Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Knihovna 21. století - K21

Knihovna 21. století - K21

Program MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Hodnotící komise „Knihovna 21. století“ – 2019

  • funkční období člena komise 3 roky,
  • předseda a místopředseda se volí každoročně,
  • členové komise jsou vybíráni na základě svých odborných kvalit, zkušeností a pověsti v oboru, ne podle příslušnosti k jednotlivým organizacím či sdruženími

 

Jméno

Instituce

Ukončení

1.

PhDr. Jarmila Daňková

Městská knihovna Jihlava

2017-2019

2.

Mgr. Ladislav Zoubek

Městská knihovna Děčín

2017-2019

3.

Bc. Dagmar Nováková

Vědecká knihovna UJEP

2018-2020

4.

Mgr. Miroslava Sabelová

Knihovna města Ostravy

2019-2021

5.

Bc. Hana Nováková

Knihovna města Plzně

2019-2021

6.

Mgr. Jana Benešová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

2019-2021

7.

RNDr. Lenka Prucková

Knihovna města Olomouce

2019-2021

Mgr. Soňa Poláková
Ministerstvo kultury – OULK
tajemnice komise

14.03.2019
Kategorie: