Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury

Knihovna knihovnické literatury

Knihovna knihovnické literatury je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Plní studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci v uvedených oborech.

Letní provoz Knihovny knihovnické literatury od 1. července do 31. srpna 2024:

Pondělí

zavřeno

Úterý

09:00 - 19:00 hod.

Středa

zavřeno

Čtvrtek

09:00 - 19:00 hod.

Pátek

zavřeno

Sobota

zavřeno

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Provozní doba Knihovny knihovnické literatury:

Pondělí

14:00 - 19:00 hod.

Úterý

09:00 - 14:00 hod.

Středa

09:00 - 19:00 hod.

Čtvrtek

09:00 - 14:00 hod.

Pátek

09:00 - 19:00 hod.

Sobota

zavřeno

 

Knihovna knihovnické literatury poskytuje služby v souladu s Provozem Národní knihovny

----------------------------------------------------------------------------------

Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury

Aktuální provozní doba Národní knihovny ČR

Knihovna je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Knihovní fond

Knihovna knihovnické literatury je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Plní studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci v uvedených oborech.

Fond je dostupný uživatelům převážně prezenčně.

Domácí literatura je doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. Zdrojem doplňování zahraniční literatury je nákup, mezinárodní  výměna publikací  a dary. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování zahraniční literatury zaměřeno na základní literaturu oboru, nové trendy a především na encyklopedická a terminologická díla oboru.

Hodnocení fondu v kategoriích Konspektu

Elektronický katalog a nejdůležitější báze dat
KKL - Databáze knihovnické literatury je elektronickým katalogem Knihovny knihovnické literatury. Tato báze představuje v úplnosti českou a výběrově zahraniční knihovnickou literaturu.Obsahuje monografické, seriálové i analytické záznamy dokumentů od r. 1990. Starší záznamy  přírůstků KKL (do roku 1990) jsou průběžně zpětně doplňovány. V úplnosti jsou vyhledatelné v lístkových katalozích a kartotékách studovny KKL a v jejich elektronické naskenované verzi Lístkový katalog KKL ve formátu .tiff. Od roku 2000 je báze obohacena též o záznamy českých i zahraničních internetových zdrojů oboru.

V KKL lze vyhledávat také prostřednictvím oborové brány: KIV - Oborová brána Knihovnictví a informační věda. Výhodou je možnost vyhledávat v jednotlivých bázích nebo paralelně v nějaké kombinaci bází, a to včetně KKL a dalších zde dále uvedených. Další výhodou je nabídka přidaných služeb SFX. Např. k článku nalezenému v zahraniční databázi se dá snadno a rychle zjistit, zda si zdrojový časopis lze půjčit v Knihovně knihovnické literatury či v jiné dostupné knihovně.

KTD -  Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
ADR - Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
KZK - Databáze knihovnických zkratek

Zahraniční databáze oboru knihovnictví a informační věda (LISA, LISTA, LLIS, ...)

Často je hledáno:

Které časopisy aktuálně docházejí do Knihovny knihovnické literatury?
KKL - Databáze knihovnické literatury: Základní vyhledávání, v roletovém menu rejstřík Docházející periodika. Zadejte rok.

Přírůstky/knižní novinky ve fondu knihovny knihovnické literatury.
Seznam přírůstků je generován z databáze KKL. V této databázi lze také vyhledat záznamy, které si pamatujete z dřívějších seznamů novinek.

Dostupnost určitého článku z periodika.
K vyhledanému a zobrazenému záznamu hledáte záznam zdrojového periodika v databázi KKL.
Možnost 1:  Bez dalšího hledání, přímo z databáze KKL klepnutím na ikonu jednotek (zde to znamená zdrojový časopis).
Možnost 2:  V databázi KKL zvolte pole k vyhledávání Název, zadejte název časopisu  a kombinujte s polem Druh dokumentu. Zde zadejte Seriály a periodika.
Možnost 3: Pokud jste hledali přes oborovou bránu KIV, použijte ze zobrazeného záznamu ikonu SFX. Hledání titulu zdrojového časopisu v KKL je nastaveno jako přednostní.

Služby

Knihovna poskytuje na základě svých bází dat, katalogů, dokumentačních kartoték bibliograficko-informační služby, rešeršní služby, služby typu SDI (adresné strojové rešerše podle uživateli zadaných tematických profilů) a služby výpůjční. Všechny své fondy zpřístupňuje prezenčně ve studovně knihovnické literatury, duplikáty i absenčně. Prostřednictvím Národní knihovny poskytuje i MVS. Kopírovací služba je dostupná v sousedící studovně periodik. Uživatelé mohou rovněž využívat báze dat Národní knihovny a spojení na JIB - Jednotná informační brána ČR (nyní portál Knihovny.cz) a internet.
Každé pondělí a pátek jsou ve studovně KKL vystaveny novinky knihovního fondu.

Vstup do databáze Knihovny knihovnické literatury

Adresa:

Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut
Knihovna knihovnické literatury
Mariánské náměstí 190/5
CZ-110 00 Praha 1
2. patro, č. dveří 239

Telefon:
221 663 347
221 663 348 (studovna)
221 663 342
221 663 343
221 663 330 (vedoucí)

 

E-mail:

kkl[zavináč]nkp.cz

Spojení veřejnou dopravou:

  • Metro A - stanice "Staroměstská"
  • Tramvaj č. 2, 17, 18, 27 - zastávka "Staroměstská"
  • Autobus č. 207 - zastávka "Staroměstská" nebo č. 194 - zastávka "Mariánské náměstí"

- Monika Hrušková

26.06.2024