Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Hodnocení fondu KKL v kategoriích Konspektu

Hodnocení fondu KKL v kategoriích Konspektu

KonspektKnihovna knihovnické literatury  je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Plní studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci v uvedených oborech.

Fond je dostupný uživatelům převážně prezenčně.

Domácí literatura je doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. Zdrojem doplňování zahraniční literatury je nákup, mezinárodní  výměna publikací  a dary. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování zahraniční literatury zaměřeno na základní literaturu oboru, nové trendy a především na encyklopedická a terminologická díla oboru. 
Tabulka (vysvětlivky)
Indikátory Konspektu

CL = současný stav fondu (co už máme)

AC = akviziční politika (co doplňujeme)

GL = strategie budování fondu

L = jazyk

PC = ochrana fondu

 

Domácí dokumenty
Číslo / obsah

Název předmětové kategorie

CL

AC

GL

L

PC

12

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

 

 

 

 

 

00

Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce

3c

3c

3c

P

3

01

Bibliografie. Katalogy

4

4

4

P

3

02

Knihovnictví. Informatika

5

5

5

P

3

08

Souborná díla

3c

3c

3c

P

3

23

Výpočetní technika

 

 

 

 

 

007

Teorie systémů. Informační systémy. Automatické systémy

3c

3c

3c

P

3

004

Počítačová věda. Výpočetní technika. Informační technologie

3c

3c

3c

P

3

Zahraniční dokumenty
Číslo / obsah

Název předmětové kategorie

CL

AC

GL

L

PC

12

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

 

 

 

 

 

00

Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce

3c

3c

3c

W

3

01

Bibliografie. Katalogy

3c

3c

3c

W

3

02

Knihovnictví. Informatika

3c

3c

3c

W

3

08

Souborná díla

3c

3c

3c

W

3

23

Výpočetní technika

3c

3c

3c

W

3

007

Teorie systémů. Informační systémy. Automatické systémy

3c

3c

3c

W

3

004

Počítačová věda. Výpočetní technika. Informační technologie

3c

3c

3c

W

3

Monika Hrušková

25.11.2014