Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 31

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Nová Oborová brána KIV
Oborová brána KIV má nyní novou podobu.
Encyklopedie online
Knihovna Akademie věd ČR a Národní knihovna ČR zveřejnily Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku.
Služba EDD byla zastavena
Elektronické dodávání dokumentů bylo zastaveno.
Změny ve formuláři Hlášení o uskutečnění veřejného čtení
Od 1. 2. 2019 je k dispozici upravený formulář pro hlášení o uskutečnění veřejného čtení v knihovně.
Form Folder Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání?
Chceme Vám nabídnout témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář.
Příprava novely Katalogu prací
Katalog prací. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě.
Knihovna roku - ceny udělené roku 2018
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...
Knihovna roku - ceny udělené roku 2017
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...
Evropská směrnice 2019/790
Evropská směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES
Informace pro účastníky diskuzní konference AKM
Elektronickou konferenci AKM sdružující účastníky konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě od dnešního dne spravuje Národní knihovna ČR.
Výběr aktuálních doporučení, směrnic a stanovisek IFLA
Rešerše obsahuje záznamy z názvu obvykle odkazující na informativní stránku dokumentu na serveru IFLA www.ifla.org, někdy přímo na text dokumentu v angličtině, ...
Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny
Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ...
Změny ve statistickém deníku za rok 2019
Nové rozhraní Digitální knihovny NK ČR
Bylo vyvinuto nové rozhraní Digitální knihovny Kramerius Národní knihovny ČR.
Inovační kurzy - 2019
2. kolo dotačního řízení VISK 3 a VISK 1
Výzva pro knihovny
Přechod webových stránek na zabezpečený protokol HTTPS
Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR
WiFi4EU - podpora připojení WiFi
Knihovny mohou získat podporu na získání WiFi připojení pro své uživatele a veřejnost
Cena MARK 2018
Udílení cen MARK 2018
Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017
Nová definice pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01).
Nové knihovnické kurzy dle NSK
Informace o knihovnických kurzech pro rok 2019
Knihovna 21. století - K21
Program MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro ...
Oznámení o půjčování zvukových záznamů
V r. 2018 dochází ke změně ve způsobu hlášení o půjčování zvukových záznamů.
Projekt "Benchmarking knihoven"
O digitalizaci a zpřístupnění
PETR ZÍDEK: Ministerstvo, brzda pokroku Lidové noviny, 27. 02. 2019
Dotační řízení - integrace cizinců
Grantová výzva Ministerstva kultury ČR.
Dotační program VISK - výsledky
Výsledky dotačního programu VISK 1, 2, 5, 6, 7 a 9.
Výzkum lidského kapitálu knihovníků
Prosba o vyplnění dotazníku.
Portál Czechiana
Projekt na zpřístupnění kulturního dědictví téměř za půl miliardy
Rekonstrukce Centrálního depozitáře v Hostivaři (CDH)
Z důvodu rekonstrukce dochází od pondělí 13. listopadu 2017 k celkovému znepřístupnění části fondu Knihovny knihovnické literatury, která je uložena v ...