Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Všechny aktuality

Všechny aktuality

Nadpis Popis Datum úpravy
Propojená data - téma nejen pro knihovny budoucnosti, ale i současnosti Pondělí 30.01.2023 17:49
Výzva integrovaného regionálního operačního programu na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven Čtvrtek 05.01.2023 12:56
Knihovna roku 2022 Úterý 04.10.2022 16:37
Grantová výzva: neformální vzdělávání v knihovnách Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu Neformální vzdělávání v knihovnách Pátek 23.09.2022 09:52
Knihovnické kurzy dle NSK Úterý 02.08.2022 14:20
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center Iniciativa 4.5.3 Ministerstva kultury ČR Středa 20.07.2022 09:38
Knihovny a koronavirus Aktuální informace pro knihovny v době koronavirové Pátek 01.07.2022 10:07
Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR Středa 22.06.2022 15:45
Hledáme nejlepší Městskou knihovnu roku 2022 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 13. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2022. Záštitu nad soutěží p... Středa 25.05.2022 16:18
Knihovna 21. století - K21 Program MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických slu�... Středa 18.05.2022 09:43
Inovační kurzy - 2022 Středa 04.05.2022 16:51
Zpřístupnění sborníků z konference Knihovny současnosti Pondělí 20.12.2021 09:38
ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma Čtvrtek 07.10.2021 11:28
Objednávka publikace Jak řídit knihovnu. Příručka pro začínající vedoucí knihovny Středa 04.08.2021 10:10
Je možné realizovat veřejná čtení online? V současné situaci, kdy jsou knihovny z důvodu pandemie dlouhodobě uzavřeny, přicházejí dotazy, zda je možné uskutečňovat veřejná čtení prostře... Čtvrtek 11.02.2021 18:38
Průzkum dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými potřebami v ČR 2020 Pondělí 21.12.2020 01:43
Knihovna v obci: Příručka pro starosty a zastupitele Pondělí 07.12.2020 13:29
Nové standardy Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám Úterý 04.08.2020 14:26
Inovační kurzy - 2020 Středa 24.06.2020 17:18
Projekty Ministerstva kultury (MK) v oblasti IT Úterý 16.06.2020 13:07
Manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem Doporučení Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR k práci s vrácenými knihami a jinými dokumenty. Středa 15.04.2020 15:22
Muzea a galerie on-line Prezentace online aktivit členských muzeí a galerií AMG Pondělí 06.04.2020 16:29
Služby knihoven a autorský zákon přehledně Přehled služeb, které mohou knihovny poskytovat svým uživatelům na základě ustanovení autorského zákona nebo sjednané kolektivní licenční smlouvy... Pondělí 06.04.2020 11:42
File Knihovny a autorský zákon Služby knihoven a autorský zákon přehledně v tabulce Pondělí 06.04.2020 11:26
IFLA a pandemie COVID-19 IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situaci knihoven v době pandemie COVID-19. Úterý 24.03.2020 12:09
Nabízení "použitých" e-knih Vyčerpání autorských práv k digitálnímu obsahu Pondělí 24.02.2020 18:24
Národní dotační zdroje Čtvrtek 06.02.2020 08:55
Spolupráce knihoven a škol Zpráva z průzkumu "Současný stav spolupráce ve vzdělávání mezi veřejnými knihovnami a školami" Čtvrtek 19.12.2019 15:12
E-deposit - novela legislativy povinného výtisku Středa 06.11.2019 14:16
Připravujeme změnu knihovního softwaru Metodická příručka Pondělí 14.10.2019 11:15
Knihovna roku - ceny udělené roku 2019 Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kr... Čtvrtek 03.10.2019 11:51
Knihovny nabídnou to nejlepší z filmových archivů Projekt AVA Library Úterý 10.09.2019 12:48
Fondy EHP a Norska 2019-2024 v oblasti kultury Středa 10.07.2019 10:35
Evropská směrnice 2019/790 Evropská směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES Pondělí 20.05.2019 16:24
Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubn... Úterý 08.01.2019 20:41
WiFi4EU - podpora připojení WiFi Knihovny mohou získat podporu na získání WiFi připojení pro své uživatele a veřejnost Středa 04.04.2018 11:09
Form Folder Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání? Chceme Vám nabídnout témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář. Úterý 04.10.2016 13:19
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace