Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Proběhlé akce roku 2022

Proběhlé akce roku 2022

Vzdělávací akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost.

Rádi bychom Vám nabídli témata, která Vás zajímají, vyplňte prosím formulář
Jaká témata by Vás zajímala v rámci knihovnického vzdělávání?

Pracujete nebo chcete pracovat v knihovně? Chcete se dále vzdělávat?
Řadu studijních pomůcek vhodných k získání a rozšíření znalostí a dovedností najdete na portálu Studijní pomůcky pro knihovníky.

 

 

MLUVÍME V BUBLINÁCH: KOMIKSOVÉ TVOŘENÍ OD PŘEDŠKOLÁKŮ PO STŘEDOŠKOLÁKY

Termín: 11. 11. od 10 - 14 hod.

SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou pořádá  seminář v zasedací místnosti č. 136 v Klementinu.

Tříletý krajský projekt čtenářské gramotnosti vtáhnul do světa komiksu stovky dětí a učitelů, od mateřských škol po školy střední, distančně i naživo. S ozkoušenými výstupy se nyní může seznámit i knihovnická veřejnost.

Spisovatelka a lektorka Klára Smolíková se čtyřmi mladými výtvarníky pro projekt připravila originální sady pracovních listů. Sestavila také doprovodné metodiky, které odstiňují práci s komiksem podle věku. Společně s učiteli, ale i zapojenými středočeskými knihovnami hledala způsoby, jak najít cestu k obrázkovému čtení, k superhrdinským příběhům i třeba populárním japonským komiksům. Účastníky čeká množství námětů na jednoduché kreativní lekce využitelné v každé knihovně.

Vložné na seminář 300 Kč lze uhradit na místě.

 

Zájemci se mohou hlásit na můj email.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

 

INSPIRACE ZE ŠVÉDSKA: ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Termín: 12. 10 od 10 hod.

Zveme vás na seminář "Inspirace ze Švédska: školní knihovny" se Zuzanou Helinsky, který se uskuteční dne 12. října v 10.00 hodin v zasedacím sále č. 136 v Klementinu. Seminář probíhá ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J.A.Komenského. Zuzana Helinsky je odborná knihovnice s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Během posledních třiceti let pracovala v různých zaměstnáních poskytujících mezinárodní knihovnické služby. Pravidelně vystupuje na konferencích a přednáškách pro studenty a pracovníky knihoven.

 

V ČR zatím neexistuje ucelený koncept vzdělávání pro zaměstnance škol, kteří vedou školní knihovny. Jak funguje vzdělávání těchto zaměstnanců ve Švédsku? V čem se můžeme inspirovat? Jaké jsou jejich klíčové kompetence? Vyplatí se vzdělávat pedagogy v knihovnické práci? Trend zapojování činnosti školních knihoven do pedagogické činnosti školy úzce souvisí se změnou kurikula a zavedením rámcových vzdělávacích plánů škol. Pověřenou osobou ve školní knihovně může být pedagogický pracovník se vzděláním doplněným o knihovnický kurz nebo profesionální knihovník s odborným knihovnickým vzděláním. Ten odpovídá za běžný provoz i rozvoj knihovny, za kvalitu poskytovaných služeb, dodržování relevantních právních předpisů i interních nařízení školy, ochranu svěřeného majetku, dodržování bezpečnostních zásad, zpracování reportů a statistik aj.

 

Seminář je podpořen z programu Erasmus+.

 

Zájemci se mohou hlásit na můj email.

email: roman.giebisch@nkp.cz

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

 

KOMUNIKAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Termín: 11. 10. v 10:00 hod.

Zveme vás na interaktivní seminář Komunikační a lektorské dovednosti se Zuzanou Helinsky, který se uskuteční v zasedacím sále č. 136 v Klementinu. Zuzana Helinsky je odborná knihovnice s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Během posledních třiceti let pracovala v různých zaměstnáních poskytujících mezinárodní knihovnické služby. Pravidelně vystupuje na konferencích a přednáškách pro studenty a pracovníky knihoven.

Představeny budou různé techniky použitelné při lektorování v knihovně. Dozvíte se, jak překonávat překážky a jak lépe využít své individuální schopnosti. Kurz se obrací k zaměstnancům a zaměstnankyním knihoven, kteří chtějí předat obsah jasněji a zajímavěji a upoutat své publikum. Představeny budou různé techniky, které vtáhnou účastníky a účastnice do tématu. Seminář obsahuje konkrétní návody, jak reagovat na neočekávané situace, např. když nelze plně využít připraveného materiálu. Cílem semináře je zdokonalování lektorských dovedností nejen u těch, kteří vedou lekce pro dospělé v knihovnách. Kurz poskytuje řadu konkrétních příkladů a návrhů, jak učinit vzdělávání přitažlivější a živější, ať už jde o krátkou prezentaci pro kolegy a kolegyně, akademickou přednášku nebo šíření informací o knihovně a knihovnických službách. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení, kdy účastníci a účastnice kurzu dostanou možnost vyzkoušet své nové dovednosti.

Cílem projektu je rozvíjet kompetence knihovníků a knihovnic v oblasti neformálního občanského a celoživotního vzdělávání uživatelů. Podporuje větší využívání participativních, zážitkových, nehierarchických a dalších inovativních forem vzdělávání. Seminář je podpořen z programu Erasmus+.

Zájemci se mohou hlásit na můj email

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz

 

SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ GLAMwiki S ČESKÝMI KNIHOVNÍKY

Termín: 16. 9. od 10 - 12 hod.

Pokud se zajímáte o spolupráci paměťových institucí mezi sebou a jejich spolupráci s projekty Nadace Wikimedia a o problematiku otevírání dat, máme pro Vás dobrou zprávu:

V Národní knihovně ČR, konkrétně v prostorách Klementina, proběhne setkání koordinátorů GLAMwiki s českými knihovníky. Nejprve se uskuteční přednášková část a poté bude následovat neformální část, na které budou účastníci mít možnost se seznámit s odborníky z řady zemí, kteří se věnují systematickému rozvoji spolupráce Nadace Wikimedia s paměťovými institucemi.

Setkání je součástí programu 4. evropského setkání koordinátorů GLAMwiki (4th European GLAMwiki Coordinators Meeting), které proběhne v Praze ve dnech 14. až 16. září 2022.

GLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums) je celosvětový projekt Nadace Wikimedia, který pomáhá kulturním institucím sdílet své poznatky o sbírkových předmětech a aktuální výzkum s co nejširší veřejností.

Na setkání, které proběhne v angličtině, bude představena spolupráce Národní knihovny ČR s projekty zaštítěnými Nadací Wikimedia s důrazem na Wikidata. Pozornost bude věnována mj. problematice otevírání dat a také spolupráci paměťových institucí v ČR obecně.

Na akci vystoupí mj. Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny ČR, Lenka Maixnerová, náměstkyně pro oblast knihovních fondů a služeb, či Adolf Knoll, náměstek pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Národní knihovny ČR.

Kapacita akce je omezená, je proto třeba se předem přihlásit prostřednictvím online formuláře:

https://forms.gle/vAG2CiPN3kChFP4Q8

Účast je zdarma.

Pořadateli akce jsou Národní knihovna ČR, spolek Wikimedia ČR a pražská organizace SKIP.

Podrobnosti o akci najdete na webu SKIP:

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/setkani-koordinatoru-projektu-glam-s-ceskymi-knihovniky

Za organizační tým zdraví a na setkání se těší

Linda Jansová
linda.jansova@nkp.cz, linda.jansova@gmail.com
606 725 835

 

NEMÁTE ČAS NA KNIHY? ZKUSTE AUDIOČTENÍ!

Termín: 2. 9.  10 -14 HOD.

SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou pořádá dne 2. září seminář Nemáte čas na knihy? Zkuste audiočtení! Akce proběhne v zasedací místnosti č. 136 v Klementinu.

 

Nekrácené audioknihy jsou novodobým fenoménem, který mnohé vrací k příběhům a pro další oblast literatury otevírá. Co tedy je audiočtení, jak se liší od čtení tichého a proč se dnes stalo tak populárním? Spisovatelé Klára Smolíková a Lukáš Vavrečka účastníky semináře provedou současnou situací na audioknižním trhu a pozvou je i do zákulisí udělování ceny Audiokniha roku, neboť oba dva jsou jejími porotci. Objasní, v jakých ohledech se mohou audioknihy různit i nakolik se liší nebo neliší od knihy. Audioknihy totiž pravidelně recenzují, takže mohou poradit, jak rozpoznat dobrou nahrávku. Pro knihovníky pravidelně uveřejňují tipy na audioknihy v časopise Čtenář. Společně jsou podepsaní pod prvním knižním průvodcem báječným světem audioknih (Nečtu! Poslouchám, Universum 2022). V knize se věnovali i procesu tvorby audioknih a možnostem, jak může poslech pomoci při výuce nebo probudit v nečtenářích lásku k textu.

 

Vložné na seminář 300 Kč lze uhradit na místě.

 

Zájemci se mohou hlásit na můj email.

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00   Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz

 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S CIZINCI

Termín: 16.6.  15.30 - 17 hod.

Pražská organizace SKIP a Národní knihovna Vás zvou na seminář "Efektivní komunikace s cizinci" s Kristýnou Horáčkovou, který se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:30 do 17 hod v Klementinu v učebně 145.

 

V rámci semináře budou představeny strategie, které usnadňují komunikaci s lidmi, kteří nemluví dobře česky. Dojde i na písemný projev a možnosti zjednodušování textů, aby jim cizinci rozuměli (například různé letáčky, příspěvky na webu apod.).

 

Mgr. Kristýna Horáčková je specialistka dalšího vzdělávání v Centru pro integraci cizinců a lektorka češtiny pro cizince. Vystudovala bohemistiku na FF UK, češtině pro cizince se věnuje již více než 10 let, a to v nejrůznějších typech kurzů - od individuálních, přes skupinové až po nízkoprahové. V Centru pro integraci cizinců organizuje a lektoruje kurzy pro pedagogy i (budoucí) lektory češtiny pro cizince.

 

Kristýna Horáčková vystoupila také v rámci vzdělávacího cyklu Role knihoven v integraci nově příchozích. Záznam její přednášky o výuce češtiny můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=F0FU--mv_Ls . Prezenční seminář bude více interaktivní, s omezenou kapacitou.

 

Přihlašujte se zde: https://forms.gle/Y4ux3Wcs6UZteDHv9. Přihlášení obdrží do týdne potvrzující email. Ze semináře nebudeme pořizovat záznam.

 

Kateřina Nekolová

Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání Národní knihovna České republiky Klementinum 190, Praha 1 katerina.nekolova@nkp.cz

Tel.: +420 221 663 339

Mob.: +420 731 612 418

 

 

PŘEDNÁŠKA O FRANKOFONNÍ LITERATUŘE

Termín: 23.5.  10 - 13 hod.

Frankofonní klub SKIP vás zve na přednášku Jovanky Šotolové, která se bude věnovat nejnovější frankofonní literatuře s důrazem na překlady do češtiny let 2020-2022. Přednáška se bude konat 23. května od 10 do 13 hodin v Národní knihovně ČR v učebně 145.

Předběžné přihlášky prosím adresujte do 20.5. na mail: hajkova@cbvk.cz, následně budou zaslány detailnější informace o místě konání a další podrobnosti. Registrační poplatek 100 Kč bude hrazen přímo na místě.

Jovanka Šotolová, překladatelka, literární kritička a vysokoškolská pedagožka. Překládá zejména současnou francouzskou a belgickou beletrii (Jean Echenoz, Michel Houellebecq, Jean-Philippe Toussaint a další). Je také zakladatelkou i redaktorkou internetového literárního časopisu iLiteratura.cz (2000) https://www.iliteratura.cz/, který komentuje aktuální stav knižní nabídky v ČR a v zahraničí.

 

Ještě malé připomenutí jiné akce Frankofonního klubu SKIP: pro první on-line setkání nad formátem čtenářského klubu na téma Objevujeme současné francouzské autory 13.5.2022 byla vybrána kniha: Cesta do Francie / Benoît Duteurtre.

 

Za Frankofonní klub SKIP zdraví a na setkaní se těší

Zuzana Hajkova

Silvie Payen

 

WORKSHOP PROPOJOVÁNÍ AUTORIT A WIKIDAT

Termín: 20. 5.  10 - 13 hod.

Přijměte pozvání na workshop Propojování autorit a Wikidat, který proběhne v pražském Klementinu .

V úvodní teoretické části workshopu se dozvíte základní informace o Wikidatech a o přidávání údajů ze jmenných autoritních záznamů do Wikidat. Seznámíte se se základními principy, na nichž je založen nástroj NKLink, a s tím, jak je možné jej prakticky využít v knihovních katalozích. Dozvíte se také, jak je možné nahlašovat zjištěné chyby a v čem spočívají hlavní rozdíly mezi položkami ve Wikidatech a autoritními záznamy.

V praktické části workshopu každý účastník obdrží tabulku s předem (strojově) navrženými dvojicemi konkrétních položek z Wikidat a konkrétních autoritních záznamů a bude s využitím online informačních zdrojů zjišťovat, zda je návrh správný, či nikoliv.

V závěru workshopu lektor názorně ukáže, jak probíhá import dat do Wikidat, a shrne, jak se každý zájemce může i mimo vlastní workshop zapojit do vylepšování obsahu Wikidat.

Akci povede Vojtěch Dostál ze spolku Wikimedia ČR.

Tento workshop/editaton je doprovodným programem mezinárodního Wikimedia Hackatonu 2022.

Účast na akci je zdarma; je však třeba se předem přihlásit prostřednictvím online formuláře:

https://forms.gle/oRqPbVcKX978yvQU6

Akci pořádají pražská organizace SKIP, spolek Wikimedia ČR a Národní knihovna ČR.

 

Podrobnosti o akci najdete na webu SKIP:

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/propojovani-autorit-wikidat

 

Za pořadatele zdraví a na setkání s Vámi na workshopu se těší

 

Linda Jansová

Národní knihovna ČR, SKIP 01 Praha

linda.jansova@nkp.cz

linda.jansova@gmail.com

606 725 835

 

KONFERENCE SONS A KNIHOVNY

Termín: 19. 5 .  10 - 14 hod.

Srdečně vás zveme na konferenci SONS A KNIHOVNY, která se uskuteční v Zrcadlové kapli Klementina dne 19.5. od 10.00 – 14.00 hod. Konferenci pořádá SONS ve spolupráci s Národní knihovnou a SKIP. Konference bude zaměřená na užší spolupráci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku a knihoven.

 

PROGRAM:

- spolupráce SONS a knihoven v aktivitách pro osoby s těžkým zrakovým postižením

- Dny umění nevidomých v knihovnách

- architektonická a webová přístupnost knihoven pro osoby s těžkým zrakovým postižením

- speciální technika v knihovnách

- vodící pes a knihovny

- digitální knihovna pro osoby s těžkým zrakovým postižením

- příklady dobré praxe spolupráce SONS a knihovny

- metodika práce s osobami s těžkým zrakovým postižením

- příklady dobré praxe z knihoven /MěK Česká Lípa, MVK Vsetín/

 

Prosím o přihlášení na můj email

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

 

WORKSHOP

Termín: 26. 4.  14 - 17 hod.

Ráda bych vám zprostředkovala výjimečnou příležitost setkat se s paní Ilonou Kish, ředitelkou organizace Public Libraries 2030 a velkou aktivistkou a propagátorkou veřejných knihoven.

Při příležitosti své návštěvy Prahy pro nás povede workshop zaměřený především na advokacii knihoven a zajímavé projekty veřejných knihoven.

Workshop se uskuteční  v Národní knihovně ČR, v učebně č. 145, 1. patro.

 

Program:

1. Představení aktivit a projektů Public Libraries 2030.

2. Advokacie knihoven / možnosti, způsoby / best practice

3. Evropské dotační programy vhodné pro knihovny, příklady projektů

 

Program je rámcový, workshop bude veden interaktivní formou v anglickém jazyce bez překladatele.

 

Ilona Kish je ředitelkou Public Libraries 2030 od roku 2014. Klade si za cíl vytvořit silnější evropský knihovnický sektor prostřednictvím advokacie na evropské úrovni a budování sítí.

Je bývalou generální tajemnicí Culture Action Europe, má rozsáhlé zkušenosti s advokacií, vedením kampaní a také důkladné pracovní znalosti s fungováním institucí a orgánů EU.

Public Libraries 2030 je nezisková organizace se sídlem v belgickém Bruselu. Snaží se dostat téma veřejných knihoven do agendy EU a zvýšit povědomí o důležitosti role knihoven pro celoživotní vzdělávání a gramotnost.

Je v celé řadě projektů, do kterých zapojuje evropské knihovny. Na půdě Evropského parlamentu pořádá akce, při kterých propaguje knihovny.

 

Pro účast na workshopu vyplňte registrační  formulář:

https://docs.google.com/forms/d/1zRPx8DE3O3FcbyVQB6i5PAPzGqn6N4SZjy6qOMCgES8/edit?usp=sharing

Počet účastníků je omezený.

Budeme se těšit!

 

Vladana Pillerová,

Vedoucí Studijního a informačního oddělení,

Knihovnický institut NK ČR.

Tel. 731 168 463, 221 663 330.

.

SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO PREVENCE

Termín: 23. 3.  10 - 15 hod.

Seminář se uskuteční v Národní knihovně, Klementinum, 1. patro, učebna č. 145.

Seminář je realizován v rámci projektu ESF "Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“,

do kterého je za platformu kultura zapojen SKIP ČR.

 

Lektorkou semináře je psycholožka Mgr. et Mgr. Soňa Plháková.

 

Program semináře:

1. Informace o projektu a jeho aktivitách, stručné shrnutí výsledků celostátního průzkumu mapujícího syndrom profesního vyhoření u knihovníků, Ing. Dana Smetanová

2. Blok zaměřený na zdroje a prevenci syndromu vyhoření (3 x 90 minut), Soňa Plháková

• 8 zdrojů – účastníci se seznámí s 8 zdroji syndromu vyhoření a zároveň získají tipy pro prevenci syndromu vyhoření v jednotlivých oblastech.

Možnost vyplnění a vyhodnocení dotazníku syndromu vyhoření na místě, porovnání výsledků za jednotlivé oblasti s výsledky celostátního průzkumu a určení individuálních priorit prevence syndromu vyhoření, diskuse.

• Práce s emocemi – účastníci si prostřednictvím řešení modelových situací vyzkouší, jak je tělesné prožívání propojené s emočním a osvojí si jednoduché techniky pro emoční přeladění a tím předcházení syndromu vyhoření.

Účastníci budou řešit krátké modelové situace, které budou připraveny pro každou z 8 oblastí a budou vycházet z reálných situací popsaných v komentářích respondentů výzkumu.

• Relaxace zaměřená na tělo – účastníci si osvojí praktickým nácvikem jednoduché relaxační techniky spojené s uvolněním těla a mysli.

Tip: pro nácvik relaxačních technik doporučujeme přinést si vlastní karimatku.

 

Přihlašujte se do 18. března na e-mail: vladana.pillerova@nkp.cz.

Počet míst je omezený.

Seminář je pro účastníky zdarma, k dispozici bude káva, čaj, voda a drobné občerstvení.

 

Za organizátory:

Mgr. Vladana Pillerová, NK ČR;

Ing. Dana Smetanová, NK ČR.

04.01.2023