Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách

Dobrovolníci v knihovnách

Dobrovolnictví v knihovnách bylo prioritou Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015. A protože potenciál dobrovolnictví však ještě není knihovnami dostatečně využíván, bylo toto téma nadále ponecháno v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 s výhledem do roku 2025.

Využití dobrovolníků v knihovnách přináší do knihoven nejen nové nápady a zkušenosti, ale také může ovlivňovat pohled veřejnosti na činnost knihoven v dobrém slova smyslu.

Proto tyto odkazy mohou pomoci získat informace o dobrovolnictví, o dobrých příkladech z praxe a také mohou naučit využívat práce dobrovolníků. Je to určitě dobrá příležitost i pro trávení volného času všech těch, kteří chtějí být prospěšní společnosti na poli kultury. Chceme na těchto stránkách přiblížit nejnovější informační zdroje, které se týkají oblasti dobrovolnictví, ale také upozorňovat na stále platné informace. Určitě zde naleznete zajímavé kontakty, které můžete využít ve vaší práci.  A samozřejmě budeme rádi, když se se svými zkušenostmi podělíte s ostatními na různých aktivitách, které jsou pro Vás připravovány. Musíme se naučit dobrovolnou práci více využívat ku prospěchu nás všech.

02.07.2021