Information for libraries

  • na webu

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu v rámci Národní plánu obnovy Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká kulturní a kreativní centra

Cílem je vytvořit alespoň 15 kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

Podporované aktivity:

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního centra

Příjemce dotace : kraje, městské části hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, obce, obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, státní příspěvkové organizace.

Knihovny nejsou z této výzvy vyloučeny, ale aktivity nejsou zaměřeny na výstavbu a rekonstrukci knihoven!

Samostatná výzva pro knihovny by mohla být vyhlášena na podzim, ale podrobnosti nejsou známy.

Celková finanční alokace: 2 700 mil. Kč. Celková částka je rozdělena na jednotlivé kraje dle velikosti, na kraj připadne částka v rozmezí 132 až 322 mil. Kč.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 11. 7. 2022 od 15:00 hod. do 12. 9. 2022 do 23:00.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 9. 2025.

Další informace k dispozici na stránkách Ministerstva kultury.

20.07.2022, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie:
Objednávky publikací
  • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
  • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
  • Aktuální číslo: 2023/2