Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách Knihovny s větší zkušeností s dobrovolníky, které jsou ochotny své zkušenosti sdílet

Knihovny s větší zkušeností s dobrovolníky, které jsou ochotny své zkušenosti sdílet

Knihovna Způsob zapojení dobrovolníků Odkaz
Knihovna Třinec dobrovolnictví pro mladé od 13-30 let. Pomoc při organizaci akcí, čtení v nemocnici aj. https://knihovnatrinec.cz/icm/dobrovolnicke-centrum-k3/
Městská knihovna Praha dobrovolníci pomáhají při organizaci akcí a s údržbou fondu https://www.mlp.cz/cz/kariera/dobrovolnici/
Krajská knihovna Karlovy Vary komunitní akce, akce pro veřejnost, údržba knihovního fondu aj. Dobrovolnictví zastřešené Regionálním dobrovolnickým centrem Instand https://www.knihovnakv.cz/nabizime/dobrovolnictvi-p994.htm
Knihovna Kroměřížska vedou numismatický kroužek přednášejí - dobrovolníci jako lektoři, hodnotitelé v literárních soutěžích, vedou klub Puntík (ukázky z knih a povídání o knihách pro děti 3-6 leté), organizátorská pomoc, dobrovolník výtvarník při realizaci našich výstav, organizování a realizace výtvarných dílniček pro děti, další doporučuje četbu a dává tipy na knížky https://www.knihkm.cz/knihovna/dobrovolnictvi.html
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem dobrovolníci vedou volnočasové kroužky pro děti v Dětském oddělení. Nabídka aktivit a činností záleží pouze na vás. (Angličtina, fotografování, příroda, čtenářský kroužek aj.) Důležité je pouze nadšení a ochota pracovat s dětmi. https://www.svkul.cz/o-knihovne/projekty/ostatni-projekty/cesti-dobrovolnici/
Městská knihovna Louny dobrovolníky na předčítání v domovech pro seniory. https://www.mkl.cz/treti-vek/o-projektu
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm projekty dobrovolnictví seniorů, jednorázové akce https://knir.cz/mesto-v-me-pameti/
Regionální knihovna Karviná pořádají akce pro veřejnost, cestovatelské besedy a přednášky. Knihovna Karviná je zapojena do Evropské dobrovolnické služby http://www.dckarvina.cz/web/index.php?r=DOBROVOLNICTVI
Statenice - Obývák vesnice Dvě dobrovolnice vybudovaly knihovnu, která funguje na dobrovolnické bázi https://www.obyvakvesnice.cz/o-nas2/
Městská knihovna Havířov Naše dobrovolníky má u nás na starost oddělení pro mládež k-klub a soustředíme se na dobrovolníky ve věku 12-30 let. Chceme tak podporovat mladé akční lidi, kteří rádi realizují své nápady. Dobrovolníci se nejčastěji zapojují do našich akcí a snažíme se společně najít činnost, která by je nejvíce naplňovala. https://knihovnahavirov.cz/k-klub-sramkova/
02.07.2021