Information for libraries

  • na webu

E-deposit - novela legislativy povinného výtisku

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality E-deposit - novela legislativy povinného výtisku

E-deposit - novela legislativy povinného výtisku

V pondělí 4. 11. 2019 projednala vláda (mimo jiné) novelu legislativy povinného výtisku (tzv. trojnovelu), jejímž cílem je stanovení povinností pro shromažďování povinného výtisku (e-depozitu) elektronických publikací, tj. e-knih a e-periodik:

835/19 Návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 46/2000 Sb., o prácech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nové legislativy, důvodovou zprávu, ekonomické dopady a také návrh průvodních vyhlášek, které stanoví formáty odevzdávaných publikací, jsou k dispozici ke stažení na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBBXEMCL0
Návrhy v následujícícm období bude projednávat Poslanecká sněmovna. Platnost je stanovena od 1. 1. 2022.

06.11.2019, jskopal
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie:
Objednávky publikací
  • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
  • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
  • Aktuální číslo: 2023/2