Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 48

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem
Doporučení Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR k práci s vrácenými knihami a jinými dokumenty.
IFLA a pandemie COVID-19
IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situaci knihoven v době pandemie COVID-19.
Knihovny a koronavirus
Aktuální informace pro knihovny v době koronavirové
Je možné předčítat knihy a nahrávky dávat na FaceBook nebo YouTube?
V době koronaviru, kdy jsou služby knihoven omezené a knihovníci se nemohou setkávat se svými čtenáři, dostáváme dotazy, zda je možné realizovat veřejná čtení ...
File Knihovny a autorský zákon
Služby knihoven a autorský zákon přehledně v tabulce
Služby knihoven a autorský zákon přehledně
Přehled služeb, které mohou knihovny poskytovat svým uživatelům na základě ustanovení autorského zákona nebo sjednané kolektivní licenční smlouvy.
Knihovny nabídnou to nejlepší z filmových archivů
Projekt AVA Library
Program VISK 3
Výsledky dotačního řízení programu VISK 3
Inovační kurzy - 2020
Nové standardy
Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám
Změny ve formuláři Hlášení o uskutečnění veřejného čtení
Od 1. 2. 2019 je k dispozici upravený formulář pro hlášení o uskutečnění veřejného čtení v knihovně.
Form Folder Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání?
Chceme Vám nabídnout témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář.
Průzkum dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými potřebami v ČR 2020
Knihovna roku - ceny udělené roku 2018
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...
Fondy EHP a Norska 2019-2024 v oblasti kultury
Evropská směrnice 2019/790
Evropská směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES
Informace pro účastníky diskuzních konferencí
Některé elektronické konference, které byly pod správou ČVUT, nyní spravuje Národní knihovna ČR.
Spolupráce knihoven a škol
Zpráva z průzkumu "Současný stav spolupráce ve vzdělávání mezi veřejnými knihovnami a školami"
Kampaň Za knihovny
Pro zlepšení podmínek pracovníků knihoven
Standard handicap friendly
Pro osoby se zdravotním postižením
Soutěž - Nejlepší kniha dětem
Provozní doba Knihovny knihovnické literatury od 7. 12. 2020
Výběr aktuálních doporučení, směrnic a stanovisek IFLA
Rešerše obsahuje záznamy z názvu obvykle odkazující na informativní stránku dokumentu na serveru IFLA www.ifla.org, někdy přímo na text dokumentu v angličtině, ...
Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny
Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ...
Nové rozhraní Digitální knihovny NK ČR
Bylo vyvinuto nové rozhraní Digitální knihovny Kramerius Národní knihovny ČR.
Výzva pro knihovny
Přechod webových stránek na zabezpečený protokol HTTPS
Knihovna v obci: Příručka pro starosty a zastupitele
Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR
WiFi4EU - podpora připojení WiFi
Knihovny mohou získat podporu na získání WiFi připojení pro své uživatele a veřejnost
Knihovna roku - ceny udělené roku 2019
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení ...