Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Oborové báze dat Slovník českých knihovníků

Slovník českých knihovníků

Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Vstup do databáze


Hesla ve Slovníku jsou zpracovávána ve dvou kategoriích. Osobnosti z minulosti jsou zpracovány tak, aby si text zachoval autonomní povahu. Jeho rozsah je volný, řídí se závažností osobnosti, množstvím dostupných reálií, ale také subjektivním přístupem autora, který heslo zpracovává.

Biografická hesla osobností současnosti jsou zpracovávána na základě vyplněného dotazníku (.doc).

Databáze je vytvářena ve spolupráci Národní knihovny ČR, krajských knihoven a vybraných odborných knihoven, které projevily o spolupráci zájem. Vznikla jako kooperační projekt v r. 2007 pod záštitou Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a byla zpřístupňována na jeho webových stránkách. V srpnu 2014 byla data předána do Národní knihovny ČR s cílem zabezpečit další rozvoj Slovníku ve standardním knihovním systému s možností centrální správy. Garantem zpracování Slovníku se stal Knihovnický institut, který organizačně zajišťuje spolupráci s příslušnými knihovnami a koordinuje další postup rozvoje databáze. V současné době obsahuje Slovník přes 820 záznamů - hesel osobností českého knihovnictví, částečně převzatých z původního systému SDRUKu.

Připomínky k databázi i návrhy nových osobností k zařazení do Slovníku zasílejte na adresu: dana.smetanova@nkp.cz

 

Vladislav Dokoupil - fotografieJaroslav Frey - fotografie
Josef Husák - fotografie
Čechová Dokoupil Frey Horák Dohnálková
Husák Kvapil
Antonín Opluštil - fotografie Karel Randé - fotografie Jaroslav Sutnar - fotografie Karel Uhl - fotografie
Opluštil Papírník Randé Sutnar Tobolka Trautmann Uhl
František Ladislav Čelakovský - fotografie Adolf Patera - fotografie
Bouzková Žabička Quis Čelakovský Patera P. J. Šafařík V. Šafařík

 

Fotografie dalších knihovnických osobností

26.09.2018