Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Inovační kurzy informační gramotnosti 2024

Inovační kurzy informační gramotnosti 2024

Konají se pod záštitou Ministerstva kultury ČR v rámci podprogramu VISK 2 a pro pracovníky knihoven evidovaných u MK ČR jsou zdarma.

E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty /10 hodin/

Cílem je seznámit knihovníky se základními pojmy z oblasti e-knih, e-výpůjček, nabídkou volně dostupných e-dokumentů. Účastníci poznají způsoby zpřístupnění e-knih, základní výhody/nevýhody půjčování, technologie, formáty apod.

Termíny:

Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje /15 hodin/ - přihlašovací formulář

Účastníci získají přehled o novinkách a trendech ve vyhledávání informací včetně způsobů využívání umělé inteligence při práci s informacemi a daty. Seznámí se s komplexním procesem vyhledávání informací v licencovaných databázích i ve volně dostupných elektronických informačních zdrojích. V rámci praktických cvičení a modelových situací si vyzkouší práci s elektronickými zdroji za pomoci strategií, metod i nástrojů včetně jejich srovnání a využití v praxi. Seznámí se s normou ČSN ISO 690:2022 a vybranými referenčními manažery. Představí si možnosti hodnocení informací s důrazem na kritické myšlení. Účastníci si vyzkouší práci s nástroji i metodami vhodnými pro upevnění získaných znalostí, interakci aj. použitelnými i v rámci výukových lekcí, besed aj.

Termíny: 10., 17. a 24.7.

Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu /15 hodin/

Naučí knihovníky efektivně získávat zpětnou vazbu od svých čtenářů, tvořit a upravovat jednoduché dotazníky prostřednictvím nástrojů jako jsou Survio či Google, správně pokládat otázky a poté pracovat se získanými daty a vyhodnocovat je.

Termíny:

Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Využití digitální knihovny Kramerius pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu /5 hodin/ - kapacita naplněna

Jednodenní kurz je zaměřen na vyhledávání informací v systému Kramerius, který umožňuje knihovnám zpřístupňovat digitalizované dokumenty v digitálních knihovnách. Cílem je, aby absolvent kurzu dokázal využívat množství informací ve zdigitalizovaných dokumentech a dostal se k takovým informacím, které nejsou dostupné pomocí internetového vyhledávače společnosti Google. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, kteří teprve začínají hledat v digitálních knihovnách, tak i pro zkušenější badatele, kteří se v kurzu dozví řadu tipů a triků. Vyhledávání bude probíhat nejen ve volných dílech, ale i v dílech, která jsou dostupná v režimu Díla nedostupná na trhu (DNNT).

Termíny: 18. 6., 20. 6. nebo 18.7.

Lektor: Ing. Aleš Brožek

 

MS Word-nástavba /15 hodin/ - přihlašovací formulář

Účastníci školení si připomenou běžné formátování textu a naučí se při úpravě vzhledu dokumentu využívat styly. Pro zarovnání textu na různých pozicích v řádku vytvoří zarážky tabulátoru a připomenou si práci s tabulkami. Do dokumentu vloží vodoznak a doplní dokument poznámkami pod čarou. Vyzkoušejí si práci s textovými poli. Očíslují odstavce textu a nadpisy, využijí při tom možnost víceúrovňového číslování, a z nadpisů následně vytvoří obsah. Pro nastavení různých vlastností stran dokumentu se naučí pracovat s oddíly, pro opakované vkládání různých prvků vytvoří tzv. rychlé části. Naučí se také pracovat s hromadnou korespondencí (dopisy, štítky). Do dokumentu vloží komentáře a uzamknou ho.

Termíny: 9.,16. a 23.7.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

MS Excel-nástavba /15 hodin/ - kapacita naplněna

Účastníci školení si na několika komplexních příkladech připomenou pravidla pro vytváření tabulek a formátování buněk a jejich obsahu. Vytvoří vlastní formát čísel a pro zvýraznění hodnot v tabulkách vlastní podmíněný formát. Detailněji se seznámí s nástroji pro hledání textu v listech a sešitech a pro náhradu vyhledaného textu za jiný. Vytvoří vzorce a vyzkoušejí si řadu funkcí z různých kategorií (text, datum a čas, statistika, vyhledávání,...). Naučí se v nich vytvářet odkazy na jiný list a do jiného souboru a vyzkoušejí si také tzv. vnořování funkcí. Vyřeší problémy s kopírováním výpočtů pomocí typů adres a využitím názvů. Naučí se obsah buňky rozdělit do několika sousedních sloupců a pro kontrolu zadávaných dat nastaví pravidla. Použijí zámek listu. Seznámí se s tzv. Tabulkou a využijí ji při vytváření a aktualizaci kontingenčních tabulek.

Termíny: 6.,13. a 20.8.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Úprava a střih videí pomocí programu Shotcut /5 hodin/ - kapacita naplněna

V dnešní době používání chytrých telefonů vzniká velká spousta videí. Program Shotcut patří mezi nejlepší volně dostupné programy pro jejich střih a úpravu. Účastníci školení si vyzkoušejí, jak z videa pomocí střihu odstranit nepotřebné části, jak naopak z několika videí vytvořit jedno nebo jak vytvořit video z fotografií. Do snímku vytvářeného videa zakomponují obrázek a přidají text. Ve videu, které se skládá z několika částí (fotek, videí), nastaví animace přechodu a nastaví rychlost a směr přehrávání. Program Shotcut umožňuje i práci se zvukem – nastavení hlasitosti zvuku videa a hlavně připojení dalšího zvuku. Pro úpravu vytvářených videí nabízí program řadu tzv. filtrů, pomocí kterých se dá upravovat vzhled videa (barvy, rozostření,...) nebo pomocí kterých se dají nastavit různé animace. Účastníci kurzu se také seznámí s různými formáty nabízenými programem pro uložení výsledného videa a naučí se z videa uložit jeden nebo více snímků jako obrázek.

Termíny: 25. 6.

Lektor: Mgr. Anna Nováková

 

Kurz inovativní práce s informacemi /10 hodin/ - kapacita naplněna

Cílem kurzu je seznámit se a prakticky si vyzkoušet práci s informacemi zaměřenou na: využití umělé inteligence při práci s informacemi (vyhledávání informací, práce s texty, data, automatizace aj.); organizaci informací (digitální kurátorství) a produktivitu při práci s informacemi (úložiště, nástroje – Disk Google, OneDrive, Diigo, Trello, Pearltrees, Padlet aj.); předávání obsahu s cílem zvýšit interakci s účastníky, získat zpětnou vazbu či otestovat jejich znalosti. Představíme si nástroje podporující gamifikaci (Kahoot), nástroje pro tvorbu aktivit - např. otázek, cvičení, Bingo, digitálních odznáčků (Padlet, Mentimeter, Flippity, Classtools aj.); možnosti vizualizace a podporu kreativity (slovní mraky, grafické nástroje pro tvorbu prezentací, kreativní techniky a metody). Představíme si vybrané nástroje, metody a techniky za použití konkrétních příkladů a modelových situací.

Termíny: 17. a 24. 6.

Lektor: Mgr. Drahomíra Dvořáková

 

Kurzy budou zahájeny v 9:30 v počítačové učebně Vzdělávacího centra NK ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1, budova A, 1. patro, Křížovnická chodba, místnost č. 144. V případě zájmu o kurzy vyplňte přihlašovací formulář nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: eva.dostalkova@nkp.cz

27.05.2024