Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Podpora výstavby a rekonstrukce neprofesionálních knihoven v malých obcích

V současnosti vrcholí přípravy pro vyhlášení podpory výstavby a rekonstrukce knihoven v rámci dotačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Podpora bude zaměřena na knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí, dále na knihovny působící v obcích nad 10 000 obyvatel a také na základní knihovny se specializovaným knihovním fondem (Specifický cíl 4.4). Druhým směrem podpory bude podpora profesionálních knihoven v rámci Specifického cíle 5.1 (Profesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně). Tento typ podpory bude možné získat pouze prostřednictvím MAS (místních akčních skupin). Podporu bude možné také získat na podporu zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení a to na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (Specifický cíl 4.1).

Pokud jde o neprofesionální knihovny působící v malých obcích, ty měly až doposud možnost získat podporu pro výstavbu a rekonstrukci z Programu rozvoje venkova, viz strana 93 a 94 (Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně). Programovací období původně stanovené na období 2014-2020 bylo prodlouženo do roku 2022. Zde bylo možné získat podporu v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) přes místní akční skupiny (MAS). Stejně jako v jiných případech podmínkou bylo, aby se výstavba či rekonstrukce dostala do priorit příslušné místní akční skupiny.

Strategický plán pro Společnou zemědělskou politiku

V současné době je připravován nový program pro období 2023-2027 s názvem Strategický plán pro Společnou zemědělskou politiku, kde se plánuje pokračovat v podpoře obecních neprofesionálních knihoven. Pravidla pro následující období se teprve připravují. Dotaci bude možné získat opět pouze prostřednictvím MAS. Nový strategický plán je v současné době předmětem intenzivní diskuze. Jeho schválení se předpokládá na přelomu října/listopadu a první výzvy by mohly být vyhlášeny v prosinci 2022.

07.07.2022