Information for libraries

  • na webu

Další výzva na podporu rekonstrukce knihoven v malých obcích

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Další výzva na podporu rekonstrukce knihoven v malých obcích

Další výzva na podporu rekonstrukce knihoven v malých obcích

Další výzva na rekonstrukce knihoven v malých obcích

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu Podpora obnovy rozvoje venkova

Jde o národní dotace MMR pro malé obce do 3000 a zvýhodněny jsou ty nejmenší do 1500 obyvatel. Dotaci mohou získat knihovny, které působí na hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) a dále v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.

Kdo spadá do HSOU viz například: https://www.olkraj.cz/hospodarsky-a-socialne-ohrozena-uzemi-hsou-cl-5685.html

Zásady podprogramu uvádí:

1.2. Dotační titul 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

a) kulturní domy,

b) budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),

c) knihovny,

d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),

e) multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

Vyhlášení výzvy:                6. dubna 2023
Zahájení příjmu žádostí:  2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí: 5. června 2023, do 12:00 hod. (včetně)

Nejzazší termín ukončení realizace akce:                     30. listopadu 2024
Nejzazší termín ukončení financování akce:                 30. listopadu 2024

Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je obec do 3 000 obyvatel včetně. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Kontaktujte svého provozovatele.

28.04.2023, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie:
Objednávky publikací
  • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
  • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
  • Aktuální číslo: 2023/2