Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut

Knihovnický institut (KI)

 

 • Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v ČR.
 • Na základě pověření MK ČR koordinuje programy a iniciativy na podporu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS).
 • Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby.
 • Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven a vnitropodnikové vzdělání zaměstnanců NK.
 • Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby uživatelům knihovny.
 • Ve smyslu platných právních předpisů  zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.
 • V oblasti své působnosti zajišťuje spolupráci na mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

Knihovnický institut má tři oddělení:

 1. Studijní a informační oddělení,
 2. Oddělení vzdělávání,
 3. Referát pro analýzu a koordinaci veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven

ADRESA

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha
2.patro , č.dveří 232

TELEFON:

221 663 338

E-MAIL

Vit.Richter@nkp.cz

FAX

221 663 175

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr.Vít Richter

PhDr.Vít Richter

22.05.2015Vyhledávání
Informace

Knihovnický institut Národní knihovny přijme do svého Studijního a informačního oddělení pracovníka/pracovnici na celý úvazek. Rámcová pracovní náplň: redakční a technická správa portálu IPK, katalogizace internetových zdrojů do databáze KKL, rešerše, služby v Knihovně knihovnické literatury. Požadavky: vysokoškolské vzdělání a zkušenosti především s katalogizací a správou webu. Výhodou je knihovnické vzdělání, znalost katalogizace podle RDA. Věk nerozhoduje. Nabízíme: Platové zařazení T12, benefity (stravenky, karta AMG, 5 týdnů dovolené).

Kontakt elektronickou poštou: eva.bartunkova@nkp.cz