Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Interkulturní knihovnictví Čeština

Čeština

Úvodní „vítací“ text

V České republice funguje velké množství veřejných knihoven. Říká se, že máme nejhustší síť knihoven na světě. Knihovnu najdete snad v každé vesnici, městě či čtvrti. Veřejné knihovny jsou tu pro všechny. Můžete je navštívit i bez registrace. Řada knihoven nabízí příjemné prostory, přístup na internet, studijní místa, velké množství literatury, včetně učebnic češtiny, dětských knih nebo cizojazyčných publikací. V některých knihovnách si můžete půjčit i filmy, hudbu nebo hry. Často jsou v knihovnách také pořádány různé kulturní či vzdělávací akce pro děti, dospělé i seniory.

Pokud si chcete něco půjčit domů, musíte se ovšem zaregistrovat. Zaměstnanci by Vám s registrací měli pomoci. Cena registrace je v každé knihovně jiná (zpravidla v rozmezí 10 až 200 Kč, většinou platí jeden rok). Za výpůjčky se neplatí.

Doufáme, že budete mít možnost navštívit veřejnou knihovnu v místě Vašeho bydliště a poznáte, že knihovna je přátelské a příjemné místo, nabízející vzdělání i zábavu. Těšíme se na Vás!

V případě dotazů či problémů se neváhejte obrátit na Knihovnický institut at katerina.nekolova@nkp.cz

 

Základní informace, které si může doplnit každá knihovna:

Vítá Vás …………………………. , která sídlí na adrese:…………………………….

Knihovna má ještě ..... pobočky

Pobočka………….sídlí na adrese:……………

 

Knihovna …………………. nabízí:

 1. Půjčování knih, novin, časopisů, filmů, hudby, mluveného slova nebo her
 2. Knížky a noviny v cizích jazycích
 3. Půjčování e-čteček
 4. Získávání literatury z jiné knihovny (meziknihovní výpůjční služba)
 5. Přístup na internet
 6. Studijní místa
 7. Poskytování informací
 8. Službu Ptejte se knihovny
 9. Přístup k databázím
 10. Informace o regionu
 11. Kopírování
 12. Akce pro děti (předčítání, besedy, přednášky, divadlo…)
 13. Speciální vzdělávání pro seniory
 14. Vzdělávání pro dospělé (počítačové kurzy, přednášky, dílny…)
 15. Kulturní akce (koncerty, kino, divadlo, předčítání, výstavy…)
 16. Debaty
 17. Lekce informační gramotnosti
 18. Jazykové kurzy

Můžete u nás najít:

 1. Knihy v cizích jazycích
 2. Knihy v
 3. a) angličtině
  b) němčině
  c) francouzštině
  d) ruštině
  e) španělštině
  f) italštině
  g) arabštině
  h) polštině
  i) vietnamštině
  j) ukrajinštině
  k) slovenštině
  l) čínštině
  m) romštině
  n) a dalších jazycích

 4. Knihy v jednoduché češtině
 5. Dvojjazyčné knihy (pro dospělé/pro děti)
 6. Knihy o integraci, migraci a interkulturních tématech
 7. Dětskou literaturu v cizích jazycích
 8. Noviny v cizích jazycích
 9. Časopisy v cizích jazycích
 10. Učebnice češtiny
 11. Balíčky médií pro studium českého jazyka
 12. Filmy s titulky
 13. Komiksy
 14. Audioknihy
 15. E-knihy
 16. Cizojazyčné databáze
 17. Informace o službách pro migranty
 18. Informace o životě v ČR
 19. Informace o obci/městě/regionu

 

Library opening hours:

pondělí:

……..- ……….. am/pm

úterý:

 

středa:

 

čtvrtek:

 

pátek:

 

sobota:

 

neděle:

 

 

Knihovna má: oddělení pro dospělé/oddělení pro děti/oddělení pro mládež/studijní sál/kulturní sál/hudební oddělení.

Většina našich zaměstnanců mluví alespoň jedním cizím jazykem.

V naší knihovně pracuje alespoň jeden zaměstnanec, který se s Vámi domluví:

 1. anglicky
 2. německy
 3. francouzsky
 4. rusky
 5. španělsky
 6. italsky
 7. arabsky
 8. polsky
 9. vietnamsky
 10. ukrajinsky
 11. romsky
 12. ovládá znakový jazyk

 

Registrace

Do knihoven se může registrovat každý člověk. Pokud je starší 15-ti let, musí vyplnit registrační formulář a ukázat osobní doklad. U lidí, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, může v některých případech knihovna vyžadovat ještě další náležitosti, například ručitele nebo finanční zálohu. Uživatel se svým podpisem zavazuje k dodržování knihovního řádu a uděluje souhlas se zpracováním informací o své osobě v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Po registraci obdržíte průkaz, se kterým si budete moci půjčovat knihy a další dokumenty domů, tedy absenčně. Průkaz patří pouze Vám a není možné jej půjčovat dalším osobám.

Registrační poplatek pro dospělé/děti do 15-ti let/studenty/seniory od … let/uživatele s handicapem/nezaměstnané je ………. Kč.

Děti mladší 15 let se mohou přihlásit pouze s písemným souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Zákonný zástupce se zavazuje vyrovnat nezaplacené poplatky i jakékoli náhrady za osobu, kterou zastupuje.

Děti do x let/senioři/uživatelé s handicapem mají registrační poplatek snížený nebo zdarma.

Půjčování

U nás v knihovně si můžete vybrat z více než ………….. médií.

Knihy si můžete půjčit domů na ….. dní. Současně si můžete vypůjčit maximálně …. médií. Než si něco odnesete mimo knihovnu, musíte si výpůjčku zaevidovat u knihovníka nebo u výpůjčního automatu.

Výpůjčku si můžete prodloužit 1x/2x/3x.Dělá se to přes webové stránky, emailem, telefonem nebo osobně v knihovně, ale vždy před uplynutím výpůjční doby. Když knihy vrátíte pozdě, musíte zaplatit pokutu. Když knihovna nějakou knihu nemá, můžete si jí objednat z jiné knihovny. Buďte na knihy opatrní, aby se neponičily. Při ztrátě či poškození vypůjčených médií je třeba uhradit poplatek dle knihovního řádu.

V případě zhotovování kopií nese uživatel odpovědnost týkající se autorských práv. Kopírování CD a DVD v knihovně je zakázáno.

 

Typ dokumentu

Výpůjční doba

Knihy

... dny

Časopisy

 

CD

 

DVD

 

E-knihy

 

Balíčky médií (jazykové kurzy)

 

 

Pobyt v knihovně

Pro návštěvu knihovny a čtení či studium v knihovně není potřeba být registrován. Většina veřejných knihoven má dětské oddělení, kam můžete chodit i s nejmenšími dětmi. Při pobytu v knihovně respektujte ostatní návštěvníky a případné pokyny zaměstnanců.

Používání počítačů v knihovně

V knihovně můžete používat počítač pro přístup na internet a další aktivity. Doba používání počítače je omezena na půl hodiny/jednu hodinu. Na počítače v knihovně se nemohou instalovat programy a nesmí se navštěvovat nevhodné webové stránky (pornografie, násilí) dle knihovního řádu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Důležité pojmy a fráze:

 1. Knihovna
 2. Uživatel/ka
 3. Čtenář/ka
 4. Čtenářský průkaz
 5. Čtenářské konto
 6. Prezenční výpůjčka
 7. Absenční výpůjčka
 8. Katalog
 9. Beletrie
 10. Odborná literatura
 11. Výpůjční doba
 12. Registrace
 13. Rezervace
 14. Registrační poplatek
 15. Sankční poplatek / pokuta
 16. Prezenční fond
 17. Referenční služby
 18. Reprografické služby
 19. Meziknihovní výpůjční služba
 20. Knihu musíte vrátit do…..
 21. Promiňte, hledám …………..
 22. To najdete támhle.
 23. To bohužel nemáme.
 24. Přijďte k nám do knihovny.
 25. Těšíme se na Vaši návštěvu.
 26. Vítejte v knihovně!

 

Registrační formulář

 1. Jméno:
 2. Příjmení:
 3. Titul:
 4. Datum narození:
 5. Jméno zákonného zástupce:
 6. Trvalá adresa:
 7. Kontaktní adresa:
 8. Ulice:
 9. Číslo popisné:
 10. Obec:
 11. PSČ:
 12. Telefonní číslo:
 13. E-mailová adresa:
 14. Podpis:

Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.

29.12.2021