Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Oborové báze dat Slovník českých knihovníků

Slovník českých knihovníků

Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Vstup do databáze

Hesla ve Slovníku jsou zpracovávána ve dvou kategoriích. Osobnosti z minulosti jsou zpracovány tak, aby si text zachoval autonomní povahu. Jeho rozsah je volný, řídí se závažností osobnosti, množstvím dostupných reálií, ale také subjektivním přístupem autora, který heslo zpracovává.

Biografická hesla osobností současnosti jsou zpracovávána na základě vyplněného dotazníku (.doc).

Databáze je vytvářena ve spolupráci Národní knihovny ČR, krajských knihoven a vybraných odborných knihoven, které projevily o spolupráci zájem. Vznikla jako kooperační projekt v r. 2007 pod záštitou Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a byla zpřístupňována na jeho webových stránkách. V srpnu 2014 byla data předána do Národní knihovny ČR s cílem zabezpečit další rozvoj Slovníku ve standardním knihovním systému s možností centrální správy. Garantem zpracování Slovníku se stal Knihovnický institut, který organizačně zajišťuje spolupráci s příslušnými knihovnami a koordinuje další postup rozvoje databáze. K 1. 1. 2021 obsahoval Slovník téměř 1900 záznamů - hesel osobností českého knihovnictví, částečně převzatých z původního systému SDRUKu.

Připomínky k databázi i návrhy nových osobností k zařazení do Slovníku zasílejte na adresu: dana.smetanova@nkp.cz

--

Pracovníci Univerzitní knihovny v roce 1905
Foto: Archiv Národní knihovny, Sbírka fotografií

Poslední řada stojících zleva: Emil Franke, Isidor Pollak, Jan Emler, Wilhelm Herzig, Bohdan Bláha

Předposlední řada stojících zleva: Ivan Žmavc, Spiridon Vukadinovič, Bořivoj Prusík, Zdeněk Václav Tobolka, František Heric, Wilhelm Wostry

Sedící zleva: Hugo Gläser, Václav Tille, Ferdinand Tadra, Josef Truhlář, Richard Kukula, Jan Šťastný, Jaromír Borecký

--

Články k tématu

Smetanová, Dana. VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Slovník českých knihovníků – vznik, současnost, budoucnost. Čtenář, 2020, 72(3), s. 106-107. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/3063

Smetanová, Dana.  Slovník českých knihovníků. Čtenář, 2014, 66(12), s. 436–437. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/904

Kratochvílová, Monika. Projekt Slovník českých knihovníků. Čtenář, 2008, 60(12), s. 401–403. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/2658

Kubíček, Jaromír. Slovník českých knihovníků. U nás, 2007, 17(3), s. 23–24. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/859.pdf

--

Fotografie dalších knihovnických osobností

30.08.2021