Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Knihovna 21. století - K21 ZÁPIS z jednání odborné komise odboru umění a knihoven MK dne 24. 4. 2009 - výběrové dotační řízení Knihovna 21. století - ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

ZÁPIS z jednání odborné komise odboru umění a knihoven MK dne 24. 4. 2009 - výběrové dotační řízení Knihovna 21. století - ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

Přítomni: PhDr. Štěpánka Běhalová, PhD. (Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec), Bc. Rostislav Krušínský (VK Olomouc), Hedvika Kuchařová, PhD. (Strahovská knihovna Praha), PhDr. Veronika Procházková (Národní knihovna ČR Praha), BcA. Radomir Slovik (Univerzita Pardubice), PhDr. Richard Šípek (Knihovna Národního muzea)
Omluven: Dr. Ing. M. Ďurovič
OUK: Blanka Skučková

  1. Zahájení jednání a představení členů komise - Mgr. Skučková

  2. Volba předsednictva: dr. Veronika Procházková - předsedkyně, PhDr. Štěpánka Běhalová, PhD. - místopředsedkyně. Předsednictvo bylo zvoleno jednomyslně. Tajemnicí je v souladu s příkazem ministra č. 42/2006 referent odboru - B. Skučková.

  3. Mgr. Skučková informovala o výši finančních prostředků přidělených v letošním roce - 500 000 Kč.

Jednání odborné komise vedla předsedkyně dr. V. Procházková. Projekty byly projednávány dle pořadových čísel, přidělených podle data doručení na MK. Po rozpravě o každém projektu pro něj byly navrženy finanční dotace a o definitivní výši se hlasovalo.
Komise se shodla na potřebě začlenit do vyhlášení výběrového řízení na rok 2010 rozšíření povinných příloh žádosti o dotaci o kopii nabídky restaurátorských prací, fotografie ilustrující stav objektu, podrobnou charakteristiku fondu (u požadavků na dotaci na ochranné obaly), rozpis titulů (u žádostí na dotaci na restaurování) s odbornými popisy.

Navržená výše dotace a účelové určení dotace viz přiložená tabulka.

Celkem bylo přihlášeno 14 projektů v celkové výši 725 300 Kč. Komise doporučila dotaci všem projektům, ať již v požadované či krácené výši. Rozděleno bylo 500 000 Kč.

Zapsala 2009-04-29 Blanka Skučková
Schválila dr. Štěpánka Běhalová

06.02.2015