok.

Přírůstky/knižní novinky ve fondu knihovny knihovnické literatury.
Seznam přírůstků Aktuální novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR je generován z databáze KKL. V této databázi lze také vyhledat záznamy, které si pamatujete z dřívějších seznamů novinek.

Dostupnost určitého článku z periodika.
K vyhledanému a zobrazenému záznamu hledáte záznam zdrojového periodika v databázi KKL.
Možnost 1:  Bez dalšího hledání, přímo z databáze KKL klepnutím na ikonu jednotek (zde to znamená zdrojový časopis).
Možnost 2:  V databázi KKL zvolte pole k vyhledávání Název, zadejte název časopisu  a kombinujte s polem Druh dokumentu. Zde zadejte Seriály a periodika.
Možnost 3: Pokud jste hledali přes oborovou bránu KIV, použijte ze zobrazeného záznamu ikonu SFX. Hledání titulu zdrojového časopisu v KKL je nastaveno jako přednostní.

Služby

Knihovna poskytuje na základě svých bází dat, katalogů, dokumentačních kartoték bibliograficko-informační služby, rešeršní služby, služby typu SDI (adresné strojové rešerše podle uživateli zadaných tematických profilů) a služby výpůjční. Všechny své fondy zpřístupňuje prezenčně ve studovně knihovnické literatury, duplikáty i absenčně. Prostřednictvím Národní knihovny poskytuje i MVS. Kopírovací služba je dostupná v sousedící studovně periodik. Uživatelé mohou rovněž využívat báze dat Národní knihovny a spojení na JIB - Jednotná informační brána ČR (nyní portál Knihovny.cz) a internet.
Každé pondělí a pátek jsou ve studovně KKL vystaveny novinky knihovního fondu.

Vstup do databáze Knihovny knihovnické literatury

Adresa:

Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut
Knihovna knihovnické literatury
Klementinum 190
CZ-110 00 Praha 1
2. patro, č. dveří 239

Telefon:
221 663 347
221 663 348 (studovna)
221 663 342
221 663 343
221 663 330 (vedoucí)

Fax:
221 663 175

E-mail:   
kkl@nkp.cz

Spojení veřejnou dopravou:

  • Metro A - stanice "Staroměstská"
  • Tramvaj č. 2, 17, 18 - zastávka "Staroměstská"
  • Autobus č. 207 - zastávka "Staroměstská" nebo č. 194 - zastávka "Mariánské náměstí"

- Monika Hrušková

22.05.2020