Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Všechny aktuality

Všechny aktuality

Nadpis Popis Datum úpravy
Inovační kurzy - 2019 Úterý 16.04.2019 10:56
Příprava novely Katalogu prací Katalog prací. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě. Úterý 09.04.2019 10:53
Nové rozhraní Digitální knihovny NK ČR Bylo vyvinuto nové rozhraní Digitální knihovny Kramerius Národní knihovny ČR. Pátek 05.04.2019 11:25
Projekt "Benchmarking knihoven" Čtvrtek 04.04.2019 16:09
Změny ve statistickém deníku za rok 2019 Pátek 22.03.2019 13:21
Výzkum lidského kapitálu knihovníků Prosba o vyplnění dotazníku. Úterý 19.03.2019 08:54
Knihovna 21. století - K21 Program MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických slu�... Čtvrtek 14.03.2019 13:19
Dotační program VISK - výsledky Výsledky dotačního programu VISK 1, 2, 5, 6, 7 a 9. Čtvrtek 14.03.2019 10:56
Dotační řízení - integrace cizinců Grantová výzva Ministerstva kultury ČR. Pondělí 11.03.2019 08:51
O digitalizaci a zpřístupnění PETR ZÍDEK: Ministerstvo, brzda pokroku Lidové noviny, 27. 02. 2019 Sobota 09.03.2019 18:37
Encyklopedie online Knihovna Akademie věd ČR a Národní knihovna ČR zveřejnily Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku. Čtvrtek 07.02.2019 16:56
Změny ve formuláři Hlášení o uskutečnění veřejného čtení Od 1. 2. 2019 je k dispozici upravený formulář pro hlášení o uskutečnění veřejného čtení v knihovně. Pondělí 04.02.2019 10:27
Nové knihovnické kurzy dle NSK Informace o knihovnických kurzech pro rok 2019 Čtvrtek 24.01.2019 16:09
Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubn... Úterý 08.01.2019 20:41
Služba EDD byla zastavena Elektronické dodávání dokumentů bylo zastaveno. Čtvrtek 03.01.2019 14:15
Nová Oborová brána KIV Oborová brána KIV má nyní novou podobu. Čtvrtek 03.01.2019 13:27
Změna otevírací doby Knihovny knihovnické literatury - 2019 Počínaje lednem roku 2019 bude změněna otevírací doba Knihovny knihovnické literatury Sobota 29.12.2018 08:54
Oznámení o půjčování zvukových záznamů V r. 2018 dochází ke změně ve způsobu hlášení o půjčování zvukových záznamů. Sobota 15.12.2018 22:20
Výzva pro knihovny Přechod webových stránek na zabezpečený protokol HTTPS Úterý 30.10.2018 09:03
Knihovna roku - ceny udělené roku 2018 Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kr... Pátek 12.10.2018 10:13
Cena MARK 2018 Udílení cen MARK 2018 Středa 10.10.2018 12:51
WiFi4EU - podpora připojení WiFi Knihovny mohou získat podporu na získání WiFi připojení pro své uživatele a veřejnost Středa 04.04.2018 11:09
Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR Pátek 05.01.2018 16:25
Výběr aktuálních doporučení, směrnic a stanovisek IFLA Rešerše obsahuje záznamy z názvu obvykle odkazující na informativní stránku dokumentu na serveru IFLA www.ifla.org, někdy přímo na text dokumentu v a... Úterý 19.12.2017 13:41
Rekonstrukce Centrálního depozitáře v Hostivaři (CDH) Z důvodu rekonstrukce dochází od pondělí 13. listopadu 2017 k celkovému znepřístupnění části fondu Knihovny knihovnické literatury, která je ulož... Pondělí 04.12.2017 11:50
Knihovna roku - ceny udělené roku 2017 Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kr... Čtvrtek 12.10.2017 10:43
Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017 Nová definice pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01). Pátek 13.01.2017 10:39
Form Folder Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání? Chceme Vám nabídnout témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář. Úterý 04.10.2016 13:19
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace