Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Oborové báze dat Slovník českých knihovníků

Slovník českých knihovníků

Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj a ovlivnily jeho současnou podobu, ať již z pozic knihovníků, pedagogů, informačních specialistů, vědecko-výzkumných pracovníků či představitelů knihovnických spolků.

Vstup do databáze

Databáze Slovník českých knihovníků je výchozím bodem pro každého, kdo hledá informace o významných osobnostech českého knihovnictví. Prostřednictvím krátkých biografických medailonků se může zájemce seznámit nejen s profesním životem knihovnických osobností, ale i s vývojem knihovnictví a informační vědy na našem území od 16. století až po současnost.

Pod pojmem osobnosti českého knihovnictví chápeme nejen osobnosti, které se narodily nebo zemřely na území Čech, Moravy a Slezska a působily v knihovnách na našem území či v zahraničí, ale i osobnosti, které se sice na našem území nenarodily nebo nezemřely, ale působily v knihovnách na našem území.

Hesla ve Slovníku jsou zpracovávána ve dvou kategoriích. Osobnosti z minulosti jsou zpracovány tak, aby si text zachoval autonomní povahu. Jeho rozsah je volný, řídí se závažností osobnosti, množstvím dostupných reálií, ale také subjektivním přístupem autora, který heslo zpracovává.

Biografická hesla osobností současnosti jsou zpracovávána na základě vyplněného dotazníku (.docx). Informace o zpracování osobních údajů najdete na hlavním webu Národní knihovny ČR.

Databáze je vytvářena ve spolupráci Národní knihovny ČR, krajských knihoven a vybraných odborných knihoven, které projevily o spolupráci zájem. Vznikla jako kooperační projekt v r. 2007 pod záštitou Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a byla zpřístupňována na jeho webových stránkách. V srpnu 2014 byla data předána do Národní knihovny ČR s cílem zabezpečit další rozvoj Slovníku ve standardním knihovním systému s možností centrální správy. Garantem zpracování Slovníku se stal Knihovnický institut, který organizačně zajišťuje spolupráci s příslušnými knihovnami a koordinuje další postup rozvoje databáze. K 31. 12. 2021 obsahoval Slovník 2221 záznamů - hesel osobností českého knihovnictví, částečně převzatých z původního systému SDRUKu.

Od konce listopadu 2023 je Slovník dostupný v podobě otevřených dat (viz i stránky věnované otevřeným datům v češtině a angličtině). K dispozici je také popis struktury databáze, resp. hesel v ní obsažených.

Připomínky k databázi i návrhy nových osobností k zařazení do Slovníku zasílejte na adresu: marie.seda@nkp.cz

--

Pracovníci Univerzitní knihovny v roce 1905
Foto: Archiv Národní knihovny, Sbírka fotografií

Poslední řada stojících zleva: Emil Franke, Isidor Pollak, Jan Emler, Wilhelm Herzig, Bohdan Bláha

Předposlední řada stojících zleva: Ivan Žmavc, Spiridon Vukadinovič, Bořivoj Prusík, Zdeněk Václav Tobolka, František Heric, Wilhelm Wostry

Sedící zleva: Hugo Gläser, Václav Tille, Ferdinand Tadra, Josef Truhlář, Richard Kukula, Jan Šťastný, Jaromír Borecký

Pracovníci Zemské a univerzitní knihovny v Brně v roce 1919
Foto: Archiv Moravské zemské knihovny

Zleva: Antonín Turek, Hertvík Jarník, Rajmund Trautmann, Otakar Charvát, Josef Kratochvíl

Pracovníci Slovanské knihovny v Praze v roce 1939
Foto: Archiv Slovanské knihovny

První řada, shora zleva: M. Andrejevová, V. Pelantová, O. Kopylovová, T. Voropinová, E. Parchomenková-Weiglová, Ž. Gašparíková, X. Marková. Druhá řada zleva: N. Michalčuk, V. Kodratěv, O. Hajmanivskyj, V. Holý, M. Bašmak, G. Bakardžiev, P. Zlenko. Třetí řada zleva: Josef Bečka, Otto Křížek, Jan Frček. Čtvrtá řada zleva: M. Paullerová, T. Kirpičevová, N. Ragozinová-Jastrebovová, K. Günzlová-Opočenská, A. Jusovová. Pátá řada zleva: K. Viskovatyj, I. Golub, O. Berkopec. Šestá řada zleva: paní Oplakalová, F. Rjabov, paní Zahrádková.

--

Články k tématu

Smetanová, Dana. VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Slovník českých knihovníků – vznik, současnost, budoucnost. Čtenář, 2020, 72(3), s. 106-107. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/3063

Smetanová, Dana.  Slovník českých knihovníků. Čtenář, 2014, 66(12), s. 436–437. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/904

Kratochvílová, Monika. Projekt Slovník českých knihovníků. Čtenář, 2008, 60(12), s. 401–403. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/2658

Kubíček, Jaromír. Slovník českých knihovníků. U nás, 2007, 17(3), s. 23–24. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/859.pdf

--

Fotografie dalších knihovnických osobností

05.12.2023